Coragen 200 SC
 • Niedostępny
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC
 • Coragen 200 SC

Coragen 200 SC

FMC
82,04 zł brutto
(75,96 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Coragen 200 SC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczonym do zwalczania larw i chrząszczy stonki ziemniaczanej w ziemniaku, owocówki jabłkóweczki i zwójkówek w jabłoni, gąsienic bielinka rzepnika, piętnówki kapustnicy oraz tantnisia krzyżowiaczka w kapuście głowiastej białej.

Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Paraliż owadów następuje w ciągu kilku godzin i objawia się zahamowaniem ruchu i żerowania szkodnika. Całkowite zwalczenie następuje w ciągu 2-4 dni od zabiegu.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Coragen 200 SC

Korzyści stosowania insektycydu Coragen 200 SC:

 • skutecznie zwalcza szkodniki jabłoni, kapusty, ziemniaków,
 • całkowicie nowa substancja aktywna o nazwie Rynaksypyr,
 • możliwość stosowania w warzywnictwie i sadownictwie,
 • zwalcza stonkę ziemniaczaną w fazie larwy oraz chrząszcza,
 • nie wpływa negatywnie na pożyteczne owady i roztocza,
 • preparat odporny na zmywanie przez deszcz.

Stosowanie insektycydu Coragen 200 SC:

Jabłoń

 1. Owocówka jabłkóweczka
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha.
  • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  • Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, nie później niż w fazie czarnej główki.
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
 2. Zwójkówki liściowe
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 - 175 ml/ha
  • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  • Termin zabiegu: Zabieg wykonać wczesną wiosną w fazie zielonego pąka (BBCH 56) lub latem w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj.
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w uprawie jabłoni w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak

 1. Stonka ziemniaczana (larwy i chrząszcze)
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 62,5 ml/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 50 - 62,5 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Zabieg wykonać po wystąpieniu szkodnika, nie później niż do początku fazy kwitnienia. Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika oraz bujnej naci ziemniaczanej.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 150 - 400 l/ha.

Kapusta głowiasta biała

 1. Bielinek rzepnik, tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 75 - 125 ml/ha.
  • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń.
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z dalszej
   części etykiety: 2

Kukurydza

 1. Omacnica prosowianka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Środek stosować od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
  • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Grusza

 1. Owocówka jabłkóweczka
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.
  • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  • Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
  • Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, od fazy powstałego po przekwitnięciu owocu, który osiągnął wielkość do 10 mm do fazy owocu dojrzałego do zbioru (BBCH 71-87).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Śliwa

 1. Owocówka śliwkóweczka
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 175 ml/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 175 ml/ha.
  • Wyższą z zalecanych dawek stosować w przypadku dużej liczebności szkodnika.
  • Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
  • Termin zabiegu: Zabieg wykonać w okresie intensywnego lotu motyli i składania jaj, po przekwitnięciu, od fazy rozwoju zalążni i powstania owocu do fazy owoców dojrzałych do konsumpcji, posiadających typowy smak i jędrność (BBCH 71- 89).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha.

Winorośl

 1. Zwójka krzyżóweczka, zwójka kwasigroneczka, zwójka siewkóweczka
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 210 ml/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 150 - 210 ml/ha
  • Niższą dawkę, minimum 150 ml/ha, stosować niezależnie od używanej ilości wody.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy kwiatostanów całkowicie rozwiniętych do fazy wybarwienia się jagód (BBCH 57-83).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 500-1200 l/ha.

Kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska

 1. Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Kapusta głowiasta biała

 1. Zwójka cyklamenowa (kapuściana)
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować o fazy powyżej 9 liści do fazy gdy główki osiągną typową wielkość, kształt i twardość (BBCH 20-49).
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym uwzględniająca zastosowanie z wcześniejszej części etykiety: 2.

Kalafior, brokuł

 1. Tantniś krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, bielinek rzepnik, zwójka cyklamenowa (kapuściana)
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy rozwoju pędów bocznych do fazy gdy główki osiągną typową wielkość i kształt, ciasno zamknięte (BBCH 20-49).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.

Cykoria

 1. Bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy więcej niż 9 liści do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń lub główki osiągną typową wielkość i kształt (BBCH 20-49).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Kukurydza cukrowa

 1. Omacnica prosowianka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 125 ml/ha.
  • Termin zabiegu: Opryskiwać po pojawieniu się szkodnika lub pierwszych uszkodzeń. Środek stosować od fazy powyżej 9 liści do fazy dojrzałości fizjologicznej, czyli widocznych czarnych punktów u podstawy ziarniaka, gdy zawierają około 60% suchej masy (BBCH 20-87).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp między zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.

Burak Cukrowy

 1. skośnik buraczak
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,1 l/ha + 0,75% EntoMaxx pH-Premium
  • Środek stosować z adiuwantem EntoMaxx pH-Premium w stężeniu 0,75% (tzn. 750 ml preparatu EntoMaxx pH-Premium na 100 litrów wody)
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy początku zakrywania międzyrzędzi do fazy dojrzałości technologicznej korzenia (BBCH 31-49)
  • Zalecana ilość wody: 150-200 l/ha
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Okres karencji:

 • jabłoń, grusza, śliwa - 14 dni
 • winorośl - 30 dni
 • ziemniak - 14 dni
 • kapusta głowiasta biała, kalafior, brokuł, kapusta, głowiasta czerwona, kapusta włoska - 1 dzień
 • cykoria - 21 dni
 • kukurydza, kukurydza cukrowa - 7 dni

8 innych produktów w tej samej kategorii: