Maister Power 42,5 OD
  • Maister Power 42,5 OD
  • Maister Power 42,5 OD

  Maister Power 42,5 OD

  213,95 zł brutto
  (198,10 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  Ilość
  Maister Power 42,5 OD to herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

  Substancje czynne: oramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,5 g/l (3,21%), jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 1 g/l (0,10%), tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1,02%).

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Maister Power 42,5 OD

  Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

  Ogólne zalecenia:

  • Liczba zabiegów: 1 (jednorazowe zastosowanie) lub 2 (dawki dzielone).
  • Odstęp pomiędzy zabiegami (dla dawek dzielonych): 7 – 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jednorazowe zastosowanie) lub 2 (dawki dzielone).

  Uwagi ważne:

  • Ciecz użytkowa nie powinna znosić się na sąsiednie uprawy oraz nakładać się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
  • Wzmożone zachwaszczenie, zwłaszcza przy małej wilgotności gleby, może zniwelować skuteczność działania preparatu.
  • Nie stosować na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion.

  Zastosowanie jednorazowe:

  Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

  • blekot pospolity,
  • bodziszek drobny,
  • chwastnica jednostronna,
  • fiołek polny,
  • gwiazdnica pospolita,
  • iglica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • kurzyślad polny,
  • maruna bezwonna,
  • ostrożeń polny,
  • perz właściwy,
  • poziewnik szorstki,
  • przytulia czepna,
  • psianka czarna,
  • rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
  • rdest ptasi,
  • rumian polny,
  • samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion),
  • szarłat szorstki,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne,
  • włośnice.

  Chwasty średnio odporne na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

  • przetacznik perski.

  Dawki dzielone:

  Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

  • chwastnica jednostronna,
  • fiołek polny,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • perz właściwy,
  • rdest powojowaty,
  • przetacznik bluszczykowy,
  • przetacznik perski.

  Stosowanie środka

  Kukurydza

  a) Zastosowanie jednorazowe:

  • Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
  • Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
  • W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
  • W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

  b) Dawki dzielone:

  W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.

  Pierwszy zabieg

  • Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

  Drugi zabieg

  • Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18).
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: