Pontos
 • Niedostępny
 • Pontos

Pontos

BASF
1 171,21 zł brutto
(1 084,45 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Pontos jesienny herbicyd do przedwschodowego i nalistnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz niektórych chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.

Substancja czynna: flufenacet 240 g/l, pikolinafen 100 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Jak działa herbicyd Pontos?

Herbicyd Pontos jest środkiem w formie koncentratu do stosowania doglebowego o (przedwschodowo) lub nalistnego (powschodowo). Jest pobierany zarówno przez części nadziemne, jak i korzenie chwastów, co prowadzi do zahamowania ich wzrostu i rozwoju.

Herbicyd Pontos – substancje czynne

Pontos zawiera flufenacet (240 g/l) i pikolinafen (100 g/l), które należą odpowiednio do grupy inhibitorów biosyntezy kwasów tłuszczowych i inhibitorów syntezy karotenoidów.

Zalety środka na chwasty Pontos

Środek chwastobójczy Pontos efektywnie zwalcza szeroką gamę chwastów zbożowych, zarówno przedwschodowo, jak i po wschodach. Ma szerokie okno stosowania, a także można go mieszać z innymi herbicydami.

W jakich uprawach można stosować Pontos?

Herbicyd Pontos jest zalecany do stosowania w uprawach takich jak pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy oraz żyto ozime. Jest to środek uniwersalny, dostosowany do różnych typów gleb i warunków upraw.

Jakie chwasty zwalcza herbicyd Pontos?

Pontos skutecznie zwalcza szeroki zakres chwastów jedno- i dwuliściennych, w tym:

 • fiołek polny,
 • gorczycę polną,
 • gwiazdnicę pospolitą,
 • miotłę zbożową,
 • przetacznik perski,
 • rumianek pospolity,
 • tasznik pospolity,
 • mak polny,
 • maruna bezwonna,
 • przytulia czepna,
 • samosiewy rzepaku,
 • wyczyniec polny.

Kiedy stosować środek chwastobójczy Pontos?

Aby uzyskać najlepsze efekty, środek chwastobójczy Pontos należy stosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia upraw (BBCH 00–29), kiedy chwasty są w fazie 2–3 liści.

W jakich warunkach stosować oprysk na chwasty Pontos?

Pontos nie powinien być stosowany na glebach lekkich, piaszczystych, ubogich w próchnicę, kamienistych, a także zalanych wodą lub podatnych na zalewanie, w przypadku siewu płytszego niż 2,5 cm, ani w przypadku prognozowanych silnych opadów deszczu oraz w okresach przymrozków czy mrozu. Podczas suszy działanie przedwschodowe środka również może być znacznie ograniczone w wyniku braku możliwości przedostania się substancji czynnej do systemu korzeniowego chwastów.

W jakiej temperaturze można stosować herbicyd Pontos?

Herbicyd Pontos działa najefektywniej w temperaturze powyżej 5°C, co zapewnia szybkie działanie substancji czynnych i efektywne zwalczanie chwastów.

Jak stosować środek chwastobójczy Pontos?

Herbicyd Pontos należy stosować przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, z średniokroplistym opryskiwaniem.

Oprysk na chwasty Pontos – dawkowanie

Zalecana dawka Pontos to 0,5–1 l/ha, w zależności od typu gleby i stopnia zachwaszczenia. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania wynosi 1,0 l/ha, zapewniając pełną skuteczność działania na szeroki zakres chwastów.

Jak długo działa środek na chwasty Pontos?

Działanie herbicydu Pontos utrzymuje się przez cały okres wegetacyjny, skutecznie chroniąc uprawy przed chwastami. Dzięki jego długotrwałemu działaniu rolnicy mogą cieszyć się czystymi polami aż do zbiorów.

Bezpieczne stosowanie herbicydu Pontos

Aby zapewnić bezpieczeństwo stosowania, należy przestrzegać zaleceń dotyczących dawek, terminów aplikacji oraz warunków stosowania.

Ile kosztuje środek chwatsobójczy Pontos?

Cena herbicydu Pontos może różnić się w zależności od ilości zakupionego produktu. Ceny poszczególnych pojemności opakowań można sprawdzić na stronie internetowej HotFarm.pl.

Gdzie kupić oprysk chwastobójczy Pontos?

Herbicyd Pontos jest dostępny online w sklepie internetowym HotFarm.pl, co znacznie przyspiesza proces zakupowy.

Dostępne opakowania herbicydu Pontos

Pontos oferowany jest w opakowaniu o pojemności 5 l. 

Zastosowanie przedwschodowe herbicydu Pontos:

 1. Chwasty wrażliwe:
  • fiołek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • miotła zbożowa,
  • przetacznik perski,
  • rumianek pospolity,
  • tasznik pospolity
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • mak polny,
  • maruna bezwonna,
  • przytulia czepna,
  • samosiewy rzepaku,
  • wyczyniec polny*.

* w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.

W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.

Zastosowanie powschodowe herbicydu Pontos:

 1. Chwasty wrażliwe:
  • fiołek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • mak polny,
  • miotła zbożowa,
  • przetacznik perski,
  • rumianek pospolity,
  • przytulia czepna,
  • samosiewy rzepaku,
  • tasznik pospolity.
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • maruna bezwonna,
  • wyczyniec polny*

* w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.

W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.

Stosowanie powschodowe herbicydu Pontos - Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime:

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8 innych produktów w tej samej kategorii: