Saletry Jest 4 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Saletra nawóz - saletry amonowe

Saletra amonowa, nazywana również saletrą nawozową, to jedno z najpopularniejszych źródeł azotu w nawozach. Należy pamiętać, że nawozy powinny być stosowane zgodnie z zaleceniami producenta i analizą glebową, aby dostarczyć roślinom odpowiednią ilość składników odżywczych. W przypadku stosowania saletry amonowej zawsze zaleca się konsultację z agronomem lub specjalistą, aby zapewnić optymalne wyniki i bezpieczeństwo.

Aktywne filtry

Co to są saletry amonowe?

Saletra amonowa, znana również jako saletra nawóz lub azotan amonu, jest jednym z najpopularniejszych nawozów azotowych stosowanych w rolnictwie i ogrodnictwie. Oto kilka informacji na temat saletry nawóz:

Skład chemiczny:

Saletra amonowa ma chemiczną formułę NH4NO3, co oznacza, że składa się z jonów amonowych (NH4+) i jonów azotanowych (NO3-). To źródło azotu zawiera około 34% azotu, co czyni go jednym z nawozów o wysokiej zawartości tego składnika.

Dostępność azotu:

Azot w formie saletry amonowej jest łatwo dostępny dla roślin. Po zastosowaniu nawozu, jony amonowe i azotanowe są rozpuszczane w wodzie i mogą być bezpośrednio przyswajane przez korzenie roślin. Azotany są łatwo przemieszczane w glebie i mogą być absorbowane przez rośliny w górne części, co sprzyja szybkiemu dostarczeniu składnika odżywczego.

Właściwości nawozowe:

Saletra amonowa jest wszechstronnym nawozem azotowym, który wpływa na wiele procesów fizjologicznych roślin. Azot jest niezbędny do produkcji białek, chlorofilu, kwasów nukleinowych i innych ważnych związków organicznych. Dostarczanie odpowiedniej ilości azotu sprzyja wzrostowi roślin, zwiększa plonowanie i poprawia jakość plonów.

Stosowanie w rolnictwie:

Saletra amonowa jest szeroko stosowana w rolnictwie na polach uprawnych, pastwiskach i łąkach. Może być stosowana przed siewem lub sadzeniem roślin, a także w trakcie wzrostu roślin jako nawóz dolistny. Dawkowanie saletry amonowej zależy od rodzaju uprawy, analizy gleby, wymagań roślin i zaleceń specjalistów.

Bezpieczeństwo i środowisko:

Saletra amonowa jest substancją chemiczną, która wymaga odpowiedniego przechowywania i stosowania. Nieprawidłowe przechowywanie lub stosowanie nawozu może prowadzić do zagrożeń, takich jak wybuchy lub skażenie środowiska. Dlatego zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta dotyczących bezpiecznego przechowywania, transportu i stosowania saletry amonowej.

Regulacje i przepisy:

Ze względu na swoje właściwości, saletra amonowa jest regulowana przez przepisy w wielu krajach. Istnieją wytyczne dotyczące dawkowania, przechowywania i stosowania tego nawozu, których należy przestrzegać w celu minimalizacji ryzyka dla ludzi i środowiska.