Activus 400 SC
 • Niedostępny
 • Activus 400 SC
 • Activus 400 SC
 • Activus 400 SC

Activus 400 SC

ADAMA
59,91 zł brutto
(55,47 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Activus 400 SL układowy herbicyd do stosowania nalistnego i doglebowego, do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w roślinach rolniczych. Dobry komponent do mieszanek zwiększające spektrum działania.

Substancja czynna: pendimetalina 400 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Activus 400 SC

Activus 400 SC to herbicyd, selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

Herbicyd Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
polowego.

Stosowanie herbicydu Activus 400 SC

Kukurydza

 1. Chwasty wrażliwe:
  • fiołek polny,
  • komosa biała,
  • łoboda rozłożysta,
  • tasznik pospolity.
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • chwastnica jednostronna,
  • psianka czarna,
  • szarłat szorstki
 3. Chwasty odporne:
  • maruna bezwonna,
  • przytulia czepna,
  • rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
  • rumianek pospolity,
  • tobołki polne

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw

 1. Chwasty wrażliwe:
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • jasnota różowa,
  • miotła zbożowa,
  • niezapominajka polna,
  • tasznik pospolity.
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • przytulia czepna,
  • fiołek polny, rdesty

Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki

Dawka 3,0 l/ha

 1. Chwasty wrażliwe:
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • chwastnica jednostronna,
  • fiołek polny,
  • maruna bezwonna,
  • pokrzywa żegawka,
  • przytulia czepna,
  • psianka czarna,
  • przetacznik perski,
  • rdestówka powojowata,
  • rdest plamisty,
  • szarłat szorstki

Dawka 4,0 l/ha

 1. Chwasty wrażliwe:
  • chwastnica jednostronna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • pokrzywa żegawka,
  • przytulia czepna,
  • psianka czarna,
  • maruna bezwonna,
  • szarłat szorstki,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • Fiołek polny,
  • rdestówka powojowata,
  • rdest plamisty,
  • przetacznik perski,
 3. Chwasty średnioodporne:
  • rumian polny,
  • żółtlica drobnokwiatowa
 4. Chwasty odporne:
  • samosiewy rzepaku,
  • starzec zwyczajny.

Kukurydza

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

 • Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
 • Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Marchew

 • Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Ziemniak

 • Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior

 • Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z siewu

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Cebula uprawiana z dymki

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Cebula szalotka uprawiana z siewu

 • Termin stosowania: środek stosować:
  • w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  • w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Czosnek

 • Termin stosowania:
  • w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
  • w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Brokuł

 • Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Sorgo zwisłe, proso zwyczajne

 • Termin stosowania:
  • doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub
  • po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Słonecznik zwyczajny

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na
  powierzchnię gleby (BBCH 00-09)
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Plantacje nasienne traw

 • Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
 • Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
 • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

8 innych produktów w tej samej kategorii: