Opóźniony termin siewu pszenicy ozimej

Opóźniony termin siewu pszenicy ozimej

W rejonie Dolnego Śląska, proces siewu pszenicy ozimej to kluczowy moment w cyklu uprawy, który determinuje jakość i ilość plonu. Optymalny termin siewu pszenicy ozimej kształtuje się między 25. września a 10 października. Jednakże, z różnych przyczyn, niektórzy rolnicy zmuszeni są do opóźniania tego procesu. W niniejszym artykule omówimy zarówno powody opóźniania siewu, jak i wyzwania z nim związane, a także przekażemy informacje na temat odpowiednich odmian roślin dostosowanych do późnego terminu siewu.

Powody opóźniania siewu pszenicy ozimej

Rolnicy często zmuszeni są do opóźniania terminu siewu z różnych przyczyn. Niesprzyjające warunki pogodowe podczas siewu to jedna z najczęstszych przyczyn. Opady deszczu czy nadmierna wilgotność gleby utrudniają pracę na polu i mogą opóźnić siew. Ponadto, często występujące poranne przymrozki na jesieni stanowią poważne zagrożenie dla wschodów.

Oprócz warunków pogodowych, opóźnianie siewu może być również spowodowane uprawą innych gatunków roślin takich jak burak czy kukurydza. Kiedy inne uprawy opóźniają siew pszenicy, istnieje ryzyko, że pszenica nie zdąży osiągnąć odpowiedniego rozwoju jesienią, co wpłynie negatywnie na plon.

Wyzwania związane z opóźnianiem siewu pszenicy ozimej

Opóźnianie siewu pszenicy wiąże się z pewnymi ryzykiem i wyzwaniami. Główne problemy, z jakimi można się spotkać, to:

Spowolniony wzrost i rozwój

Pszenica zasiana późno często wykazuje spowolniony wzrost i rozwój. Niższe temperatury jesienne i nadmierna wilgotność gleby mogą opóźnić tempo wschodów i wytwarzania liści.

Słabszy system korzeniowy

Rośliny siane późno mają zazwyczaj słabiej rozwinięty system korzeniowy. To sprawia, że są bardziej podatne na suszę wiosenną, co może negatywnie wpłynąć na plon.

Redukcja plonu

Dłuższy dzień i wyższe temperatury wiosną skłaniają pszenicę do szybszego strzelania w źdźbło, co może prowadzić do redukcji liczby kłosów i finalnie obniżenia wysokości plonu.

Wybór odmian odpowiednich na późny siew pszenicy

Aby zminimalizować ryzyko związanego z późnym siewem, istotny jest wybór odmian pszenicy, które szybko rozwijają się jesienią, a wolniej strzelają w źdźbło na wiosnę. Dobrej jakości odmiany powinny również cechować się wysoką zimotrwałością. Najlepszym etapem na przechodzenie roślin w fazę spoczynku zimowego jest faza BBCH 11-12, czyli moment posiadania od 1 do 2 liści. Młode siewki są wtedy najbardziej odporne na wymarzanie, ponieważ korzystają z zapasów zgromadzonych w ziarniaku. Niestety, pszenica z późnych siewów często wchodzi w okres spoczynku zimowego w fazie 2-3 liści, w której to fazie jest ona najbardziej wrażliwa na mróz, ponieważ zapasy w ziarniaku zostały już wyczerpane.

Odmiany takie jak Apostel, SY Orofino oraz Impresja wykazują wysoką zimotrwałość i odporność na późny siew, co sprawia, że są doskonałym wyborem dla rolników, którzy muszą się zmierzyć z opóźnionym terminem siewu pszenicy ozimej na Dolnym Śląsku.

Wybór odpowiednich odmian pszenicy oraz podejmowanie świadomych decyzji związanych z terminem siewu mogą pomóc rolnikom zminimalizować ryzyka i uzyskać dobre plony, nawet w przypadku opóźniania procesu siewu. Warto również monitorować warunki pogodowe i dostosować strategię uprawy do zmieniających się warunków, aby osiągnąć sukces w uprawie pszenicy ozimej.

Oprócz wyboru odpowiedniej odmiany, istnieje kilka kluczowych czynników i praktyk, które mogą pomóc w zniwelowaniu negatywnego wpływu późnego terminu siewu pszenicy ozimej. Oto niektóre z nich:

Odpowiednia obsada i głębokość siewu

W przypadku opóźnionego siewu, zaleca się zwiększenie normy wysiewu o co najmniej 10-20% (a nawet do 30%) w porównaniu do zalecanej w terminie optymalnym. Im później i w trudniejszych warunkach siewu, tym wyższa obsada powinna być uwzględniana.

Odpowiednia głębokość siewu

Staranne dostosowanie głębokości siewu jest kluczowe. Ziarniaki zasiane zbyt płytko są bardziej narażone na wymarzanie węzła krzewienia, podczas gdy zbyt głęboki siew opóźnia wschody i zmniejsza tempo wzrostu młodych roślin. Optymalna głębokość siewu to zazwyczaj 2-3 cm.

Ochrona przed szkodnikami i chorobami

Warto zainwestować w odpowiednie środki ochrony roślin, aby zapobiegać atakom szkodników i chorób. W okresie późnego siewu, rośliny mogą być bardziej podatne na niekorzystne warunki, dlatego odpowiednia ochrona jest kluczowa.

Nawożenie i pielęgnacja

Zapewnienie odpowiedniego nawożenia pszenicy jest istotne, zwłaszcza w przypadku opóźnionego siewu. Staranne opracowanie planu nawożenia z uwzględnieniem wymagań odmiany i warunków glebowych jest niezbędne. Regularna kontrola i pielęgnacja plantacji pszenicy, w tym ochrona przed chwastami, ma duże znaczenie w uzyskaniu zdrowych i silnych roślin.

Monitorowanie warunków pogodowych

Bieżące monitorowanie warunków pogodowych jest kluczowe, zwłaszcza w okresie późnego siewu. Pozwala to na szybką reakcję na ewentualne zagrożenia, takie jak przymrozki czy deszcze.

Wybór odpowiedniej odmiany to kluczowy krok w zniwelowaniu negatywnego wpływu późnego siewu na plon pszenicy ozimej. Jednak prawidłowa obsada, właściwa głębokość siewu, ochrona przed szkodnikami i chorobami, odpowiednie nawożenie oraz monitorowanie warunków pogodowych także mają ogromne znaczenie. Warto również korzystać z pomocy doradców agrotechnicznych, którzy mogą dostarczyć cennych wskazówek i wiedzy specjalistycznej, dostosowanej do konkretnej sytuacji na polu. Dbałość o te czynniki i przestrzeganie najlepszych praktyk może pomóc rolnikom osiągnąć satysfakcjonujące plony nawet w przypadku opóźnionego siewu pszenicy ozimej.

Wszystkie komentarze

    Zostaw odpowiedź