Dlaczego wapnujemy? Skąd 40% zakwaszenie gleb w Polsce?

Dlaczego wapnujemy? Skąd 40% zakwaszenie gleb w Polsce?

Skąd 40% zakwaszenie gleb w Polsce?

Głównym czynnikiem ograniczającym produkcję roślinną jest zakwaszenie gleb. Skąd zatem 40 %-owe zakwaszenie gleb w Polsce? (mam tutaj na myśli odczyn: bardzo kwaśny i kwaśny gleb) Otóż większość gleb w Polsce powstała na kwaśnych , polodowcowych skałach osadowych, czyli gdy skała macierzysta jest kwaśna , gleba będzie kwaśna i tym samym roztwór glebowy również.

Naturalne procesy jak opady atmosferyczne czy wietrzenie minerałów krzemianowych nie stanowią aż takiego zagrożenia dla gleby. Problemy z dużym zakwaszeniem pojawiają się przede wszystkim na skutek działalności człowieka (zanieczyszczenia gazowe , kwaśne deszcze, intensyfikacja rolnictwa).

Jakie są źródła zakwaszenia gleb?

Ile kg CaO ubywa z gleby w skali roku i na jakie potrzeby?

Jaki jest wpływ poszczególnych nawozów na pH gleby?

O co chodzi z toksycznym glinem w glebie?

Toksyczny glin (Al3+)

  • uruchamia się przy niskim pH < 5,8 a przy 4,7 gwałtownie wzrasta
  • jest antagonistą kationów Mg i Ca ograniczając ich pobieranie
  • zastępuje kationy Mg i Ca w strukturach molekularnych (np. w błonie cytoplazmatycznej)
  • zakłóca wzrost korzeni włośnikowych (czapeczka korzeniowa)
  • redukowany jest poprzez grupy OH- do Al(OH)3

Poniżej (na zdjęciu) obrazowo pokazany wpływ toksycznego glinu na rozwój systemu korzeniowego.

Wszystkie komentarze

Zostaw odpowiedź