Fusilade Forte 150 EC
 • Niedostępny
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC
 • Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC

NUFARM
493,75 zł brutto
(457,18 zł netto)
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 530,84 zł
Ilość
Niedostępny
Fusilade Forte 150 EC układowy herbicyd o działaniu nalistnym, stosowany do zwalczania chwastów jednoliściennych w roślinach rolniczych, warzywnych oraz sadach.

Substancja czynna: fluazyfop-P-butylowy.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Fusilade Forte 150 EC

Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście, a następnie przemieszczanym do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Zamieranie chwastów widoczne jest po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania. Intensywny wzrost chwastów, ciepła pogoda i dostatecznie wilgotna gleba przyspieszają działanie środka.

Chłodna pogoda opóźnia działanie środka, ale nie obniża jego skuteczności. Deszcz lub deszczowanie wykonane w godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności działania środka. W warunkach suszy skuteczność działania środka Fusilade Forte 150 EC na perz może ulec obniżeniu. Fusilade Forte 150 EC jest herbicydem przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz rocznych chwastów jednoliściennych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową oraz opryskiwaczy ręcznych.

Środek należy stosować na chwasty roczne od fazy 2 liści do początku krzewienia, a na chwasty wieloletnie (np.: perz właściwy) w fazie 4-10 liści.

Dawka 0,63 - 0,83 l/ha:

Chwasty wrażliwe:

 • owies głuchy,
 • chwastnica jednostronna,
 • samosiewy
 • zbóż.

Dawka 0,83 l/ha:

Chwasty wrażliwe:

 • miotła zbożowa,
 • wyczyniec polny.

Dawka 1,7l/ha:

Chwasty wrażliwe:

 • perz właściwy.

Burak cukrowy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • Plantacje produkcyjne – zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny buraka pierwszej pary liści do fazy zakrycia przez roślinę uprawną nie więcej, niż 50% międzyrzędzi (BBCH12- 35).
  • Plantacje nasienne – zabieg wykonać po wytworzeniu pierwszej rozety, do fazy osiągnięcia przez pędy nasienne wysokości 10-15 cm.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Uwagi:

 1. Środka nie stosować w mieszaninie ze środkami przeznaczonymi do zwalczania chwastów dwuliściennych.
 2. Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków, środek stosować przed przerywką, (jeżeli można opóźnić przerywkę o 2 tygodnie) lub po przerywce, gdy chwasty pojawiły się ponownie i znajdują się w fazie 4-6 liści. 

Ziemniak

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63 – 1,7 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • Zabieg wykonać od fazy wytworzenia przez rośliny ziemniaka pierwszej pary liści do początku fazy zawiązywania bulw i po zakończeniu uprawy międzyrzędowej przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH12-40). W celu równoczesnego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych, głównie perzu, stosować łącznie ze środkiem Sencor 70 WG w dawce 0,5 kg/ha, gdy perz znajduje się w fazie 4-6 liści, chwasty dwuliścienne nie są wyższe niż 3-4 cm, a wysokość roślin ziemniaka nie przekroczyła 15 cm i nie nastąpiło zwarcie międzyrzędzi.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rzepak ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,7 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,63–1,7 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną po ruszeniu wegetacji, nie później niż do fazy wytworzenia pąków kwiatowych, ale przed ich rozwinięciem (BBCH12-50).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8 innych produktów w tej samej kategorii: