Nasiona rzepaku Jest 35 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Nasiona rzepaku ozimego do siewu

Uprawy rzepaku w Polsce cieszą się dużą popularnością, z czym związana jest ich dochodowość i szerokie możliwości zastosowania. Rośliny rzepaku mogą być uprawiane na cele konsumpcyjne, poza tym wykorzystywane są na cele przemysłowe i energetyczne. Rzepak ozimy stanowi również ważny element płodozmianu. Jak uprawiać rzepak ozimy i jakie są najlepsze odmiany rzepaku do siewu? Jak kształtuje się cena rzepaku siewnego?

Aktywne filtry

Nasiona rzepaku ozimego do siewu

Przed planowaną uprawą rzepaku warto zastanowić się, jaka odmiana rzepaku przyniesie oczekiwane wyniki w postaci wysokich plonów wyróżniających się doskonałą jakością. Wybierając rzepak do siewu, uwagę należy zwrócić na takie parametry jak: 

 • wczesność i plenność odmiany, 
 • kwitnienie,
 • odporność na niekorzystne warunki środowiskowe,
 • zdolność do przezimowania,
 • odporność na wyleganie,
 • zawartość tłuszczu w nasionach.  

Warto postawić na rzepak kwalifikowany, który przed trafieniem do obrotu musi spełnić określone normy. Warto wybierać najlepiej plonujące odmiany rzepaku, które zapewnią stabilne plonowanie również na gorszych stanowiskach. 

Nasiona rzepaku do siewu — typy odmian

Wybierając odmiany rzepaku ozimego w zależności od posiadanego rodzaju gleby oraz lokalnych warunków klimatycznych, szczególną uwagę należy zwrócić na dostępne typy odmian. Jaką odmianę rzepaku wybrać? Do wyboru są:

 • odmiany rzepaku mieszańcowe (hybrydowe),
 • odmiany liniowe rzepaku (populacyjne).

Wyróżnia się również odmiany rzepaku ozimego kiłoodporne, poza tym przy wyborze nasion rzepaku do siewu warto zwrócić uwagę na wczesność odmian. Na szczególną uwagę zasługują m.in. wczesne odmiany rzepaku ozimego. Wybór odmiany rzepaku zależy od preferencji producenta i lokalnych warunków, poza tym bardzo ważny jest również cel uprawy.

Odmiany rzepaku – mieszańcowe

Kwalifikowana odmiana rzepaku ozimego zapewnia pożądane cechy takie jak wysoka zdolność kiełkowania i siła wzrostu, wysoka plenność oraz odporność na choroby. Odmiany mieszańcowe rzepaku ozimego powstają w wyniku skrzyżowania dwóch odmian – tzw. linii rodzicielskich. Wysiew rzepaku ozimego mieszańcowego pozwala w pełni wykorzystać jego potencjał plonotwórczy, poza tym rośliny takie doskonale przystosowują się do lokalnych warunków środowiskowych. 

Odmiany rzepaku – kiłoodporne

Jedną z najgroźniejszych chorób w uprawie rzepaku ozimego w Polsce jest kiła kapusty. Sprawcą choroby jest organizm grzybopodobny Plasmodiophora brassicae. W sprzyjających rozwojowi kiły warunkach choroba może przyczynić się nawet do całkowitej utraty plonu rzepaku. W celu zapobiegania rozwojowi choroby warto wybierać nasiona rzepaku odporne na kiłę. Materiał siewny kiłoodporny to najwyższej jakości nasiona, które zabezpieczą plon rzepaku w okresie wegetacji.  

Odmiany rzepaku – populacyjne

Populacyjne odmiany rzepaku ozimego, nazywane również odmianami liniowymi, powstają w wyniku naturalnych metod hodowlanych, do których zalicza się:

 • selekcję, 
 • krzyżowanie, 
 • rozmnażanie. 

Odmiany te mają jedną linię rodzicielską. Rzepak populacyjny bardzo dobrze reaguje na wcześniejszy siew, poza tym wyróżnia się dobrą odpornością na choroby. Odmiany populacyjne można wysiewać również na słabszych stanowiskach, poza tym są odporne na niskie temperatury i okresowe niedobory wody. 

Odmiany rzepaku – hybrydowe

Hybrydowa odmiana rzepaku ozimego jest odporna na choroby grzybowe, poza tym charakteryzuje się podwyższoną odpornością na niekorzystne oddziaływanie stresów środowiskowych, z czym związany jest tworzony przez nią silniejszy system korzeniowy. Rzepak hybrydowy bardzo dobrze radzi sobie w przypadku opóźnionego siewu, charakteryzując się szybkim rozwojem początkowym, poza tym jest odporny na uszkodzenia mechaniczne. 

Dobór odmiany rzepaku ozimego do siewu

Chcąc odpowiedzieć na pytanie, jaką odmianę rzepaku wybrać, warto zwrócić uwagę na wiele czynników, w tym na cel uprawy, a także na lokalne warunki klimatyczno-glebowe. Warto wybierać najwyżej plonujące odmiany rzepaku, które wyróżnia: 

 • dobra zimotrwałość,
 • wysoka odporność na choroby.

Wybierając odmiany rzepaku ozimego, warto również zwrócić uwagę na odporność roślin na wyleganie, poza tym najlepsze odmiany rzepaku powinny posiadać odpowiednią zawartość oleju i białka. 

Zalecane odmiany rzepaku ozimego

Odmiany rzepaku wyróżniają się coraz większą odpornością na niekorzystne oddziaływanie czynników środowiskowych oraz tolerancją na okresowe niedobory wody. Wybierając rzepak do siewu, warto zwrócić uwagę na zalecane odmiany rzepaku, które przeznaczone są do uprawy w określonych regionach kraju, dzięki czemu idealnie przystosują się do lokalnych warunków panujących w gospodarstwie. 

Uprawa rzepaku ozimego krok po kroku

Rzepak jest rośliną opłacalną, stąd też uprawy rzepaku w Polsce cieszą się ogromną popularnością. Uprawa rzepaku ozimego krok po kroku wiąże się z wyborem odpowiedniego materiału siewnego, poza tym uwagę należy zwrócić na inne ważne elementy, do których zalicza się:

 • wybór stanowiska,
 • termin siewu,
 • nawożenie, 
 • ochronę roślin. 

Technologia uprawy rzepaku ozimego odgrywa bardzo duże znaczenie, dlatego warto stawiać na sprawdzone rozwiązania agrotechniczne.

Rzepak ozimy – jak i kiedy siać?

W Polsce uprawa rzepaku ozimego wymaga m.in. doboru odpowiednich nasion, które dostosowane będą do warunków klimatyczno-glebowych oraz sposobu gospodarowania. Rzepak do wzrostu potrzebuje temperatur wyższych niż 12 stopni Celsjusza. Siew rzepaku ozimego przypada na termin od połowy sierpnia do początku września, jednak w praktyce nasiona rzepaku powinny być wysiewane przy wcześniejszym uwzględnieniu warunków pogodowych. Nasiona odmian rzepaku w zależności od rodzaju gleby wysiewa się na głębokość od 1,5 do 3,5 cm. 

Rzepak ozimy – wymagania 

Wysiewając materiał siewny rzepaku ozimego, uwagę należy zwrócić również na wymagania glebowe roślin. Rzepak bardzo dobrze rośnie na stanowiskach żyznych, zasobnych w próchnicę, o wysokiej kulturze rolnej. Nie zaleca się natomiast siewu rzepaku ozimego na stanowiskach suchych, podmokłych oraz piaszczystych. Rzepak doskonale radzi sobie na stanowiskach o pH powyżej 5,8. 

Rzepak ozimy – stanowisko

Kwalifikowane nasiona rzepaku do siewu najlepiej wysiewać na stanowiska z przedplonem, który stanowiły gatunki roślin uprawnych wcześnie schodzące z pola, które pozostawiły w glebie duże ilości substancji organicznej. Zalicza się do nich rośliny:

 • strączkowe,
 • mieszanki zbożowo-strączkowe,
 • wczesne ziemniaki, 
 • trawy pastewne. 

By osiągnąć wysoki plon, należy unikać błędów, które sprzyjać będą rozwojowi chorób, chwastów oraz samosiewów. Wysokie plonowanie osiągnąć można również poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne. 

Wydajna uprawa rzepaku – nawożenie

Rośliny rzepaku wymagają zarówno nawożenia doglebowego, jak i dolistnego, dzięki którym możliwe jest pokrycie w całości zapotrzebowania roślin na składniki pokarmowe. Rzepak ozimy wymaga dostarczania odpowiednich ilości azotu, fosforu i potasu – w oparciu o analizę zasobności gleby w składniki pokarmowe. Nawożenie rzepaku związane jest również z dostarczaniem: 

 • magnezu, 
 • siarki, 
 • boru. 

Kompleksowe nawożenie rzepaku ozimego pomoże uzyskać plony o zakładanej wielkości i jakości.

Agrofagi występujące w uprawie

Aby osiągnąć najwyższy potencjał plonowania rzepaku ozimego, uwagę należy zwrócić m.in. na ochronę plantacji przed agrofagami, do których zalicza się:

Straty w plonie rzepaku ozimego powodowane przez agrofagi w sprzyjających ich rozwojowi warunkach mogą przyczynić się nawet do całkowitego zniszczenia plantacji. 

Choroby w uprawie rzepaku

Aby plonowanie rzepaku ozimego stało na satysfakcjonującym poziomie, uwagę należy zwrócić na ochronę plantacji przed chorobami. Najważniejsze choroby występujące w rzepaku ozimym to:

 • kiła kapusty,
 • sucha zgnilizna kapustnych,
 • zgnilizna twardzikowa,
 • zgorzel siewek,
 • szara pleśń, 
 • czerń krzyżowych,
 • mączniak prawdziwy i rzekomy kapustnych. 

W celu zapewnienia plantacji rzepaku ochrony przed patogenami chorobotwórczymi należy zastosować odpowiednie środki ochrony roślin, poza tym warto postawić na odmiany rzepaku ozimego odporne na choroby. 

Uprawa rzepaku – powszechne i groźne szkodniki

Rzepak ozimy może być atakowany przez wiele gatunków owadów szkodliwych. Do najważniejszych szkodników atakujących uprawy rzepaku zalicza się: 

 • słodyszek rzepakowy,
 • chowacze (czterozębny, podobnik, brukwiaczek, granatek),
 • pryszczarek kapustnik,
 • śmietka kapuściana. 

Uprawa rzepaku może być również atakowana przez rolnice, pchełkę rzepakową, gnatarza rzepakowca, drutowce oraz mszyce kapuściane. 

Chwasty w uprawie rzepaku

W uprawie rzepaku ozimego występuje kilkadziesiąt gatunków chwastów, które niezwalczane mogą doprowadzić do znacznych strat w plonie. Rzepak ozimy narażony jest m.in. na konkurencję o wodę, światło i składniki odżywcze z chwastami, do których zalicza się:

 • chaber bławatek,
 • fiołek polny,
 • komosa biała,
 • maruna bezwonna, 
 • perz właściwy. 

W uprawie rzepaku ozimego często występuje również przytulia czepna, rumianek pospolity, samosiewy zbóż, a także tobołki polne i wiele innych niepożądanych gatunków chwastów.

Ochrona rzepaku – środki ochrony roślin

Istotnym elementem wpływającym na kondycję i zdrowotność roślin oraz plonowanie rzepaku ozimego jest ochrona plantacji przed agrofagami. W celu zapewnienia rzepakowi ozimemu skutecznej ochrony warto sięgnąć po sprawdzone środki ochrony roślin. Tylko w taki sposób można kompleksowo zadbać o to, by uzyskać wysoki plon o doskonałych parametrach jakościowych. 

Jak walczyć ze szkodnikami w uprawie rzepaku?

W celu zapewnienia plantacji rzepaku skutecznej ochrony przed szkodnikami warto postawić na sprawdzone metody ograniczania ich liczebności. Na szkodniki stosuje się odpowiednio dobrane środki ochrony roślin. Efektywność stosowanych insektycydów zależy od substancji czynnej środka, poza tym istotny jest termin wykonania zabiegu oraz warunki pogodowe panujące w trakcie zabiegu oraz po jego zakończeniu. 

Nasiona rzepaku dostępne w ofercie Hotfarm.pl

Oferowane przez nasz sklep internetowy wysokiej jakości nasiona rzepaku ozimego pochodzą od renomowanych producentów. Oferta obejmuje materiał siewny odmian rzepaku hybrydowych oraz populacyjnych, a także kiłotolerancjnych, które wyróżnia atrakcyjna cena. Szczegółowe informacje o produkcie interesującym klienta dostępne są na stronie Hotfarm.pl. 

Sklep – materiał siewny rzepaku, gdzie kupić?

Wyróżniające się wysoką jakością ziarno rzepaku kupić można u sprawdzonych dostawców. Nasz sklep internetowy prowadzi sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego rzepaku o pożądanych z punktu widzenia plantatora cechach. Szeroki asortyment nasion rzepaku do siewu, a także bogata wiedza i doświadczenie naszych specjalistów sprawiają, że warto nam zaufać. 

Ceny nasion rzepaku

Cena nasion rzepaku do siewu może być różna, z czym wiąże się wiele czynników. Nie zawsze wysoka cena nasion rzepaku idzie w parze z jakością produktu. Cena uzależniona jest od producenta, poza tym różni się od wielkości opakowania oraz od miejsca zakupu. W naszym sklepie internetowym dokładamy wszelkich starań, by cena nasion rzepaku do siewu była atrakcyjna dla klienta.  

Źródła

 • Bartkowiak-Broda I., Wzajemny związek postępu w agrotechnice i hodowli rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2002, 23 (1), s. 61-71. [Google Scholar]
 • Czarnik M., Jarecki W., Bobrecka-Jamro D., Jarecka A., Wpływ gęstości siewu oraz nawożenia dolistnego na plonowanie odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2015, 36, s. 60-68. [Google Scholar]
 • Jankowski K., Budzyński W., Reakcja różnych form hodowlanych rzepaku ozimego na termin i gęstość siewu. II. Plon nasion i jego składowe. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2007, 28 (2), s. 195-207. [Google Scholar]
 • Jankowski K., Budzyński W., Wpływ uproszczenia uprawy roli i sposobu regulacji zachwaszczenia na plonowanie i koszt produkcji rzepaku ozimego. II. Koszty produkcji nasion. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2000, 21 (2), s. 503-511. [Google Scholar]
 • Kodłubański T., Zalecane odmiany rzepaku ozimego - odmiany mieszańcowe coraz popularniejsze. Raport Rolny. 2010, 06, s. 37-38. [Google Scholar]
 • Liersch A., Bartkowiak-Broda I., Ogrodowczyk M., Ocena plonowania i cech jakościowych rożnego typu odmian mieszańcowych rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2000, 21 (2), s. 341-358. [Google Scholar]
 • Wielebski F., Reakcja różnych typów odmian rzepaku ozimego na zmienne zagęszczenie roślin w łanie. I. Plon nasion i jego składowe. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2007, 28 (2), s. 209-226. [Google Scholar]
 • Wielebski F., Udział elementów struktury plonu w kształtowaniu plonu nasion mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2005, 26 (1), s. 87-98. [Google Scholar]
 • Wójtowicz M., Wielebski F., Porównanie zrestorowanych odmian mieszańcowych z odmianą wyprowadzoną z linii podwojonych haploidów i odmianami populacyjnymi rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2000, 21 (1), s. 55-64. [Google Scholar]
 • Wójtowicz M., Wpływ nawożenia azotowego i warunków środowiskowych na cechy biologiczne i użytkowe złożonych odmian mieszańcowych rzepaku ozimego Kaszub i Mazur. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2004, 25 (1), s. 109-123. [Google Scholar]