Omnera LQM
  • Niedostępny
  • Omnera LQM

Omnera LQM

FMC
95,83 zł brutto
(88,73 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Omnera LQM to herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych.

Substancje czynne: fluroksypyr (substancja z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego) - 135 g/l (13,65%), tifensulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 30 g/l (3,03%), metsulfuron metylowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 5 g/l (0,51%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Omnera LQM

Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych. Herbicyd zawiera trzy substancje czynne o działaniu układowym. Tifensulfuron metylowy i metsulfuron metylowy pobierane są głównie przez liście, częściowo przez korzenie. W roślinie szybko przemieszczają się wstrzymując wzrost i rozwój chwastów. Fluroksypyr pobierany jest poprzez liście chwastów. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 7-21 dniach. Środek najefektywniej działa na chwasty w fazie 2-6 liści właściwych.

8 innych produktów w tej samej kategorii: