Pontos
 • Niedostępny
 • Pontos

Pontos

BASF
1 171,21 zł brutto
(1 084,45 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Pontos jesienny herbicyd do przedwschodowego i nalistnego zwalczania miotły zbożowej, wyczyńca polnego oraz niektórych chwastów dwuliściennych we wszystkich zbożach ozimych.

Substancja czynna: flufenacet 240 g/l, pikolinafen 100 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Pontos

Pontos jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny. Przeznaczony do stosowania doglebowo (przedwschodowo) lub nalistnie (po wschodach chwastów) jest pobierany zarówno poprzez części nadziemne, jak i korzenie, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Środek najskuteczniej niszczy chwasty znajdujące się w fazie 2 -3 liści. Herbicyd Pontos zawiera dwie substancje aktywne flufenacet i pikolinafen odpowiedzialne za zwalczanie chwastów w uprawach takich jak: pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime.

Środek jest przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Zastosowanie przedwschodowe herbicydu Pontos:

 1. Chwasty wrażliwe:
  • fiołek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • miotła zbożowa,
  • przetacznik perski,
  • rumianek pospolity,
  • tasznik pospolity
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • mak polny,
  • maruna bezwonna,
  • przytulia czepna,
  • samosiewy rzepaku,
  • wyczyniec polny*.

* w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.

W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.

Zastosowanie powschodowe herbicydu Pontos:

 1. Chwasty wrażliwe:
  • fiołek polny,
  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • mak polny,
  • miotła zbożowa,
  • przetacznik perski,
  • rumianek pospolity,
  • przytulia czepna,
  • samosiewy rzepaku,
  • tasznik pospolity.
 2. Chwasty średniowrażliwe:
  • maruna bezwonna,
  • wyczyniec polny*

* w regionach, gdzie występuje odporność na herbicydy z grupy oksyacetamidów w tym na flufenacet produkt wykazuje niższą skuteczność działania.

W przypadku zastosowania maksymalnej zalecanej dawki (1,0 l/ha) wszystkie wymienione powyżej gatunków chwastów wykazują pełną wrażliwość na herbicyd.

Stosowanie powschodowe herbicydu Pontos - Pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime:

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 - 1,0 l/ha
 • Termin stosowania: środek zastosować jesienią, od siewu do końca fazy krzewienia (BBCH 00 - 29).
 • Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

8 innych produktów w tej samej kategorii: