Maister Power 42,5 OD
 • Niedostępny
 • Maister Power 42,5 OD
 • Maister Power 42,5 OD

Maister Power 42,5 OD

218,61 zł brutto
(202,42 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Maister Power 42,5 OD to herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Substancje czynne: oramsulfuron (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 31,5 g/l (3,21%), jodosulfuron metylosodowy (substancja z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 1 g/l (0,10%), tienkarbazon metylu (substancja z grupy triazolinonów) - 10 g/l (1,02%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Maister Power 42,5 OD

Herbicyd w formie zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych i jednoliściennych (w tym perzu właściwego) w uprawie kukurydzy. Substancje czynne foramsulfuron, jodosulfuron metylosodowy i tienkarbazon metylu są inhibitorami syntazy acetylomleczanowej (ALS) tj. enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów, co w konsekwencji prowadzi do zakłócenia syntezy białek. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin.

Ogólne zalecenia:

 • Liczba zabiegów: 1 (jednorazowe zastosowanie) lub 2 (dawki dzielone).
 • Odstęp pomiędzy zabiegami (dla dawek dzielonych): 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (jednorazowe zastosowanie) lub 2 (dawki dzielone).

Uwagi ważne:

 • Ciecz użytkowa nie powinna znosić się na sąsiednie uprawy oraz nakładać się na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 • Wzmożone zachwaszczenie, zwłaszcza przy małej wilgotności gleby, może zniwelować skuteczność działania preparatu.
 • Nie stosować na plantacjach nasiennych przeznaczonych do dalszej reprodukcji nasion.

Zastosowanie jednorazowe:

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

 • blekot pospolity,
 • bodziszek drobny,
 • chwastnica jednostronna,
 • fiołek polny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • iglica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • komosa biała,
 • kurzyślad polny,
 • maruna bezwonna,
 • ostrożeń polny,
 • perz właściwy,
 • poziewnik szorstki,
 • przytulia czepna,
 • psianka czarna,
 • rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
 • rdest ptasi,
 • rumian polny,
 • samosiewy rzepaku (kiełkujące z nasion),
 • szarłat szorstki,
 • tasznik pospolity,
 • tobołki polne,
 • włośnice.

Chwasty średnio odporne na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

 • przetacznik perski.

Dawki dzielone:

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Maister Power 42,5 OD:

 • chwastnica jednostronna,
 • fiołek polny,
 • jasnota purpurowa,
 • komosa biała,
 • perz właściwy,
 • rdest powojowaty,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski.

Stosowanie środka

Kukurydza

a) Zastosowanie jednorazowe:

 • Termin stosowania: Środek stosować po wschodach kukurydzy, od fazy 4 do fazy 6 liści roślin kukurydzy (BBCH 14-16) (o terminie zabiegu decyduje faza rozwojowa obecnych na polu gatunków chwastów).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 1,25 – 1,5 l/ha.
 • Wyższą dawkę należy stosować w warunkach silnej presji ze strony chwastów oraz w przypadku konieczności zwalczania perzu właściwego i jasnoty purpurowej.
 • W przypadku zwalczania chwastnicy jednostronnej zabieg najlepiej wykonać od fazy 2 liści do początku fazy krzewienia.
 • W przypadku zwalczania perzu właściwego zabieg najlepiej wykonać w fazie intensywnego wzrostu (przy wysokości perzu właściwego ok. 15-20 cm), ale nie później niż do fazy 6 liści właściwych kukurydzy. Perz właściwy kiełkujący z gleby i pojawiający się po wykonaniu zabiegu nie jest zwalczany.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

UWAGA:W przypadku okresowego przesuszenia gleby utrudniającego wschody chwastów zabieg przesunąć do momentu ich masowych wschodów (jednak nie później niż do fazy 6 liści kukurydzy).

b) Dawki dzielone:

W przypadku silnej presji ze strony chwastów lub w przypadkach, gdy warunki termiczne mogą potęgować ryzyko ewentualnych uszkodzeń roślin kukurydzy zaleca się stosowanie dawek dzielonych.

Pierwszy zabieg

 • Termin stosowania: środek należy zastosować w fazie 2-3 liści kukurydzy (BBCH 12-13)
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.

Drugi zabieg

 • Termin stosowania: środek należy zastosować maksymalnie do końca fazy 8 liścia właściwego (BBCH < 18).
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha.
 • Liczba zabiegów: 2.
 • Odstęp pomiędzy zabiegami: 7 – 10 dni.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

8 innych produktów w tej samej kategorii: