Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL
  • Faworyt 300 SL

  Faworyt 300 SL

  50,75 zł brutto
  (46,99 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  • 250ML
  Ilość
  Faworyt 300 SL herbicyd nalistny o działaniu układowym przeznaczony do zwalczania głównie chwastów rumianowatych, ostrożnia polnego i innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, buraku cukrowym i rzepaku.

  Substancja czynna: chlopyralid 300 g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Faworyt 300 SL

  Faworyt 300 SL to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do powschodowego zwalczania głównie chwastów rumianowatych i ostrożnia polnego a także innych chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, rzepaku ozimym i buraku cukrowym. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów. Najskuteczniej zwalcza młode, intensywnie rosnące chwasty od fazy liścieni do fazy rozety. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

  Chwasty wrażliwe na działanie Faworyt 300 SL:

  • chaber bławatek,
  • dymnica pospolita,
  • maruna bezwonna,
  • ostrożeń polny,
  • psianka czarna,
  • rdest plamisty,
  • rumian polny,
  • starzec zwyczajny.

  Chwasty odporne na działanie Faworyt 300 SL:

  • chwastnica jednostronna,
  • fiołek polny,
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • mak polny,
  • niezapominajka polna,
  • przytulia czepna,
  • rdest kolankowaty,
  • rdest powojowy,
  • rdest ptasi,
  • tasznik pospolity.

  Stosowanie środka Faworyt 300 SL

  Rzepak ozimy

  1. Środek stosować wiosną w momencie ruszenia wegetacji, jednak nie później, niż do rozpoczęcia tworzenia przez rośliny rzepaku pąków kwiatowych.
  2. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
  3. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
  4. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
  5. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  6. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Pszenica ozima

  1. Środek stosować wiosną w fazie krzewienia pszenicy.
  2. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha
  3. Zalecana dawka dla jednorazowego stosowania: 0,3-0,4 l/ha
  4. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
  5. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  6. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Burak cukrowy

  1. Środek stosować w fazie rozwoju liści buraka (2 do 4 liści)
  2. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha
  3. Zalecana dawka do jednorazowego stosowania: 0,3 l/ha
  4. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1
  5. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha
  6. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  W celu poszerzenia zakresu zwalczanych gatunków chwastów np. o zwalczanie bodziszka drobnego i gwiazdnicy pospolitej, komosy białej, fiołka polnego, maku polnego, rdestu kolankowatego, jasnoty purpurowej, przytulii czepnej i niezapominajki polnej środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF.

  W przypadku stosowania środka Faworyt 300 SL w mieszaninie ze środkiem Akord 180 OF:

  1. Maksymalna dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
  2. Zalecana dawka środka w sezonie wegetacyjnym: 0,55 l/ha
  3. Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 - 3
  4. Odstęp pomiędzy zabiegami: 6 – 10 dni

  Środki stosować zgodnie z poniższym systemem dawek, w fazie liścieni buraka do fazy 2 liści.

  Pierwszy zabieg:

  1. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
  2. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,15 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

  Drugi zabieg:

  1. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
  2. Zalecana dawka do jednorazowego zastosowania: 0,2l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

  Trzeci zabieg:

  1. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF
  2. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,2 l/ha środka Faworyt 300 SL + 1,5 l/ha środka Akord 180 OF

  UWAGI

  1. W ochronie rzepaku ozimego i pszenicy ozimej dawkę środka Faworyt 300 SL dostosować do fazy rozwojowej i liczebności chwastów.
  2. Niekorzystny dla wegetacji buraków przebieg pogody po opryskiwaniu może spowodować przejściowe zahamowanie wzrostu lub rozjaśnienie liści buraków.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: