Pszenica jara Jest 8 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Pszenica jara do siewu

Pszenica jara jest zbożem umożliwiającym produkcję ziarna o wysokich parametrach jakościowych, ale ma duże wymagania środowiskowe i agrotechniczne. Elastyczność niektórych odmian pszenicy jarej jest tak duża, że z powodzeniem można ją wysiewać jako pszenicę przewódkową.

Aktywne filtry

Plonowanie pszenicy jarej

Pszenica jara plonuje słabiej i bardziej zmiennie niż ozima, ale jest ogólnie korzystniej oceniana pod względem jakości. Odmiany pszenicy jarej zazwyczaj mają lepsze parametry jakościowe niż ozimej, zwłaszcza jeżeli chodzi o zawartości białka i glutenu. Słabszą stroną pszenicy jarej jest jej wrażliwość na opóźniony siew oraz duże wymagania wilgotnościowe.

Co to jest pszenica przewódkowa?

Odmiany pszenicy przewódkowej to tak naprawdę odmiany jare o zwiększonej tolerancji na niską temperaturę. Teoretycznie można je siać od listopada do lutego i stanowią dobre następstwo roślin późno schodzących z pola, takich jak ziemniaki, buraki cukrowe czy kukurydza na ziarno

Wymagania glebowe

Krótki okres wegetacji oraz słabo rozwinięty system korzeniowy sprawiają, że pszenica jara ma duże wymagania glebowe. Do wydania wysokiego plonu wymaga gleb gromadzącym duże zapasy wody i składników pokarmowych oraz o pH zbliżonym do obojętnego. Największe i najpewniejsze plony uzyskuje się na glebach zaliczanych do kompleksów: pszennego bardzo dobrego, pszennego dobrego i pszennego górskiego. Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego można oczekiwać wysokich plonów tylko na dobrych stanowiskach, a na glebach kompleksu żytniego dobrego – na dobrych stanowiskach i przy korzystnych warunkach wilgotności gleby w okresie wegetacji.

Przedplon

Wysiew pszenicy jarej po przedplonie zbożowym skutkuje obniżeniem plonu w granicach 15-20% w porównaniu do przedplonów niezbożowych. Najlepsze stanowisko do siewu pszenicy jarej to przedplon roślin okopowych, strączkowych, a ze zbóż tylko owies.

Uprawa roli

Uprawa roli pod siew pszenicy powinna być dość dokładna, ponieważ bardzo ważny jest precyzyjny siew. Rodzaj wykonywanych zabiegów uprawowych uzależniony jest od rodzaju i terminu zbioru przedplonu. Na stanowiskach po roślinach wcześnie schodzących z pola należy wykonać zespół uprawek pożniwnych.  W większości przypadków jesienna uprawa roli pod pszenicę jarą ogranicza się do orki zimowej. Wiosenna uprawa uzależniona jest od posiadanego sprzętu, jednak wysiew nasion powinien być poprzedzony nawożeniem NPK. W czasie przygotowania roli do siewu trzeba zwrócić uwagę na uwilgotnienie gleby, gdyż uprawa przy dużej wilgotności prowadzi do nadmiernego zagęszczenia gleby, co negatywnie wpływa na wschody i dalszy wzrost pszenicy.

Nawożenie mineralne pszenicy jarej

Pszenica jara odznacza się dużą wrażliwością na zakwaszenie gleby. Optymalne pH nie powinno być niższe od 6,0. Dawki fosforu i potasu powinno się uzależniać od zasobności gleby oraz spodziewanego poziomu plonowania pszenicy. Nawożenie pszenicy fosforem i potasem wykonuje się przed jej siewem, z reguły na wiosnę przed wykonaniem uprawek przedsiewnych. Przy średniej zasobności gleby w fosfor i potas stosuje się 50-70 kg P2O5/ha i 60-90 kg K2O/ha. Średnie dawki azotu pod pszenicę jarą wynoszą 80-100 kg N/ha. Przedsiewnie zaleca się wysiać 40-60% przewidzianej dawki azotu. Następną stosuje się w okresie strzelania w źdźbło. 

Pszenicę jarą, poza nawożeniem NPK warto zasilać dolistnie nawozami zawierającymi mangan, miedź, magnez, siarka.

Termin i ilość wysiewu pszenicy jarej

Pszenicę jarą należy siać możliwie jak najwcześniej na wiosnę (przewódkową od listopada) Małe wymagania termiczne pozwalają na kiełkowanie ziarna już w temp. +3°C. Pszenica w okresie wschodów znosi spadki temperatur do -6°C. Wczesne siewy zapewniają prawidłowe rozkrzewienie, co finalnie wpływa na wielkość i jakość plonu, a także na zdrowotność pszenicy jarej. Przy opóźnionym terminie siewu należy zwiększyć normę wysiewu o ok. 10%. W zależności od terminu oraz rodzaju gleby obsada pszenicy jarej powinna wynosić 450-600 roślin na metr kwadratowy, co odpowiada ilości 160-230 kg/ha. 

Ochrona pszenicy jarej

Ochrona pszenicy jarej nie różni się zbyt bardzo od ochrony pszenicy ozimej. Wiosną, po skończonej fazie krzewienia wykonuje się zabieg herbicydowy na takie chwasty jak mak polny, chaber bławatek, rumian polny i inne dwuliścienne. Chwasty jednoliścienne występują w pszenicy jarej mniej intensywnie. Należy również ochronić roślinę przed chorobami grzybowymi takimi jak mączniak prawdziwy, septorioza liści, fuzariozy. Ważne jest też zwalczanie szkodników, przede wszystkim mszycy i skrzypionki.

Pszenica jara do siewu

Nasiona pszenicy przeznaczone do siewu powinny być dobrze wykształcone, wyrównane co do wielkości, zdrowe i czyste. Wymogi te spełnia stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego, gdzie poza wymienionymi parametrami określona jest masa tysiąca nasion, zdolność i energia kiełkowania.

Jaką odmianę pszenicy jarej wybrać?

Wybierając odmianę pszenicy jarej należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej parametry kiełkowania takie jak zdolność i energia. Warto wybierać te odmiany, które wyróżniają się:

  • plonowaniem
  • odpornością na wyleganie
  • wrażliwością na niedobory wody
  • odpornością na niskie temperatury
  • odpornością na choroby

Czy warto wybierać pszenice przewódkowe?

Pszenice przewódkowe mają więcej czasu na krzewienie się niż odmiany jare, co przekłada się na liczbę kłosów. Dzięki dłuższemu okresowi wegetacji wykorzystują one lepiej zapasy wody. Należy jednak pamiętać, że wysiew odmian przewódkowych jest obarczony pewnym ryzykiem- rośliny zimują w fazie szpilki, przez co, pozbawione okrywy śnieżnej i narażone na oddziaływanie mroźnego wiatru, mogą wypaść.

Gdzie kupić pszenicę jarą/pszenicę przewódkową

Materiał siewny pszenicy jarej oferowany w sklepie Hotfarm.pl wyróżnia się jakością oraz stabilnością plonowania. Wieloletnie doświadczenie oraz stała współpraca z gospodarstwami rolnymi pozwoliły nam dopasować ofertę sprzedaży nasion pszenicy jarej do Państwa oczekiwań. Dokładamy wszelkich starań, aby proponowane przez nas odmiany pszenicy jarej zaowocowały wysokim plonem oraz doskonałymi parametrami.