Expert Met 56 WG
 • Niedostępny
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG

Expert Met 56 WG

190,19 zł brutto
(176,10 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Expert Met 65 WG dolistny środek chwastobójczy stosowany do jesiennego zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.

Substancja czynna: metrybuzyna 140 g/kg, flufenacet 420 g/kg.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Jak działa herbicyd EXPERT MET 56 WG?

Expert Met 56 WG jest środkiem chwastobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej, stosowany dolistnie, przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej  oraz niektórych gatunków chwastów dwuliściennych w zbożach ozimych. Dzięki dwóm składnikom aktywnym działa kompleksowo na chwasty, zapewniając ich zwalczanie zarówno w początkowych fazach rozwoju, jak i w późniejszym okresie.

Herbicyd EXPERT MET 56 WGL – jaka substancja czynna?

Zawiera dwie substancje czynne: metrybuzynę (140 g/kg) z grupy triazynonów oraz flufenacet (420 g/kg) z grupy oksyacetamidów.

Zalety środka chwastobójczego Expert Met 56 WG

Herbicyd Expert Met 56 WG oferuje długotrwałą ochronę przed chwastami dzięki obecności w glebie przez wiele tygodni po zabiegu. Ponadto zwalcza szereg chwastów oraz jest wysoce efektywny w optymalnych warunkach wilgotności gleby.

Jak stosować EXPERT MET 56 WG?

Środek na chwasty Expert Met 56 W stosuje się dolistnie przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Expert Met 56 WG – dawkowanie

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

 • Zalecana/maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.
 • Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1–3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.

W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.

 • Zalecana ilość wody: 200–300 l/ha.
 • Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Kiedy stosować herbicyd Expert Met 56 WG?

Środek Expert Met 56 WG stosować raz w okresie wegetacji zbóż, dokładnie w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów.

W jakich warunkach stosować Expert Met 56 WG?

Optymalne warunki na zabieg herbicydem Expert Met 56 WG to dobrze uprawiona gleba bez grud oraz optymalna wilgotność gleby.

W jakich uprawach można stosować środek Expert Met 56 WG?

Można stosować w jęczmieniu ozimym, pszenicy ozimej, pszenżyto ozimym oraz żyto.

Bezpieczne stosowanie herbicydu Expert Met 56 WG

Przestrzegaj środków ostrożności opisanych na etykiecie, takich jak: nie wdychać rozpylonej cieczy, stosować odpowiednią odzież ochronną i unikać kontaktu z oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, płukać je ostrożnie wodą.

Po jakim czasie działa Expert Met 56 WG?

Środek Expert Met 56 WG działa na chwasty od momentu kiełkowania, a dzięki obecności w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów.

Jakie chwasty zwalcza Expert Met 56 WG?

Prepara Expert Met 56 WG zwalcza takie chwasty jak: 

 • bodziszek drobny, 
 • gwiazdnica pospolita, 
 • mak polny, 
 • miotła zbożowa, 
 • tasznik pospolity.

Ile kosztuje herbicyd do zboża Expert Met 56 WG?

Cena środka chwastobójczego Expert Met 56 WG może różnić się w zależności od dostawcy oraz wielkości opakowania. Cena dostępna jest na stronie sklepu HotFarm.

Gdzie kupić środek na chwasty w zbożu Expert Met 56 WG?

Herbicyd Expert Met 56 WG można zakupić bezpośrednio u producenta lub u dystrybutorów. Jest on także oferowany w sklepie internetowym HotFarm.

Dostępne opakowania herbicydu Expert Met 56 WG?

Środek chwastobójczy EXPERT MET 56 WG zwykle dostępny jest w 2 opakowaniach po: 0,7 kg i 2 kg.

8 innych produktów w tej samej kategorii: