Jęczmień ozimy Jest 16 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Jęczmień ozimy do siewu

Uprawa jęczmienia ozimego ceniona jest za wysoki potencjał plonowania na różnych glebach. Jęczmień ozimy przeznaczany jest na cele paszowe, poza tym wykorzystuje się go do produkcji alkoholu. Kiedy siejemy jęczmień ozimy i jakie odmiany jęczmienia ozimego warto wybrać, by osiągnąć zadowalające rezultaty w postaci wysokich plonów wyróżniających się dobrą jakością? 

Aktywne filtry

Jęczmień ozimy – materiał siewny

Uprawiany w Polsce jęczmień ozimy jest zbożem, które charakteryzuje krótszy okres wegetacji w porównaniu do pozostałych gatunków roślin zbożowych. By otrzymać wysokie plony o pożądanych parametrach jakościowych, należy wybrać wyróżniające się wysoką jakością nasiona jęczmienia ozimego. Warto postawić na kwalifikowane nasiona jęczmienia, które wyróżniają się:

 • stabilnym plonowaniem,
 • zwiększoną zdrowotnością, 
 • odpornością na agrofagi. 

Przy wyborze materiału siewnego jęczmienia ozimego należy również zwrócić uwagę na nasiona, które zapewnią równomierne wschody i prawidłowy rozwój roślin, co przyniesie korzyść w postaci satysfakcjonujących plonów. 

Jaką odmianę jęczmienia ozimego wybrać?

Wybierając ziarno do siewu, szczególną uwagę należy zwrócić na odmiany jęczmienia ozimego, które najlepiej zaadoptują się do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Wybór odmiany jęczmienia uzależniony jest od elementów takich jak:

 • wymagania glebowe,
 • zimotrwałość,
 • rejon uprawy,
 • odporność na wyleganie,
 • podatność na choroby i szkodniki. 

Sukces w uprawie jęczmienia ozimego zapewniać mogą dobrane w zależności od indywidualnych potrzeb właściciela gospodarstwa rolnego nasiona jęczmienia charakteryzujące się odpowiednią zdolnością kiełkowania. 

Polecane odmiany jęczmienia ozimego

Wybór odmiany jęczmienia ozimego to decyzja, którą trzeba dobrze przemyśleć. Wybierając nasiona do siewu, szczególną uwagę należy zwrócić na zalecane odmiany jęczmienia ozimego, które powinny wyróżniać się znakomitymi parametrami jakościowymi ziarna. Przy wyborze odmiany jęczmienia najlepiej postawić na materiał siewny odmiany rekomendowanej do uprawy w określonych warunkach klimatycznych i glebowych. Warto wybierać odmiany stabilnie plonujące również na gorszych stanowiskach oraz charakteryzujące się podwyższoną odpornością na mogące powodować poważne straty w wielkości i jakości plonów jęczmienia choroby. 

Odmiany jęczmienia ozimego na słabe gleby

W Polsce przeważają gleby słabe i średnie, które charakteryzują się słabą żyznością i niską zasobnością w składniki pokarmowe, z kolei ilość najlepszych stanowisk jest niewielka. W przypadku uprawy jęczmienia ozimego na słabszych stanowiskach duże znaczenie oprócz odpowiednich zabiegów agrotechnicznych odgrywa wybór odpowiedniej odmiany. Wybór odmiany jęczmienia ozimego w zależności od rodzaju stanowiska stanowi fundament rentownej uprawy. By osiągnąć zadowalające plony również na gorszych stanowiskach, warto postawić na jęczmień ozimy na słabsze gleby. Wybierając jęczmień ozimy na słabe gleby, zyskać można rośliny stabilne w plonowaniu, które doskonale poradzą sobie na trudnym stanowisku. 

Uprawa jęczmienia ozimego krok po kroku

Warunkiem uzyskania równomiernych wschodów roślin jest optymalny termin siewu jęczmienia ozimego. Bardzo ważna jest więc odpowiedź na pytanie, kiedy sieje się jęczmień ozimy. Decydując się na jęczmień ozimy, uwagę zwrócić również na inne ważne elementy, do których zalicza się:

 • wymagania i stanowisko,
 • głębokość siewu, 
 • nawożenie,
 • ochrona przed agrofagami.

By uprawa jęczmienia ozimego przyniosła zyski, należy również przestrzegać zaleceń dotyczących ilości wysiewanych nasion na hektar oraz wybierać odmiany jęczmienia o pożądanych cechach, które przystosują się do lokalnych warunków. Warto również wiedzieć, kiedy kwitnie jęczmień ozimy, by móc zaplanować zabiegi ochronne w odpowiednim termin, uwzględniając przy tym fazę rozwoju, w jakiej znajdują się rośliny. 

Terminy siewu jęczmienia ozimego

Ozimy jęczmień wymaga dłużej jesiennej wegetacji, by mógł prawidłowo się ukorzenić i rozkrzewić. Kiedy siać jęczmień ozimy? W warunkach klimatu Polski termin siewu jęczmienia ozimego powinien być wcześniejszy niż termin siewu pozostałych zbóż ozimych. Optymalny termin siewu jęczmienia w zależności od rejonu kraju oraz od warunków pogodowych przypada od pierwszej do drugiej dekady września:

 • 10-15 września we wschodniej i północno-wschodniej część kraju,
 • 12-18 września w centralnej Polsce,
 • 16-20 września na zachodzie i południowym zachodzie kraju.

Najwcześniej nasiona jęczmienia wysiewa się więc w północno-wschodniej i wschodniej połowie kraju, na najpóźniej – w Polsce zachodniej. 

Jęczmień ozimy – wymagania 

Poszczególne odmiany jęczmienia ozimego mogą posiadać nieco niższą zimotrwałość niż pozostałe gatunki zbóż ozimych, dlatego uprawa tego zboża będzie rentowna przede wszystkim w rejonach o łagodniejszych zimach. Jęczmień ozimy może być uprawiany na różnych stanowiskach, jednak szczególnie dobrze plonuje na glebach kompleksu pszennego wadliwego oraz żytniego bardzo dobrego i dobrego. W przypadku uprawy jęczmienia ozimego optymalne pH powinno mieścić się w przedziale od 6,0 do 7,0. Zbyt niskie pH gleby może stać się przyczyną spadku zimotrwałości oraz wielkości i jakości plonów. 

Jęczmień ozimy – stanowisko 

Roślina uprawna, do której zaliczany jest jęczmień ozimy, powinna być uprawiana na stanowiskach po następujących roślinach: 

 • rzepaku ozimym, 
 • wczesnych ziemniakach, 
 • grochu,
 • mieszankach strączkowych. 

Nie zaleca się uprawy jęczmienia ozimego w monokulturze oraz po jęczmieniu jarym, ponieważ może to skutkować zwiększeniem presji ze strony chorób powodowanych przez patogeny grzybowe. Przed planowanym siewem jęczmienia ozimego warto wykonać orkę, co zapobiegnie wzejściu nasion roślin przedplonowych. Warto również uregulować odczyn gleby poprzez zastosowanie nawozów wapniowych. 

Optymalny siew jęczmienia ozimego

Wysiew jęczmienia ozimego w optymalnym terminie jest kluczowy dla jego prawidłowego wzrostu i rozwoju. Dla powodzenia uprawy ogromne znaczenie ma optymalny siew jęczmienia ozimego. Nie zaleca się przyspieszania terminu siewu jęczmienia ozimego, ponieważ zbyt wczesny siew jęczmienia może przyczynić się do nadmiernej wybujałości łanu, co zwiększy presję ze strony jesiennych chorób rzepaku. Niekorzystny dla uprawy jęczmienia może okazać się również zbyt późny siew nasion. Wiąże się z nim bowiem wolniejszy wzrost i rozwój roślin, poza tym wzrasta wówczas ryzyko wejścia w okres zimowy niedostatecznie rozkrzewionych roślin jęczmienia – muszą one zdążyć ze zmagazynowaniem odpowiedniej ilości cukrów i innych substancji zapewniających im mrozoodporność.

Głębokość siewu jęczmienia ozimego

O sukcesie uprawy jęczmienia ozimego decyduje również głębokość siewu nasion. Jęczmień ozimy wysiewa się w rozstawie rzędów 10-15 cm na głębokość 3-4 cm. Na glebach zasobniejszych w składniki pokarmowe nasiona wysiewa się płycej, natomiast na glebach lekkich – głębiej. Nasiona jęczmienia ozimego powinny trafić na lekko zagęszczoną warstwę gleby o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych. Dla wschodów nasion jęczmienia ozimego niekorzystny jest siew:

 • zbyt głęboki,
 • zbyt płytki. 

Nieodpowiednia głębokość siewu nasion jęczmienia może doprowadzić do dłuższych wschodów, poza tym może stać się przyczyną zmian rozwojowych roślin, prowadząc w konsekwencji do znacznych strat w plonie. 

Wysiew jęczmienia ozimego na hektar

W Polsce odmiany jęczmienia ozimego w optymalnym terminie siewu jęczmienia ozimego wystarczy obsada 250– 350 ziarniaków na m², co stanowi masę 125-170 kg ziarna na ha. Siewy późne wymagają zwiększenia obsady o 10-15%. Norma wysiewu jęczmienia ozimego uzależniona jest od:

 • rodzaju stanowiska,
 • rejonu kraju,
 • rodzaju gleby w gospodarstwie. 

Jeśli z np. z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych siew jęczmienia ozimego zostanie opóźniony, norma wysiewu materiału siewnego powinna zostać zwiększona o kilkanaście procent.  

Nawożenie jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy jest gatunkiem zboża o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym, dlatego posiada wysokie wymagania nawozowe. Nawożenie jęczmienia ozimego jesienią należy dostosować do zasobności podłoża. Przedsiewnie dostarcza się: 

 • fosfor w dawce 50-90 kg/ha, 
 • potas w dawce 60-120 kg/ha, 
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, zastosować można również azot w dawce 20 kg/ha. 

Pozostałe dawki azotu stosuje się wiosną w ilości 80-100 kg/ha – najlepiej w dawkach dzielonych. Oprócz doglebowego nawożenia jęczmienia ozimego stosuje się również nawożenie dolistne, które ma na celu dostarczenie roślinom mikroelementów, do których zalicza się: 

Dolistne nawożenie jęczmienia działa szybciej w porównaniu do nawożenia doglebowego, stąd też będzie idealnym rozwiązaniem m.in. w przypadku zaobserwowania objawów niedoboru poszczególnych pierwiastków. 

Nasiona jęczmienia ozimego dostępne w ofercie Hotfarm.pl

Bogata oferta naszego sklepu internetowego Hotfarm.pl obejmuje najlepiej plonujące odmiany jęczmienia ozimego, które idealnie wkomponują się w lokalne warunki klimatyczno-glebowe. Dostępne u nas nasiona jęczmienia ozimego to gwarancja najwyższej jakości materiału siewnego, który pochodzi wyłącznie z uznanych hodowli. Szeroka oferta odmian jęczmienia umożliwia dobór odpowiedniego materiału w zależności od rejonu, w jakim prowadzona będzie uprawa. 

Gdzie kupić nasiona jęczmienia ozimego?

Materiał siewny jęczmienia ozimego dostępny jest w ofercie wielu sprzedawców – zarówno stacjonarnie, jak i przez Internet. Nasz sklep internetowy prowadzi sprzedaż nasion, które wyróżnia doskonała jakość, co przekłada się finalny efekt w postaci wysokich plonów charakteryzujących się znakomitymi parametrami jakościowymi ziarna. Ze względu na bogate doświadczenie jesteśmy firmą, której może zaufać każdy producent rolny.

Ceny nasion jęczmienia ozimego

Przy zakupie materiału siewnego jęczmienia ozimego bardzo ważną rolę odgrywa nie tylko jego jakość, ale również dostępność oraz cena. Dokładamy wszelkich starań, by cena ziarna jęczmienia ozimego była atrakcyjna dla klienta. Warto śledzić naszą ofertę dotyczącą nasion jęczmienia, ponieważ ich cennik może być obniżany poprzez promocje lub wyprzedaże. Dzięki temu otrzymać można wysokiej jakości nasiona jęczmienia ozimego w korzystnej cenie.

Źródła

 • Barczak B., Nowak K., Skład aminokwasowy białka biomasy jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) w zależności od stadium rozwoju rośliny i nawożenia azotem. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2008, 07 (1), s. 3-15. 
 • Chrzanowska-Drożdż B., Kaczmarek K., Plonowanie odmian jęczmienia ozimego w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy. Fragmenta Agronomica. 2007, 24 (3), s. 34-40. 
 • Kościelniak W., Siej jęczmień ozimy. Nowoczesna Uprawa. 2012, 08, s. 46-49. 
 • Leszczyńska D., Noworolnik K., Wpływ terminu i gęstości siewu na przezimowanie i plonowanie kilku odmian jęczmienia ozimego. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 2002, 481 (1), s. 187-191. 
 • Miśkiewicz R., Jęczmień ozimy. Sygnały Rolnicze. Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Kościelcu. 1995, 08, s. 3.
 • Najewski A., Jęczmień ozimy. Farmer. 2007, 13, s. 22-25.
 • Nasalski Z., Sadowski T., Rychcik B., Rzeszutek I., Porównanie efektywności uprawy jęczmienia ozimego i jarego w stanowisku po ziemniaku. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2004, 03 (1), s. 99-106.
 • Surma M., Adamski T., Kuczyńska A., Krystkowiak K., Trzeciak R., Mikołajczak K., Ogrodowicz P., Zmodyfikowana technika pojedynczego ziarna w hodowli jęczmienia ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2011, 262, s. 59-66.