Dyplomata 600 SC
 • Niedostępny
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC
 • Dyplomata 600 SC

Dyplomata 600 SC

NUFARM
247,45 zł brutto
(229,12 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Dyplomata 600 SC herbicyd do jesiennego zwalczania jednorocznych chwastów jedno i dwuliściennych stosowany w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym i jęczmieniu ozimym.

Substancja czynna: diflufenikan100 g/l, chlorotoluron 500 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Dyplomata 600 SC

Dyplomata 600 SC jest środkiem chwastobójczym, koncentratem w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, przeznaczonym do jesiennego zwalczania niektórych jednorocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym oraz w jęczmieniu ozimym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych. Dyplomata 600 SC zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się sposobie działania. Diflufenikan pobierany jest przez chwasty w czasie kiełkowania, a zastosowany po ich wschodach wchłaniany jest również przez liście, hamując biosyntezę niezbędnych roślinom barwników (karotenoidów).

Chlorotoluron pobierany jest poprzez korzenie i liście chwastów, hamuje proces fotosyntezy. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie ich kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Zachowuje długotrwałą skuteczność działania również w stosunku do chwastów później wschodzących.

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Dyplomata 600 SC:

 • bodziszek drobny,
 • dymnica pospolita,
 • fiołek polny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • jasnota różowa,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik polny,
 • przytulia czepna,
 • rumianek pospolity,
 • tasznik pospolity.

Chwasty średniowrażliwe na herbicyd Dyplomata 600 SC:

 • mak polny.

Pszenica ozima

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy szpilkowania zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 10-29).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Jęczmień ozimy

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Pszenżyto ozime

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25-1,5 l/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować od fazy 3 liścia zbóż do końca fazy krzewienia (BBCH 13-29).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Łagodna zima wpływa na przyspieszenie rozkładu substancji czynnych, co skraca okres działania środka wiosną.

8 innych produktów w tej samej kategorii: