Nasiona jęczmienia Jest 23 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Nasiona jęczmienia do siewu

Doskonały wybór dla rolników poszukujących wysokiej jakości nasion do uprawy jęczmienia. Nasiona jęczmienia są starannie wyselekcjonowane, zapewniając silne, zdrowe i odporne rośliny. Oferujemy różne odmiany jęczmienia, aby dostosować się do różnych warunków glebowych i klimatycznych. Nasiona są odpowiednio zapakowane, aby zachować ich jakość i świeżość. Wybierając nasiona jęczmienia do siewu, masz pewność otrzymania wysokich plonów i doskonałej jakości ziarna. Przygotuj się na udaną uprawę jęczmienia z nasionami najwyższej jakości.

Aktywne filtry

Czy warto siać jęczmień ozimy?

Jęczmień ozimy, charakteryzuje się jednym z największych potencjałów plonotwórczych. Jego wczesne dojrzewanie i schodzenie z pola, pozwala na lepszą organizację żniw. Z wczesnym rozwojem wiąże się również największa wśród zbóż tolerancja na suszę wiosenną, dzięki możliwości dobrego wykorzystania zapasów wody w glebie. 

Jęczmień ozimy - materiał siewny

Kwalifikowany materiał siewny jęczmienia ozimego to gwarancja jego jakości. Spełnia on normy dotyczące dopuszczalnych zanieczyszczeń, jest wolny od chorób i szkodników, a nasiona zaprawione są w profesjonalny sposób. Znane są także takie parametry jak: 

 • Masa tysiąca nasion
 • Zdolność kiełkowania
 • Energia kiełkowania

Zalety jęczmienia ozimego hybrydowego 

Odmiany hybrydowe mogą być uprawiane na słabszych stanowiskach. Cechują się większą zdrowotnością w porównaniu do odmian populacyjnych. Efektywniej wykorzystują składniki pokarmowe, zwłaszcza azot. Jesienią intensywniej się krzewią.

Jęczmień ozimy - wymagania

Dobór stanowiska do jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy można uprawiać na różnych glebach, jednak ze względów ekonomicznych uprawę jęczmienia ozimego należy ograniczyć do gleb kompleksu żytniego bardzo dobrego i dobrego, kompleksu pszennego wadliwego (klasa bonitacyjna IIIb, IVa, IVb). Do najlepszych przedplonów jęczmienia zalicza się rzepak ozimy, groch, wczesne ziemniaki, mieszanki strączkowe na nasiona. Z uwagi na zagrożenie ze strony sprawców chorób nieodpowiednim przedplonem dla tego gatunku są jęczmień oraz pszenica i pszenżyto

Nawożenie jęczmienia ozimego

Nawożenie pod jęczmień powinno być oparte o badania gleby, jednak przyjmuje się, że przy plonie ziarna 7 t/ha wraz z odpowiednią ilością słomy jęczmień ozimy pobiera około 160 kg azotu, 70 kg fosforu 120 kg potasu, 30 kg Magnezu. Nawożenie PK wykonuje się jesienią, przed siewem natomiast azot to nawóz stosowany wiosną, zazwyczaj w dwóch dawkach. Jednak najważniejszym aspektem jest wartość pH gleby, która dla jęczmienia ozimego powinna mieścić się w granicach 6,2-7,2.

Dobór odmian jęczmienia ozimego

Jęczmień ozimy wykorzystywany jest najczęściej w celach paszowych, w mniejszym stopniu w browarnych. Jako zboże, jest najbardziej narażone na wymarzanie zimą. Jęczmień ozimy występuje w formie populacyjnej, ale coraz większą areał uprawy zyskują jego formy hybrydowe. Przy wyborze odmiany, oprócz plenności należy uwzględnić następujące czynniki:

 • termin siewu
 • kierunek użytkowania
 • stanowisko
 • nawożenie
 • zdrowotność odmiany
 • wymagania glebowe
 • odporność na wyleganie i suszę
 • zimotrwałość i mrozoodporność

Termin siewu jęczmienia ozimego

O sukcesie, jakim jest wysoki plon w przypadku jęczmienia ozimego decyduje przede wszystkim termin siewu, który jest uzależniony głównie od warunków klimatyczno -glebowych. Jęczmień zasiany zbyt późno słabo się rozkrzewi oraz niedostatecznie ukorzeni, co przełoży się na jego przezimowanie oraz możliwość pobierania wody w okresie suszy. Natomiast zbyt wczesne zasiewy jęczmienia ozimego, przy ciepłej, długiej jesieni spowodują nadmierne rozrastanie się roślin. Będzie on wtedy bardziej podatny na wymarzanie oraz infekcje grzybowe. Ponadto jęczmień wysiany wcześnie atakowany jest często przez szkodniki, szczególnie przez mszycę (wektor wirusów), ploniarkę zbożówkę, czy skoczka sześciorka. Podsumowując, im dłuższa i cieplejsza jesień w danym rejonie, przy korzystnym rozkładzie opadów, tym później przypada optymalny termin siewu.

Najlepiej wysiewać jęczmień ozimy w terminie średniowczesnym, tj.

 • 10–15 września - w rejonach wschodnich, 
 • 12–18 września - w rejonie centralnym, 
 • 16–20 września - w rejonach zachodnich.

Jęczmień ozimy hybrydowy, z racji bardzo dobrej zdolności do krzewienia zaleca się wysiać w trochę późniejszym terminie niż jęczmień populacyjny.

Gęstość siewu jęczmienia ozimego populacyjnego

Istotny wpływ gęstości siewu na plon ziarna jęczmienia wynika stąd, że decyduje ona o stopniu konkurencji między roślinami o światło, wodę i składniki pokarmowe. W miarę zwiększania zagęszczenia roślin w łanie zmniejsza się penetracja światła, ogranicza krzewistość roślin, wzrasta ich wypadanie oraz podatność na wyleganie i porażenie chorobami.

W optymalnym terminie siewu jęczmienia ozimego wystarczy obsada 250– 350 ziarniaków na m², co stanowi masę 125-170 kg ziarna na ha. Siewy późne wymagają zwiększenia obsady o 10-15%.

Gęstość siewu jęczmienia ozimego hybrydowego

Norma wysiewu jęczmienia ozimego mieszańcowego zależy głównie od odmiany i terminu siewu. Wynosi od 130 ziarniaków na m², przy wczesnych siewach do nawet 300 ziarniaków na m² przy opóźnionych, co daje 80-170kg na 1ha. Zbyt rzadki siew wpływa negatywnie na plon i zwiększa ryzyko zachwaszczenia, zbyt gęsty sprzyja zwiększeniu presji chorób i możliwości wymarzania. W zależności od stanowiska i uwilgotnienia gleby, głębokość siewu jęczmienia ozimego powinna wynosić 3-4 cm. 

Nasiona jęczmienia ozimego dostępne w ofercie Hotfarm.pl

Staranny dobór odmian jęczmienia ozimego w naszym portfolio oparty jest na wieloletnim doświadczeniu i obserwacji potrzeb rolników. Różnorodność dostępnych u nas odmian jęczmienia ozimego daje rolnikowi pewność, że zakupi u nas bardzo dobry materiał siewny dostosowany do potrzeb jego gospodarstwa.