Activus 400 SC
  • Activus 400 SC
  • Activus 400 SC

  Activus 400 SC

  Adama
  61,45 zł brutto
  (56,90 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 10L
  Ilość
  Activus 400 SL układowy herbicyd do stosowania nalistnego i doglebowego, do zwalczania chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w roślinach rolniczych. Dobry komponent do mieszanek zwiększające spektrum działania.

  Substancja czynna: pendimetalina 400 g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Activus 400 SC

  Activus 400 SC to herbicyd, selektywny środek chwastobójczy o działaniu układowym, stosowany doglebowo lub dolistnie, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny przeznaczonej do rozcieńczania wodą.

  Herbicyd Activus 400 SC zawiera pendimetalinę, która hamuje tworzenie mikrotubuli, w wyniku czego dochodzi do zahamowania podziału i procesów elongacji komórek. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza
  polowego.

  Stosowanie herbicydu Activus 400 SC

  Kukurydza

  1. Chwasty wrażliwe:
   • fiołek polny,
   • komosa biała,
   • łoboda rozłożysta,
   • tasznik pospolity.
  2. Chwasty średniowrażliwe:
   • chwastnica jednostronna,
   • psianka czarna,
   • szarłat szorstki
  3. Chwasty odporne:
   • maruna bezwonna,
   • przytulia czepna,
   • rdestówka powojowata (rdest powojowaty),
   • rumianek pospolity,
   • tobołki polne

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime, plantacje nasienne traw

  1. Chwasty wrażliwe:
   • gwiazdnica pospolita,
   • jasnota purpurowa,
   • jasnota różowa,
   • miotła zbożowa,
   • niezapominajka polna,
   • tasznik pospolity.
  2. Chwasty średniowrażliwe:
   • przytulia czepna,
   • fiołek polny, rdesty

  Ziemniak, marchew, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana z dymki

  Dawka 3,0 l/ha

  1. Chwasty wrażliwe:
   • gwiazdnica pospolita,
   • jasnota purpurowa,
   • komosa biała,
   • tasznik pospolity,
   • tobołki polne
  2. Chwasty średniowrażliwe:
   • chwastnica jednostronna,
   • fiołek polny,
   • maruna bezwonna,
   • pokrzywa żegawka,
   • przytulia czepna,
   • psianka czarna,
   • przetacznik perski,
   • rdestówka powojowata,
   • rdest plamisty,
   • szarłat szorstki

  Dawka 4,0 l/ha

  1. Chwasty wrażliwe:
   • chwastnica jednostronna,
   • gwiazdnica pospolita,
   • jasnota purpurowa,
   • komosa biała,
   • pokrzywa żegawka,
   • przytulia czepna,
   • psianka czarna,
   • maruna bezwonna,
   • szarłat szorstki,
   • tasznik pospolity,
   • tobołki polne
  2. Chwasty średniowrażliwe:
   • Fiołek polny,
   • rdestówka powojowata,
   • rdest plamisty,
   • przetacznik perski,
  3. Chwasty średnioodporne:
   • rumian polny,
   • żółtlica drobnokwiatowa
  4. Chwasty odporne:
   • samosiewy rzepaku,
   • starzec zwyczajny.

  Kukurydza

  • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wschodach kukurydzy od początku rozwoju liści do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime

  • Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach zbóż od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  • Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Marchew

  • Termin stosowania: środek stosować po siewie do fazy, gdy kiełek przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Ziemniak

  • Termin stosowania: środek stosować po sadzeniu do fazy, gdy pędy przedostają się na powierzchnię gleby (BBCH 00-09).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kalafior

  • Termin stosowania: środek stosować przed wysadzeniem rośliny uprawnej do gruntu.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Cebula uprawiana z siewu

  • Termin stosowania: środek stosować wiosną lub jesienią, po siewie do fazy, gdy liścień przebija okrywę nasienną (BBCH 00-07).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Cebula uprawiana z dymki

  • Termin stosowania: środek stosować wiosną lub latem, przed wysadzeniem dymki.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania:3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Cebula szalotka uprawiana z siewu

  • Termin stosowania: środek stosować:
   • w dawce 2,5 - 4,0 l/ha - bezpośrednio po siewie, a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
   • w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny cebuli szalotki znajdują się w fazie 1-2 liści BBCH 11-12
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Czosnek

  • Termin stosowania:
   • w dawce 2,5 – 4,0 l/ha - bezpośrednio po posadzeniu ząbków a przed wschodami rośliny uprawnej (BBCH 00-07) lub
   • w dawce 2,5 – 3,5 l/ha - po wschodach, gdy rośliny czosnku znajdują się w fazie 1-2 liści (BBCH 11-12).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 -4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Brokuł

  • Termin stosowania: środek stosować od wiosny do jesieni, przed wysadzeniem rozsady.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Sorgo zwisłe, proso zwyczajne

  • Termin stosowania:
   • doglebowo, do 3 dni po siewie ale przed wschodami prosa lub sorga (BBCH 00-05) lub
   • po wschodach rośliny uprawnej w fazie 1-3 liści (BBCH 11-13), gdy chwasty mają 1-2 liście właściwe (BBCH 11-12)
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,5 - 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Słonecznik zwyczajny

  • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po siewie, do fazy gdy liścienie przebijają się na
   powierzchnię gleby (BBCH 00-09)
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Plantacje nasienne traw

  • Termin stosowania: środek stosować jesienią, po wschodach traw od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  • Środek najlepiej stosować, gdy chwasty znajdują się w fazie od początku rozwoju liści do trzech liści właściwych (BBCH 10-13).
  • Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego stosowania: 4,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: