Pszenica ozima Jest 24 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Pszenica ozima do siewu

Uprawa pszenicy ozimej w Polsce cieszy się dużą popularnością, stąd też istotną rolę odgrywa kupno pszenicy o pożądanych z punktu widzenia plantatora cechach. Warto wybierać wysokiej jakości odmiany pszenicy ozimej, które stabilnie plonują na każdym stanowisku. Jaką odmianę pszenicy ozimej wybrać i jak wygląda uprawa pszenicy ozimej krok po kroku w Polsce? Gdzie kupić nasiona pszenicy ozimej?

Aktywne filtry

Pszenica ozima – materiał siewny

O powodzeniu uprawy zbóż w dużej mierze decyduje materiał siewny, który należy starannie dobrać, bez względu na wybrane gatunki. Pszenicy ozimej nie trzeba nikomu przedstawiać, ponieważ jest to najważniejsze i najczęściej uprawiane zboże na cele paszowe i konsumpcyjne. Wybierając ziarno pszenicy ozimej do siewu, uwagę należy zwrócić na grupę jakościową. Wyróżnia się następujące rodzaje pszenicy ozimej:

 • E – elitarna,
 • A – jakościowa,
 • B – jakościowa chlebowa,
 • C – paszowa oraz inne, które nie zostały zakwalifikowane do pozostałych grup,
 • C/K – na ciastka. 

Pszenica ozima kwalifikowana stanowi gwarancję jakości i tożsamości odmianowej, poza tym zapewnia wysokie i stabilne plony również na słabszych stanowiskach. 

Jaką odmianę pszenicy ozimej wybrać?

Wybierając odmiany pszenicy ozimej, szczególną uwagę należy zwrócić na ich plonowanie, poza tym materiał siewny pszenicy powinien wyróżniać się wysoką zdolnością kiełkowania oraz siłą kiełkowania. Warto wybierać polecane odmiany pszenicy ozimej, które wyróżnia:

 • doskonała zimotrwałość,
 • podwyższona odporność na choroby, 
 • odporność na wyleganie, 
 • odporność na susze. 

Uwagę należy również zwrócić na plonowanie pszenicy ozimej oraz na wczesność odmian. Popularnością cieszą się m.in. wczesne odmiany pszenicy ozimej, poza tym uwagę należy również zwrócić na odmiany mieszańcowe pszenicy ozimej.

Jakie wczesne odmiany pszenicy ozimej wybrać?

By odmiana pszenicy ozimej dała satysfakcjonujący plon wyróżniający się doskonałą jakością, uwagę należy zwrócić m.in. na wczesność dojrzewania roślin. Wczesne odmiany pszenicy ozimej lepiej znoszą okresowe niedobory wody, z czym związany jest bardzo dobrze rozbudowany system korzeniowy. Odmiany wczesne zapewniają również wcześniejsze i bardziej zrównoważone wschody.  

Pszenica ozima na późny siew

Opóźniony siew w wielu sytuacjach może okazać się koniecznością, jednak należy pamiętać, że niemal zawsze niesie on pewne zagrożenia w postaci opóźnienia procesu krzewienia i spadku zimotrwałości roślin. W takiej sytuacji sprawdzić się może pszenica ozima na późny siew, która będzie elastyczna w związku ze zmieniającymi się terminami siewu. Dobra pszenica ozima do późnego siewu powinna wyróżniać się:

 • wysoką mrozoodpornością, 
 • odpornością na wiosenne przymrozki,
 • podwyższoną odpornością na choroby, 
 • wysokim i stabilnym potencjałem plonowania. 

Odmiany przeznaczone na późny siew pszenicy ozimej powinny mieć również zdolność do wczesnego wiosennego rozwoju. 

Niskie odmiany pszenicy ozimej

Wybierając materiał siewny pszenicy ozimej, często pod uwagę bierze się niskie odmiany pszenicy ozimej. Wyróżnia je większa odporność na wyleganie, które zwiększa podatność roślin na porażenie przez choroby, poza tym zmniejszeniu ulega efektywność fotosyntezy. Pogorszeniu ulegają wówczas również parametry jakościowe ziarna. Niskie odmiany pszenicy często wyróżnia wysoka zdrowotność i plenność. 

Polecane odmiany pszenicy ozimej

Aby uzyskać zadowalający plon pszenicy ozimej, szczególną uwagę należy zwrócić na zalecane odmiany pszenicy ozimej. Przy coraz bardziej dynamicznych warunkach atmosferycznych należy wybrać odmiany, które w jak największym stopniu przystosują się do lokalnych warunków klimatyczno-glebowych. W zależności od przeznaczenia uprawy odmiana pszenicy ozimej powinna stabilnie plonować również na gorszych glebach (pszenica ozima na słabsze stanowiska), poza tym istotna jest również jej odporność na choroby i niekorzystny wpływ czynników stresowych. 

Odmiany pszenicy ozimej na słabsze gleby

Pszenica ozima jest rośliną zbożową o wysokich wymaganiach glebowych, stąd też kluczowe znaczenie dla wielkości i jakości osiąganych plonów odgrywa odpowiednio dobrana pszenica ozima na słabsze stanowiska. Wybierając najlepsze odmiany pszenicy ozimej, uwagę należy więc zwrócić na ich przydatność do uprawy na gorszych stanowiskach. Dobra odmiana pszenicy ozimej będzie doskonale plonować bez względu na to, na jaki rodzaj gleby zostaną wysiane nasiona. 

Rodzaje pszenicy ozimej

Oprócz wspomnianych wcześniej grup jakościowych pszenicy ozimej, klasyfikacja obejmuje również podział na inne rodzaje pszenicy ozimej, do których zalicza się m.in.:

 • odmiany pszenicy ozimej paszowej,
 • odmiany pszenicy ozimej ościstej,
 • pszenicę na wczesny siew,
 • odmiany pszenicy ozimej na słabe gleby,
 • odmiany pszenicy ozimej na późny siew.

Sianie pszenicy ozimej i związany z nim wybór materiału siewnego należy dostosować do przeznaczenia roślin. 

Dlaczego warto wybrać pszenicę ozimą kwalifikowaną?

Wybierając ziarno pszenicy ozimej kwalifikowane, można osiągnąć wiele korzyści. Pszenica ozima kwalifikowana gwarantuje wysokiej jakości materiał siewny, który jest: 

 • czysty, 
 • wolny od chorób i szkodników. 

Taka pszenica ozima posiada znany potencjał plonowania, poza tym wyróżnia się doskonałą zimotrwałością oraz wysoką odpornością na choroby, szkodniki oraz dynamicznie zmieniające się warunki atmosferyczne. Kwalifikowany materiał siewny pszenicy bez problemu można dopasować do każdego rejonu uprawy i bieżących potrzeb gospodarstwa. 

Uprawa pszenicy ozimej krok po kroku

Pszenica to popularna roślina zbożowa o wysokich wymaganiach pokarmowych, wodnych oraz cieplnych, a uprawa pszenicy ozimej w Polsce może stać się źródłem satysfakcjonujących dochodów. Uprawa pszenicy ozimej krok po kroku obejmuje:

 • przedplon i przygotowanie stanowiska pod siew,
 • terminowy siew ziarna,
 • nawożenie,
 • ochronę przed agrofagami.

Przy przestrzeganiu zasad dotyczących uprawy pszenicy, plonowanie pszenicy może stać wówczas na najwyższym poziomie. 

Jakie są terminy siewu pszenicy ozimej?

By uprawa pszenicy ozimej przyniosła oczekiwane efekty w postaci wysokich plonów wyróżniających się doskonałą jakością, uwagę należy zwrócić na m.in. na terminy siewu pszenicy ozimej. W zależności od regionu optymalny termin siewu pszenicy ozimej będzie różny. Termin wysiewu pszenicy ozimej przypada na okres od połowy września do pierwszej dekady października. Optymalny termin siewu w przypadku tego zboża zaczyna się 15 września na północnym-wschodzie kraju, a kończy 10 października na obszarze Polski południowo-zachodniej. 

Pszenica ozima – wymagania 

Pszenica ozima do siewu najlepiej plonuje na najlepszych stanowiskach. Doskonale radzi sobie na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego, a także żytniego bardzo dobrego, pszennego górskiego i zbożowego górskiego oraz na glebach kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego. Pszenica ozima może dawać również satysfakcjonujące plony na słabszych stanowiskach, kiedy zostanie wybrana odmiana doskonale plonująca na słabszych glebach. 

Pszenica ozima – stanowisko 

Najlepszym stanowiskiem pod uprawę pszenicy ozimej w Polsce jest stanowisko po rzepaku, poza tym pszenica do siewu bardzo dobrze rośnie również na glebach, na których uprawiana była soja. Pszenica dobrze rozwija się również po: 

 • wczesnych ziemniakach uprawianych na oborniku, 
 • burakach cukrowych,
 • owsie. 

Do najgorszych przedplonów w przypadku pszenicy ozimej zalicza się jęczmień, pszenżyto oraz żyto, z czym związane jest zwiększone ryzyko przenoszenia się chorób, do których zalicza się m.in. zgorzel siewek i podstawy źdźbła oraz zgniliznę korzeni. Nie jest również wskazana uprawa pszenicy po pszenicy – w przypadku uprawy pszenicy po pszenicy często obserwuje się spadek plonu nawet o 20-30%.

Optymalny siew pszenicy ozimej

Termin siewu pszenicy ozimej jest czynnikiem, od którego w dużym stopniu uzależniona jest wielkość i jakość uzyskiwanego plonu ziarna z hektara. Zaleca się więc, by wysiew pszenicy ozimej na hektar w sprzyjających warunkach pogodowych odbywał się zgodnie z terminami, o których mowa była już wcześniej. Warunkiem powodzenia uprawy jest staranny siew w odpowiednio przygotowaną glebę, dzięki któremu uzyskać będzie można szybkie i wyrównane wschody roślin. 

Głębokość siewu pszenicy ozimej

Jednym z elementów uprawy pszenicy jest wysiew pszenicy ozimej i związana z nim głębokość siewu. Głębokość siewu pszenicy ozimej powinna mieści się w przedziale od 2 do 4 cm. Na glebach cięższych i zasobnych w składniki pokarmowe pszenica ozima powinna być wysiewana płycej, natomiast na glebach lekkich zalecany jest nieco głębszy siew. O głębokości siewu pszenicy ozimej decyduje również poziom uwilgotnienia stanowiska. 

Gęstość siewu pszenicy ozimej

Siew pszenicy ozimej jest niezwykle ważny w kontekście wschodów i dalszego wzrostu oraz rozwoju roślin. Gęstość, w jakiej wysiewane będą nasiona pszenicy ozimej, uzależniona jest od:

 • odmiany pszenicy,
 • terminu siewu,
 • warunków pogodowych,
 • przedplonu.  

Jeśli chodzi o gęstość siewu pszenicy ozimej, powinna ona wynieść od 220 do 450 sztuk kiełkujących ziaren na 1 m2. Mniejszą normę wysiewu stosuje się przy wczesnym siewie pszenicy, natomiast w przypadku późniejszego siewu normę należy zwiększyć.  

Wysiew pszenicy ozimej na hektar

Wysiewając materiał siewny pszenicy ozimej, należy zwrócić uwagę na normę wysiewu na hektar. Zarówno zbyt wysoka, jak i zbyt niska ilość wysianego ziarna może obniżyć plonowanie pszenicy. Przy wysiewie pszenicy ozimej na hektar pod uwagę bierze się przede wszystkim siłę kiełkowania odmiany. Pszenica ozima powinna być wysiewana w ilości:

 • 100-140 kg ziarna na ha w przypadku odmian silnie krzewiących,
 • 140-190 kg ziarna na ha w przypadku odmian średnio krzewiących, 
 • 180-230 kg ziarna na ha w przypadku odmian słabo krzewiących.

Przy wyborze ilości ziaren do wysiewu pszenicy ozimej uwagę należy zwrócić również na docelową obsadę kłosów, która wynosi od 500 do 650 sztuk na 1 m2. 

Nasiona pszenicy ozimej dostępne w ofercie Hotfarm.pl

Gdzie można kupić pszenicę? Wyróżniający się wysoką jakością materiał siewny oferuje nasz sklep internetowy Hotfarm.pl, który prowadzi sprzedaż odmian o doskonałych cechach użytkowych. U nas klient znaleźć może najlepiej plonujące odmiany pszenicy ozimej. Poszczególne odmiany pszenicy ozimej wysoko i stabilnie plonują zarówno na stanowiskach zasobnych w składniki pokarmowe, jak i na słabych glebach. 

Gdzie kupić nasiona pszenicy ozimej?

Wielu właścicieli gospodarstw rolnych zastanawia się, gdzie kupić nasiona pszenicy ozimej. Jeśli chodzi o zakup pszenicy, możliwy jest on zarówno stacjonarnie, jak i poprzez rolniczy sklep internetowy. Hurtownie i sklepy internetowe takie jak Hotfarm.pl oferują dobre odmiany pszenicy ozimej. Dokładamy wszelkich starań, by w ręce klienta trafiła dobra odmiana pszenicy ozimej, która wyda satysfakcjonujące plony. 

Ceny nasion pszenicy ozimej

O tym, jaka będzie cena pszenicy ozimej, decyduje wiele czynników. Inną cenę może mieć najlepiej plonująca pszenica ozima, a jeszcze inną – nowe odmiany pszenicy ozimej. Jeśli chodzi o ceny nasion pszenicy ozimej, uzależnione są one również od producenta, poza tym cena pszenicy ozimej do siewu może różnić się w zależności od wielkości opakowania. W naszym sklepie internetowym dokładamy wszelkich starań, by ceny materiału siewnego były atrakcyjne dla klienta.

Źródła

 • Blecharczyk A., Małecka I., Sawińska Z., Reakcja pszenicy ozimej na wieloletnie stosowanie siewu bezpośredniego. Fragmenta Agronomica. 2004, 21 (2), s. 125-137.
 • Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M., Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem. Acta Agrophysica. 2008, 11, 3 (158), s. 597-611.
 • Budzyński W., Borysewicz J., Bielski S., Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej. Pamiętnik Puławski. 2004, 135, s. 33-44.
 • Dubis B., Budzyński W., Reakcja pszenicy ozimej na termin i gęstość siewu. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2006, 05 (2), s. 15-24.
 • Kulig B., Kania S., Szafrański W., Zając T., Reakcja wybranych odmian pszenicy ozimej na intensywność uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2001, 218-219, s. 117-126.
 • Małecka-Jankowiak I., Blecharczyk A., Sawińska Z., Piechota T., Waniorek B., Wpływ następstwa roślin i systemu uprawy roli na zachwaszczenie pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica. 2015, 32 (3), s. 55-63.
 • Podolska G., Stankowski S., Plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej w zależności od gęstości siewu i dawki nawożenia azotem. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2001, 218-219, s. 127-136.
 • Podolska G., Sulek A., Stankowski S., Obsada kłosów – podstawowy parametr plonotwórczy pszenicy ozimej (artykuł przeglądowy). Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2002, 1 (2).
 • Podolska G., Wpływ dawki i sposobu nawożenia azotem na plon i wartość technologiczną ziarna odmian pszenicy ozimej. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2008, 07 (1), s. 57-65.
 • Rabikowska B., Piszcz U., Współdziałanie długoletniego nawożenia azotem i obornikiem na zawartość manganu w pszenicy ozimej. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. 1996, 434 (1), s. 97-104.
 • Woźniak A., Wpływ przedplonów na plon i jakość ziarna pszenicy ozimej. Acta Scientiarum Polonorum. Agricultura. 2006, 05 (2), s. 99-106.