Bacara Trio 516 SC
 • Niedostępny
 • Bacara Trio 516 SC

Bacara Trio 516 SC

1 249,55 zł brutto
(1 156,99 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Bacara trio 516 SC to kompleksowy herbicyd stosowany doglebowo lub nalistnie do jesiennego zwalczania miotły zbożowej i chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.

Substancja czynna: diflufenikan 233 g/l, flufenacet 200 g/l, metrybuzyna 83g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Bacara Trio 516 SC

Bacara Trio 516 SC to herbicyd, selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub nalistnie, koncentrat w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Herbicyd Bacara Trio 516 SC zawiera trzy uzupełniające się substancje czynne o różnym mechanizmie działania.

Substancje czynne środka pozostają biologicznie aktywne w glebie przez wiele tygodni po zabiegu co powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po ich wschodach, w fazie siewek. Środek stosować na dobrze uprawioną (bez grud) glebę. Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

Flufenacet jest herbicydem o działaniu układowym, zaliczanym do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Pobierany jest głównie przez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów. Metrybuzyna jest herbicydem o działaniu układowym zaliczanym do inhibitorów fotosyntezy. Pobierany głównie poprzez system korzeniowy w mniejszym stopniu poprzez liście chwastów. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe na działanie Bacara Trio 516 SC:

 • bodziszek porozcinany,
 • chaber bławatek,
 • fiołek polny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota różowa,
 • jasnota purpurowa,
 • maruna bezwonna,
 • mak polny,
 • miotła zbożowa,
 • przytulia czepna,
 • przetacznik bluszczykowy,
 • przetacznik perski,
 • przetacznik polny,
 • rumian polny,
 • rumianek pospolity,
 • samosiewy rzepaku,
 • tasznik pospolity,
 • tobołki polne.

STOSOWANIE ŚRODKA
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego.

Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime

 1. Termin stosowania środka: Środek stosować po wschodach zbóż - od fazy trzech liści (BBCH 10-13).
 2. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,45 l/ha
 3. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

8 innych produktów w tej samej kategorii: