Pszenżyto ozime Jest 12 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Pszenżyto ozime do siewu

Pszenżyto ozime to roślina o wysokiej zawartości białka w ziarnie, której niewątpliwą zaletą jest wysoki potencjał plonowania, stąd też uprawa pszenżyta ozimego w Polsce przy odpowiedniej agrotechnice może być rentowna. Jakie są najlepsze odmiany pszenżyta ozimego i gdzie można kupić nasiona pszenżyta ozimego?

Aktywne filtry

Pszenżyto ozime – materiał siewny

Kwalifikowane nasiona pszenżyta ozimego spełniają normy w zakresie dopuszczalnych zanieczyszczeń nasion, poza tym są wolne od chorób i szkodników oraz dokładnie pokryte zaprawą nasienną. Materiał siewny pszenżyta ozimego kwalifikowany spełnia również normy dotyczące:

 • zdolności kiełkowania,
 • energii kiełkowania,
 • zdrowotności,
 • masy tysiąca ziaren. 

Materiał siewny kwalifikowany to gwarancja jakości i tożsamości odmianowej. Dobre odmiany pszenżyta ozimego wyróżniają się znakomitą plennością, poza tym charakteryzuje je zwiększona odporność na niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych. 

Jaką odmianę pszenżyta ozimego wybrać?

Wybierając pszenżyto ozime do siewu, należy zwrócić uwagę na dobór odmiany do określonego regionu kraju oraz na jej cechy. Tylko dobre odmiany pszenżyta ozimego mogą zagwarantować zdrowe rośliny, przez co otrzymany plon będzie wysoki, a jego parametry jakościowe będą stały na odpowiednim poziomie. Wybierając odmiany pszenżyta ozimego, uwagę należy zwrócić na:

 • mrozoodporność,
 • odporność na okresowe niedobory wody, 
 • plenność,
 • odporność na wyleganie, 
 • podatność na choroby.

Warto zwrócić uwagę na zalecane odmiany pszenżyta ozimego, które idealnie zaadoptują się do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. Duży znaczenie przy wyborze odmiany pszenżyta ozimego odgrywa jej wczesność – wyróżnia się m.in. wczesne odmiany pszenżyta ozimego. Aby osiągnąć satysfakcjonujące plony, warto wybierać najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego.

Polecane odmiany pszenżyta ozimego

Jednym z ważnych czynników decydujących o wysokich i dobrych jakościowo plonach jest dobór odpowiedniej odmiany w zależności od warunków glebowych i klimatycznych. Pszenżyto ozime jest jednym z podstawowych zbóż uprawianych w Polsce, a wybór odmiany, która będzie wysoko i stabilnie plonować w zmiennych warunkach klimatyczno-glebowych, nie jest łatwy. Warto więc wybierać zalecane odmiany pszenżyta ozimego do uprawy na obszarze konkretnych województw. Dobra odmiana pszenżyta ozimego powinna jak najlepiej radzić sobie z problemami, które stanowią największe zagrożenie dla roślin i rentowności produkcji.

Odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby

Wielkość plonów uwarunkowana jest przez szereg czynników, do których zalicza się m.in. warunki glebowe i związana ze stanowiskiem zawartość składników pokarmowych. Właściwie dobrana odmiana pszenżyta ozimego ma kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości osiąganych plonów. Wśród dobrych odmian pszenżyta ozimego na uwagę zasługują odmiany pszenżyta ozimego na słabe gleby. Są to odmiany, które pozwalają uzyskać zadowalające wyniki plonowania w postaci wysokich plonów o doskonałych parametrach jakościowych również na stanowiskach słabszych. Odmiana pszenżyta na słabe gleby powinna być również tolerancyjna na pojawiające się niemal każdego roku okresowe niedobory wody oraz susze.

Uprawa pszenżyta ozimego krok po kroku

Pszenżyto ozime przeznacza się głównie na cele pastewne. Znajduje zastosowanie w żywieniu zwierząt hodowlanych, do których zalicza się m.in. bydło, trzodę chlewną oraz ptactwo. Uprawa pszenżyta ozimego w Polsce wykorzystywana jest również w piwowarstwie oraz w przemyśle spirytusowym. W uprawie pszenżyta ozimego warto zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • wymagania i wybór stanowiska,
 • termin siewu,
 • obsadę roślin,
 • nawożenie.

Uprawa pszenżyta nie wymaga intensywnej ochrony przed agrofagami, z czym związana jest dość wysoka odporność odmian na choroby. 

Terminy siewu pszenżyta ozimego

O powodzeniu uprawy w postaci wysokich plonów wyróżniających się znakomitą jakością w dużej mierze decyduje terminowy siew pszenżyta ozimego. Decyduje on o początkowym wzroście i rozwoju roślin, poza tym ma ogromny wpływ na wielkość i jakość plonowania. Termin siewu pszenżyta ozimego uzależniony jest od regionu, poza tym zależy również od możliwości stanowiska. Duże znaczenie odgrywa także zastosowana agrotechnika, poza tym nie bez znaczenia są również warunki pogodowe i stopień uwilgotnienia stanowiska. Dotrzymanie terminu siewu pszenżyta ozimego pozwala zaoszczędzić na materiale siewnym. Opóźnienie siewu pszenżyta może z kolei stać się przyczyną niedostatecznego rozkrzewienia się roślin przed zimą. 

Pszenżyto ozime – wymagania 

Pszenżyto jest zbożem, które łączy w sobie cechy pszenicy i żyta. Roślina zbożowa, do której zalicza się pszenżyto ozime, charakteryzuje się wysokimi wymaganiami wodnymi, co może objawiać się spadkiem plonu w latach o niedostatecznej ilości opadów. Niedobór wody w okresie krytycznym przyspiesza bowiem kłoszenie, poza tym zmniejsza masę wegetatywną oraz zagęszczenie łanu. Pszenżyto ozime kiełkuje w temperaturze od 2 do 6 stopni Celsjusza. Spadek temperatury do 7-9 stopni Celsjusza pod koniec jesiennej wegetacji sprzyja hartowaniu roślin przed zimą. W korzystnych warunkach uprawowych możliwości plonowania pszenżyta ozimego są wyższe w porównaniu do pszenicy i żyta.

Pszenżyto ozime – stanowisko 

Roślina ma niższe wymagania glebowe niż pszenica oraz jęczmień. Wysiew pszenżyta ozimego może okazać się doskonałym rozwiązaniem na stanowiskach, gdzie uprawa pszenicy i jęczmienia nie przyniesie oczekiwanych wyników. Najlepiej udaje się na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, poza tym uprawa pszenżyta ozimego w Polsce możliwa jest również na glebach kompleksu żytniego dobrego. Pszenżyto dobrze plonuje na stanowiskach o pH lekko kwaśnym lub zbliżonym do obojętnego. Najlepiej sprawdzi się na stanowiskach po roślinach bobowatych oraz okopowych.

Optymalny siew pszenżyta ozimego

Jednym z ważnym elementów decydujących o powodzeniu uprawy pszenżyta jest termin, w jakim wysiane zostanie ziarno pszenżyta ozimego. Właściwy termin siewu pszenżyta ma ogromne znaczenie dla jego początkowego wzrostu i rozwoju, a także dla samego końcowego plonu. Zboże to w zależności od rejonu kraju wysiewa się w:

 • północno-wschodniej części kraju – w terminie od 10 do 20 września,
 • północnej, centralnej i południowo-wschodniej części kraju – w terminie od 10 do 25 września,
 • zachodniej połowie kraju – w terminie od 20 września do 5 października. 

W praktyce termin siewu pszenżyta ozimego zależy od przebiegu warunków pogodowych na danym obszarze.

Wysiew pszenżyta ozimego na hektar

Ważny element agrotechniki pszenżyta stanowi prawidłowy siew pszenżyta ozimego kg/ha. Jeśli chodzi o wysiew pszenżyta ozimego na hektar, norma wysiewu dla tego zboża wynosi od 120 do 180 kg/ha. Optymalna obsada roślin pszenżyta ozimego powinna natomiast kształtować się na poziomie od 400 do 600 roślin na 1 m2. Optymalna głębokość siewu pszenżyta ozimego wynosi od 2 do 4 cm. Płytszy siew zalecany jest w przypadku gleb ciężkich, a głębszy – na glebach lekkich. Zbyt duża obsada roślin może stać się przyczyną wylegania, ponadto wzrosnąć może ryzyko silniejszego porażenia roślin przez patogeny odpowiedzialne za rozwój chorób. 

Nawożenie pszenżyta ozimego

W uprawie pszenżyta ozimego istotne znaczenie odgrywa nawożenie przedsiewne, które powinno uwzględniać odpowiednie ilości fosforu i potasu. Aby nawożenie pszenżyta ozimego było efektowne, zastosowane nawozy należy wymieszać z glebą na głębokość 10-20 cm. Przedsiewne nawożenie azotem wykonuje się w razie konieczności, jeśli zawartość tego pierwiastka w glebie jest na niskim poziomie. Wówczas zaleca się zastosowanie azotu w dawce 20-30 kg/ha. Główną dawkę azotu stosuje się wiosną – w dwóch terminach – w łącznej dawce 80-90 kg/ha. By osiągnąć zadowalające plony, należy również dostarczyć roślinom mikroelementy takie jak:

Dolistne dokarmianie pszenżyta ozimego można połączyć z ochroną fungicydową i insektycydową zbóż. Racjonalne nawożenie pszenżyta wpłynie na jego właściwy wzrost i rozwój, co przełoży się na wielkość i jakość plonów.

Nasiona pszenżyta ozimego dostępne w ofercie Hotfarm.pl

By zakup pszenżyta ozimego był opłacalny, warto postawić na najlepsze odmiany pszenżyta ozimego, które będą wysoko i stabilnie plonować również na gorszych stanowiskach. Wysokiej jakości nasiona pszenżyta ozimego oferuje nasz sklep internetowy Hotfarm.pl. Prowadzimy sprzedaż nasion, które można dostosować do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych panujących w gospodarstwie. W naszym sklepie internetowym dostępny jest materiał siewny wielu różnych odmian pszenżyta ozimego, dzięki czemu każdy plantator dobierze odmianę dostosowaną do swoich indywidualnych potrzeb i kierunku użytkowania. 

Gdzie kupić nasiona pszenżyta ozimego?

Kupno pszenżyta ozimego możliwe jest stacjonarnie, jednak wygodną opcją jest również zakup materiału siewnego oferowanego przez sklep internetowy. Nasza oferta nasion pszenżyta ozimego jest niezwykle atrakcyjna, a dostępne w niej nasiona wyróżniają się: 

 • znakomitą zdrowotnością, 
 • dobrą zimotrwałością, 
 • znakomitym potencjałem plonotwórczym,
 • podwyższoną odpornością na niekorzystne oddziaływanie czynników biotycznych i abiotycznych,
 • dobrą odpornością na wyleganie i porastanie.

Decydując się na najlepiej plonujące odmiany pszenżyta ozimego, można cieszyć się wysokimi plonami nawet na gorszych stanowiskach. 

Ceny nasion pszenżyta ozimego

W Polsce ceny nasion pszenżyta ozimego, podobnie jak innych zbóż, uzależnione są od wielu czynników. Cena pszenżyta ozimego do siewu często zależy od aktualnej sytuacji rynkowej, poza tym cena nasion pszenżyta uzależniona jest również od cech jakościowych roślin, które związane są z kierunkiem użytkowania. Ceny materiału siewnego mogą różnić się również w zależności od wielkości opakowania. W naszym sklepie internetowym dokładamy wszelkich starań, by cennik nasion pszenżyta ozimego był atrakcyjny dla klienta, poza tym warto śledzić promocje i wyprzedaże, dzięki którym można zaopatrzyć się w wysokiej jakości materiał siewny w korzystnej cenie.

Źródła

 • Brzozowska I., Brzozowski J., Plon i elementy plonowania pszenżyta ozimego w zależności od metody pielęgnacji i sposobu nawożenia azotem. Fragmenta Agronomica. 2013, 30 (1), s. 7-19.
 • Buraczyńska D., Ceglarek F., Plonowanie pszenżyta ozimego w zależności od przedplonu. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (1), s. 9-18.
 • Cyfert R., Przegląd odmian: Pszenżyto ozime. Farmer. 2008, 13.
 • Cyfert R., Pszenżyto ozime. Farmer. 2007, 13, s. 18-22.
 • Jaśkiewicz B., Określenie wymagań agrotechnicznych nowych odmian pszenżyta ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2002, 223-224, s. 151-157.
 • Jaśkiewicz B., Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów. Polish Journal of Agronomy. 2015, 23.
 • Majchrzak L., Pudełko J., Spurtacz S., Opłacalność uprawy pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach produkcyjnych w latach 2005-2007. Fragmenta Agronomica. 2009, 26 (2), s. 81-88.
 • Suwara I., Stępień W., Tymińska A., Pruska K., Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i zmianowania na zachwaszczenie pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica. 2016, 3, s. 107-116.
 • Topa Z., Pszenżyto ozime. Wieś Mazowiecka. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie. 2013, 07-08, s. 22-23.
 • Tratwal A., Roik K., Kardasz P., Bocianowski J., Plonowanie wybranych odmian pszenżyta ozimego w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. 2018, 4, s. 73-88.