Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG

Expert Met 56 WG

200,49 zł brutto
(185,64 zł netto)
Jednostka
 • 0.7KG
 • 2KG
Ilość
Produkt dostępny - wysyłka w 24 godziny
Expert Met 56 WG to środek chwastobójczy przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych.

Expert Met 56 WG zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Expert Met 56 WG, środek chwastobójczy do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych

Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe:

 • bodziszek drobny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik perski,
 • samosiewy rzepaku,
 • rumian polny,
 • tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

 • fiołek polny,
 • przytulia czepna.

Stosowanie środka Expert Met 56 WG

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha
 • Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
 • W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin

Expert Met 56 WG rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor.

hotfarm.pl Reviews with ekomi-pl.com

16 innych produktów w tej samej kategorii: