Populacyjny Jest 5 produktów. Sklep i Hurtownia Rolnicza Hotfarm.pl

Nasiona populacyjnego rzepaku ozimego

Uprawa rzepaku ma ogromne znaczenie w Polsce. Roślina ta wykorzystywana jest zarówno na cele konsumpcyjne, jak i energetyczne oraz przemysłowe, poza tym rzepak stanowi ważny element płodozmianu. Wyróżnia się rzepak hybrydowy oraz rzepak populacyjny. Co to znaczy i jakie odmiany populacyjne rzepaku cieszą się największą popularnością?

Aktywne filtry

Rzepak populacyjny – co to znaczy?

Uprawa rzepaku w Polsce cieszy się dużą popularnością. W celu uzyskania wysokich wyników plonowania rzepaku należy zwrócić uwagę na następujące elementy:

 • dobór odmian,
 • termin i głębokość siewu,
 • obsadę roślin,
 • ochronę przed agrofagami,
 • nawożenie. 

Rzepak populacyjny, inaczej liniowy, stanowią odmiany, które powstały jako efekt naturalnych metod hodowlanych. Zalicza się do nich selekcję, krzyżowanie oraz rozmnażanie. Rzepak ozimy populacyjny to odmiany posiadające jedną linię rodzicielską. 

Zalety rzepaku populacyjnego

Jeśli chodzi o rzepak populacyjny, odmiany dostępne na rynku nie posiadają wysokich wymagań glebowych, poza tym stabilnie plonują przy mniej intensywnej uprawie. Do najważniejszych zalet odmian populacyjnych rzepaku zalicza się:

 • możliwość uprawy również na słabszych stanowiskach,
 • stabilne plonowanie,
 • dobrą odporność na najważniejsze choroby rzepaku,
 • tolerancję na okresowe niedobory wody.

Odmiany populacyjne rzepaku wyróżniają się również znakomitą odpornością na niskie temperatury, poza tym cena materiału siewnego rzepaku liniowego jest stosunkowo niska. 

Jakie odmiany populacyjne rzepaku wybrać?

Decydując się na odmiany populacyjne rzepaku, uwagę należy zwrócić na kilka istotnych parametrów. Zalicza się do nich m.in. mrozoodporność oraz odporność na mogące powodować poważne straty w wielkości i jakości plonów choroby rzepaku. Ważnym parametrem przy wyborze odmiany populacyjnej rzepaku jest również zawartość w nim oleju. Wybierać należy takie odmiany liniowe rzepaku, które będą wysoko i stabilnie plonować w określonych warunkach klimatyczno-glebowych. 

Termin siewu rzepaku populacyjnego

Optymalny termin siewu oznacza przedział czasowy, który uzależniony jest od takich elementów jak:

 • przebieg pogody,
 • stan uwilgotnienia gleby,
 • sposób przygotowania stanowiska. 

W zależności od rejonu kraju rzepak populacyjny wysiewa się w różnych terminach. Termin siewu rzepaku populacyjnego w północno-wschodniej części kraju przypada na okres od 5 do 10 sierpnia. Dla pozostałej części kraju termin siewu rzepaku przypada na okres od 15 do 25 sierpnia. W praktyce rolniczej zasiewy rzepaku trwają do początku września. 

Rzepak populacyjny – obsada

Na ostateczny wynik plonowania, jaki osiągną odmiany populacyjne rzepaku, istotny wpływ ma m.in. obsada roślin na m2. Jeśli chodzi o rzepak populacyjny, obsada zalecana wynosi 55-70 roślin na powierzchnię m2. Podana liczba roślin uwzględnia mogące pojawić się podczas zimy straty. W przypadku odmian populacyjnych rzepaku w okresie wiosennej wegetacji obsada powinna wynieść 45-55 roślin na m2. Przy opóźnionym terminie siewu zaleca się zwiększenie liczby nasion odmian populacyjnych – w zależności od zaleceń producenta. Rzepak powinien przed zimą zdążyć wytworzyć od 8 do 10 liści, a także szyjkę korzeniową o średnicy minimum 1 cm oraz głęboki system korzeniowy.

Głębokość siewu rzepaku populacyjnego

Jeśli chodzi o rzepak ozimy, odmiany populacyjne wysiewa się na różnej głębokości, w zależności od rodzaju gleby. Głębokość siewu rzepaku populacyjnego wynosi: 

 • 1-2 cm – na stanowiskach cięższych i uwilgotnionych,
 • 2,5-3,5 cm – na stanowiskach lżejszych i przesuszonych.

Niewłaściwa głębokość siewu poszczególnych odmian rzepaku może przyczynić się do nieprawidłowych wschodów. Osłabione rośliny są w znacznie większym stopniu podatne na choroby i spadek temperatury. 

Rzepak populacyjny – polskie odmiany

Wysokiej jakości rzepak populacyjny cechuje się wysoką odpornością na choroby podstawy łodygi i zgniliznę twardzikową, poza tym wyróżnia się wysokim plonem nasion o pożądanej zawartości tłuszczu. W przypadku dostępnych na rynku polskich odmian rzepaku populacyjnego na uwagę zasługuje również bardzo dobra odporność na wyleganie oraz zimotrwałość, a także niskie lub średnie wymagania glebowe. 

Rzepak ozimy – odmiany populacyjne

Na plon rzepaku ozimego znaczący wpływ mają czynniki agrotechniczne, do których zalicza się:

 • wybór odmiany,
 • termin i gęstość siewu,
 • rodzaj stanowiska,
 • nawożenie,
 • przebieg pogody. 

O tym, jaki rzepak populacyjny wybrać, decyduje wiele czynników. Warto sprawdzić najlepiej plonujące odmiany populacyjne rzepaku, a także ranking odmian polecanych dla poszczególnych regionów kraju. 

Odmiany populacyjne rzepaku dostępne w ofercie Hotfarm.pl

W ofercie sklepu internetowego Hotfarm.pl dostępne są wysokiej jakości odmiany populacyjnerzepaku ozimego, które sprawdzą się do uprawy na terenie całego kraju. Jeśli chodzi o rzepak, odmiany populacyjne, które posiadamy, charakteryzują się bardzo wysokim potencjałem plonowania, poza tym mają niższe wymagania glebowe, co zapewnia stabilność plonu również na gorszych stanowiskach. Szczegółowe informacje na temat dostępności materiału siewnego rzepaku populacyjnego uzyskać można pod numerem telefonu podanym na stronie sklepu. 

Źródła

 • Bujak H., Jedyński S., Kaczmarek J., Kotecki A., Ocena stabilności plonowania populacyjnych i mieszańcowych odmian rzepaku ozimego. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2008, 250, s. 261-271. [Google Scholar]
 • Jajor E., Zasiedlenie przez grzyby nasion odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku pochodzących ze zbioru 2004 roku. Progress in Plant Protection. 2006, 46 (2), s. 572-575. [Google Scholar]
 • Kotecki A., Malarz W., Kozak M., Pogorzelec A., Wpływ rozmieszczenia roślin w łanie na rozwój i plonowanie mieszańcowych i populacyjnych odmian rzepaku. Część II. Skład chemiczny i wartość energetyczna. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo. 2007, 90, s. 41-65. [Google Scholar]
 • Kulig B., Oleksy A., Pyziak K., Styrc N., Staron J., Wpływ warunków siedliskowych na plonowanie oraz zróżnicowanie wybranych wskaźników roślinnych populacyjnych odmian rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2010, 31 (1), s. 99-114. [Google Scholar]
 • Piszcz U., Spiak Z., Dynamika pobierania mikroelementów przez wybrane odmiany rzepaku ozimego. Część I. Zmiany zawartości oraz dynamika nagromadzania miedzi podczas wegetacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Rolnictwo. 2009, 95. [Google Scholar]
 • Walkowski T., Wpływ terminu i gęstości wysiewu na plon rzepaku jarego odmiany populacyjnej Star i mieszańca złożonego Margo. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2001, 22 (2), s. 409-422. [Google Scholar]
 • Wielebski F., Wójtowicz M., Wpływ gęstości siewu na plon nasion oraz cechy morfologiczne i elementy struktury plonu odmian populacyjnych i mieszańcowych rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2001, 22 (2), s. 349-362. [Google Scholar]
 • Wielebski F., Wójtowicz M., Zagęszczenie roślin w łanie jako istotny element kształtowania plonu nasion odmian populacyjnych i odmiany mieszańcowej rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 1998, 19 (2), s. 645-651. [Google Scholar]
 • Wójtowicz M., Wielebski F., Porównanie zrestorowanych odmian mieszańcowych z odmianą wyprowadzoną z linii podwojonych haploidów i odmianami populacyjnymi rzepaku ozimego. Rośliny Oleiste - Oilseed Crops. 2000, 21 (1), s. 55-64. [Google Scholar]