Dlaczego wapnujemy? Jak dzielimy nawozy wapniowe?

Dlaczego wapnujemy? Jak dzielimy nawozy wapniowe?

Dlaczego wapnujemy?

Jak dzielimy nawozy wapniowe?

Na dwa rodzaje – nawozy wapniowe tlenkowe i wapniowe węglanowe. 

 • Nawozy wapniowe tlenkowe powstają w wyniku prażenia/wypalania kamienia wapiennego i wyróżniają się szybkim , agresywnym i często krótkotrwałym działaniem.

W naszej ofercie posiadamy:

  • tlenki wysokoreaktywne (te najmocniejsze)  - zawierające czyste CaO – Oxyfertil 85%, Oxyfertil 90%
  • tlenki częściowo zhydratyzowane , Ca(OH)2 (zdecydowanie mniej agresywne) – tlenek 60% luz z Trzuskawicy , oraz tlenek konfekcjonowany z Bukowa
  • tlenki zawierające magnez , MgO, CaO – Oxyfertil 75/25
 • Nawozy wapniowe węglanowe (zawierający CaCO3) - stosuje się tam gdzie gwałtowna zmiana odczynu podłoża nie jest konieczna. Działa wolniej aniżeli tlenek ale w sposób ciągły.

Węglany dzielimy na 3 podgrupy: 

 • kredy (CaCO3), 
 • wapienie (CaCO3) 
 • i dolomity CaMg(CO3)2 

Nawozy węglanowe stanowią łagodniejszą formą wapnia. Możemy zastosować je na wszystkich rodzajach gleb. Najszybciej działającym nawozem węglanowym jest kreda nawozowa - najmłodszy i najbardziej miękki twór wapienny. Dolomity stosujemy na wszystkich glebach ubogich w magnez , stanowią one najtańsze źródło tego składnika.

Dlaczego kreda działa najszybciej?

Ponieważ jest najmłodszą geologicznie spośród dostępnych kopalin – czyli powstała najpóźniej i jej struktura jest amorficzna (nieskrystalizowana – podatna na działanie wody i kwasów glebowych). Poniżej zdjęcie, które przedstawia różnicę między powierzchnią kredy a np. węglanów z Wojcieszowa (struktura amorficzna i krystaliczna)

                                                                                                      struktura amorficzna (kreda)                                                                                                           

struktura krystaliczna 

Powierzchnia kontaktu/styku struktury amorficznej z powierzchnią gleby jest znacznie większa aniżeli krystalicznej, stąd szybciej wchodzi w reakcję/ szybciej działa.

Co wpływa na szybkość działania nawozów wapniowych?

O tempie działania nawozu decyduje oprócz wieku kopaliny również stopnień rozdrobnienia (zmielenia) frakcji. Jeśli ma cząsteczki większe niż 2 mm, to jest mieszaniną złożoną z frakcji różnej wielkości – nie będzie efektywny i trzeba liczyć się z niską jego jakością. Znaczenie ma także twardość surowca. Najszybciej działają tlenki – tu stopień rozdrobnienia ma mniejsze znaczenie. Jony wapnia szybko powodują zobojętnienie jonów wodorowych występujących w roztworze glebowym, wypierając jony wodoru i glinu;

Szybko działają młode wapienie(kreda i jura), które są miękkie i bardziej porowate, przez co łatwiej rozpuszczalne. (zdjęcie powyżej)

Przykładowo: kreda jest najszybciej działającym (rozpuszczającym się) spośród nawozów węglanowych, ma cząsteczki mniejsze niż 0,147 mm (bez mechanicznego rozdrabniania), jej pylistość skutkuje zwiększeniem rozpuszczalności. Wolno działają nawozy pochodzące ze skał starszych – są bardziej twarde i muszą być bardzo drobno zmielone. Im bardziej rozdrobnione, tym wapń szybciej uwalniany jest do gleby i w większym stopniu dostępny dla roślin. Jednak nawet drobno zmielone (np. dolomit) trudniej przechodzą do roztworu glebowego niż pochodzące ze skał młodszych.

Cdn...

Wszystkie komentarze

Zostaw odpowiedź