Jesienne zabiegi herbicydowe w zbożach

Jesienne zabiegi herbicydowe w zbożach

Zastosowanie herbicydów w zbożach na jesieni

Praktyka odchwaszczania zbóż przed nadejściem zimy staje się coraz bardziej powszechna. W dużej mierze jest to rezultat ciepłych jesiennych warunków, które umożliwiają skuteczne przeprowadzenie zabiegu, oraz świadomości konieczności rozłożenia prac polowych na różne etapy, aby nie obciążać wiosennych działań. Mimo to, nie brakuje głosów sugerujących, że stosowane jesienią herbicydy są niewystarczające, co wymusza dodatkowe odchwaszczanie na wiosnę. Czy rzeczywiście to wina samego działania środków?

Nie tylko herbicyd decyduje!

Kiedy przystępujemy do odchwaszczania jesienią, istnieje szereg kluczowych czynników, które warto dokładnie przeanalizować:

Typy chwastów

Znajomość charakterystyki chwastów dominujących na polu jest niezbędna. Wykorzystanie historii płodozmianu oraz obserwacji poziomu infestacji w poprzednich sezonach pomaga w trafnym doborze strategii.

Rośliny następcze

Warto zastanowić się, jakie rośliny będą sadzone po zbożach, aby uniknąć szkodliwego oddziaływania zastosowanych substancji na kolejne uprawy.

Odporność odmian

Wybór herbicydu musi uwzględniać wrażliwość danej odmiany zbóż na substancje aktywne.

Odporność chwastów

Konieczne jest monitorowanie potencjalnej odporności chwastów w danym regionie na używaną substancję aktywną.

Czas kiełkowania

Oczywiste jest, że chwasty, które kiełkują jesienią, mogą stanowić cel zabiegów jesienią. Jednak warto też wiedzieć, czy dany gatunek kiełkuje również na wiosnę.

Warunki atmosferyczne

Temperatura, wilgotność gleby oraz faza wzrostu roślin mają wpływ na skuteczność herbicydu.

Po dokładnym przeglądzie wszystkich istotnych aspektów, możemy przejść do wyboru odpowiedniego herbicydu. Na rynku dostępnych jest obecnie wiele produktów przeznaczonych do jesiennej walki z chwastami w zbóż, jednakże substancje aktywne często się powtarzają. Warto zwrócić szczególną uwagę na tę kwestię, ponieważ choć produkty wydają się podobne, różnice w proporcjach substancji aktywnych mogą znacząco wpłynąć na efektywność działania.

Jakie herbicydy zwalczają chwasty w zbożach?

Ostatnie lata nie obfitują w wiele nowości, jeśli chodzi o substancje aktywne przeznaczone do zwalczania chwastów w uprawach zbóż. Jednakże, wyjątkową innowacją jest preparat Quelex Complex Pak, oparty na już dobrze znanym Arylex Active. Ten środek coraz częściej stosowany jest na polach, gdzie występują oporne szczepy chwastów. W nadchodzącym sezonie, na rynek ma trafić kolejna wersja tego preparatu – Elipris. Elipris to unikalna mieszanka flufenacetu, diflufenikanu oraz Arylex Active. W porównaniu do poprzednika, Quelex Complex Pak, Elipris przynosi dwie istotne zmiany. Przede wszystkim, nie jest już zestawem dwóch oddzielnych produktów, jak to było w przypadku poprzednika. Drugą istotną zmianą jest zamiana florasulamu na diflufenikan.

Następną interesującą nowością, pochodzącą tym razem od firmy Bayer, jest preparat Mateno Duo. Oprócz dobrze już znanej substancji, jaką jest diflufenikan, Mateno Duo wprowadza do zbóż aklonifen, który dotychczas był stosowany głównie w uprawach ziemniaków i słoneczników.

W minionym sezonie na szerszą skalę wprowadzono również produkt Xerton, oparty na substancji etofumesat, znanej z upraw buraków cukrowych. Xerton stanowi obiecujące rozwiązanie w zwalczaniu opornych form wyczenia polnego.

Substancje aktywne a zwalczanie chwastów

W obecnych latach coraz częściej sięga się po mieszanki różnych substancji aktywnych w celu zwalczania chwastów. W praktyce rolniczej, wiele uwagi skupia się na następujących substancjach:

  • Diflufenikan
  • Flufenacet
  • Metrybuzyna
  • Prosulfokarb
  • Tribenuron
  • Metsulfuron
  • Chlorotoluron
  • Pendimetalina

Należy jednak pamiętać, że stosowanie zbyt niskich dawek substancji aktywnych w tych mieszaninach może prowadzić do szybszego wytworzenia uodpornionych na działanie herbicydów chwastów. Dlatego ważne jest zastanowienie się, czy oszczędności wynikające z obniżenia dawek są opłacalne w dłuższej perspektywie.

Kolejnym istotnym aspektem przy wyborze strategii odchwaszczania jesienią jest rotacja substancji aktywnych w kolejnych latach. Stosowanie tych samych substancji przez kilka sezonów może prowadzić do powstania oporności chwastów oraz zwiększenia występowania form odpornych. Dlatego zaleca się unikanie monotonii w wyborze substancji.

Termin wykonania zabiegu to również kluczowy czynnik. Z jednej strony musimy uwzględnić fazę rozwoju roślin, w której można przeprowadzić odchwaszczanie. Z drugiej strony, równie ważne jest dostosowanie terminu do planowanego siewu. Na przykład, w przypadku upraw takich jak burak cukrowy, kukurydza czy ziemniaki, termin siewu bywa opóźniony. W takich sytuacjach zaleca się wybór środka, który można aplikować od fazy pierwszego liścia rośliny docelowej, przy jednoczesnym niskim ryzyku wystąpienia negatywnego wpływu niższych temperatur na efektywność stosowanego środka.

Dobór odpowiedniego herbicydu to zaledwie jeden z kluczowych elementów osiągnięcia sukcesu w odchwaszczaniu zbóż jesienią. Oprócz precyzyjnego wyboru środka, istnieje wiele innych czynników, które również mają kluczowe znaczenie:

Warunki atmosferyczne

Przestrzeganie norm temperaturowych (5-25°C) oraz aplikacja preparatu na wilgotną glebę są istotne dla skuteczności działania herbicydu. Unikanie zabiegów przed lub po spodziewanych przymrozkach oraz uwzględnienie obfitych opadów deszczu, które mogą spowodować spłynięcie herbicydu, również są ważne.

Mechanizmy działania

Wielu dostępnych środków opiera się na mechanizmach blokowania enzymu ALS. W przypadku braku efektów, mimo przestrzegania wytycznych, konieczne może być zastanowienie się nad możliwą odpornością chwastów na środki o tym mechanizmie działania. Dotyczy to również preparatów stosowanych wiosną.

Rotacja substancji

Unikanie monotonii w wyborze substancji aktywnych oraz rotacja ich stosowania w kolejnych latach jest istotna, aby zapobiec powstawaniu oporności chwastów na stosowane środki.

Dobór terminu

Wybór odpowiedniego terminu wykonania zabiegu ma ogromne znaczenie. Należy uwzględnić fazę rozwoju roślin, w której można przeprowadzić odchwaszczanie, oraz przewidywany termin siewu. Dla roślin, które są siane później, takich jak burak cukrowy czy ziemniaki, warto wybierać preparaty, które można stosować od fazy pierwszego liścia.

Odmiany wrażliwe

Przy preparatach zawierających substancje takie jak chlorotoluron, istotne jest zweryfikowanie, czy dana odmiana nie jest wrażliwa na działanie tych substancji.

Strategie długoterminowe

W niektórych przypadkach, rolnicy z problemami z trwałymi chwastami mogą decydować się na mniej kompleksowy zabieg jesienią, jeśli wiedzą, że i tak konieczny będzie mocny zabieg wiosną. To podejście może być stosowane zwłaszcza w gospodarstwach wielkoobszarowych przy uprawach bardziej uproszczonych.

W ostatnim czasie coraz częściej można zaobserwować, że rolnicy borykający się z problemami chwastów wieloletnich, zwłaszcza traw, podejmują strategię bardziej przemyślanego podejścia do zabiegów jesienią. Zamiast wykonywać drogie i kompleksowe zabiegi, decydują się na zabiegi bardziej zrównoważone finansowo, ale z wyraźną świadomością, że konieczne będzie przeprowadzenie bardziej intensywnego zabiegu wiosną. To podejście jest szczególnie powszechne w gospodarstwach wielkoobszarowych, które skupiają się na uprawach uproszczonych.

W okresie wiosennym, zwłaszcza w przypadku chwastów trawiastych, można stosować specyficzne preparaty, takie jak Fraxial czy Avoxa Pak, w zależności od rodzaju traw. Te środki mogą mieć szersze spektrum działania, co pozwala na efektywne zwalczanie chwastów wieloletnich, stanowiących wyzwanie dla wielu gospodarstw.

Podsumowując, aby osiągnąć sukces w zabiegach odchwaszczania jesienią, istnieje wiele zmiennych, które trzeba uwzględnić. Starannie analizując i wybierając odpowiednie substancje, rozważając zarówno finansowe aspekty, jak i specyficzne potrzeby danej uprawy, rolnicy mogą znacznie zwiększyć szanse na osiągnięcie pozytywnych rezultatów. Jednak pamiętajmy, że w przypadku rolnictwa, każdy sezon może przynieść nowe wyzwania, dlatego ciągła analiza i dostosowanie strategii są kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.

Wszystkie komentarze

    Zostaw odpowiedź