Expert Met 56 WG
 • Niedostępny
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG
 • Expert Met 56 WG

Expert Met 56 WG

190,19 zł brutto
(176,10 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Expert Met 65 WG dolistny środek chwastobójczy stosowany do jesiennego zwalczania miotły zbożowej oraz niektórych chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.

Substancja czynna: metrybuzyna 140 g/kg, flufenacet 420 g/kg.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Expert Met 56 WG

Expert Met 56 WG to środek chwastobójczy przeznaczony głównie do zwalczania miotły zbożowej w zbożach ozimych. Zwalcza także niektóre gatunki chwastów dwuliściennych. Expert Met 56 WG zawiera dwie wzajemnie uzupełniające się substancje biologicznie czynne o różnym sposobie działania. Flufenacet pobierany jest poprzez korzenie i hypokotyl kiełkujących chwastów, a metrybuzyna pobierana jest głównie poprzez system korzeniowy, a w znacznie mniejszym stopniu poprzez liście. Obydwie te substancje pozostają w glebie przez wiele tygodni po zabiegu, co zabezpiecza przed kiełkowaniem kolejnych chwastów również w późniejszym okresie.

Wysokiej skuteczności działania sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub wkrótce po ich wschodach, w fazie siewek.

Chwasty wrażliwe:

 • bodziszek drobny,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • miotła zbożowa,
 • przetacznik perski,
 • samosiewy rzepaku,
 • rumian polny,
 • tasznik pospolity.

Chwasty średnio wrażliwe:

 • fiołek polny,
 • przytulia czepna.

Stosowanie środka Expert Met 56 WG

Jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto

 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,35 kg/ha
 • Termin stosowania: środek stosować jeden raz w okresie wegetacji zbóż: w fazie 1-3 liści zbóż, we wczesnych fazach rozwojowych chwastów (od fazy liścieni do fazy pierwszego liścia właściwego) na dobrze uprawioną (bez grud) glebę.
 • W przypadku silnego zachwaszczenia chwastami dwuliściennymi lub w przypadku występowania chwastów średnio wrażliwych i odpornych na działanie środka w terminie wiosennym zastosować jeden z zarejestrowanych herbicydów o uzupełniającym działaniu na chwasty dwuliścienne zgodnie z terminem i zakresem stosowania.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecany rodzaj rozpylaczy: płaskostrumieniowe.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Następstwo roślin

Expert Met 56 WG rozkłada się w glebie w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji opryskiwanej środkiem Expert Met 56 WG (w wyniku wymarznięcia roślin lub uszkodzenia przez choroby i szkodniki) na polu tym wiosną po wykonaniu zabiegów uprawowych można uprawiać jęczmień jary, pszenicę jarą, pszenżyto jare, ziemniaki, kukurydzę, rzepak jary, lucernę, pomidor.

8 innych produktów w tej samej kategorii: