Ento Maxx pH-
  • -10%
  • Ento Maxx pH-

Ento Maxx pH-

829,82 zł
746,84 zł - 10%
Opakowanie
  • 5L
Ilość
Środek wspomagający działanie insektycydów kontaktowych i systemicznych przeznaczonych do stosowania w ochronie upraw rolniczych, ogrodniczych oraz leśnych.

Starannie dobrane komponenty tego adiuwanta opartena mieszaninie olejów, substancji powierzchniowo czynnych i buforujących pH aktywują biologiczne działanie środków owadobójczych oraz modyfikują właściwości cieczy opryskowej.
Starannie dobrane komponenty tego adiuwanta opartena mieszaninie olejów, substancji powierzchniowo czynnych i buforujących pH aktywują biologiczne działanie środków owadobójczych oraz modyfikują właściwości cieczy opryskowej zapewniając:

-obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy opryskowej,
-utrzymanie pH cieczy opryskowej na poziomie zapobiegającym rozkładowi hydrolitycznemu substancji aktywnych insektycydów (obniżenie pH cieczy opryskowej do ok. 5,3-5,9 w zależności od stosowanej dawki adiuwanta, rodzaju insektycydu i jakości wody do sporządzenia cieczy opryskowej),
-zwiększenie ilości zatrzymanej cieczy opryskowej na opryskiwanej powierzchni,
-zwiększenie stopnia pokrycia i zwilżenia opryskiwanej powierzchni roślin i owadów,
-ograniczenie szybkiego wysychania kropel opryskowych i krystalizacji insektycydów na opryskiwanej powierzchni,
-redukcję zmywania insektycydów przez opady, ograniczenie rozkładu fotolitycznego insektycydów przez promienie UV dzięki zastosowaniu efektywnego filtra tych promieni,
-zwiększenie szybkości oraz ilości wnikania substancji aktywnej do komórek roślinnych oraz do ciała owadów przez powłokę chitynową.

Wielokierunkowe działanie adiuwanta zabezpiecza skuteczne oraz stabilne działanie insektycydów w zróżnicowanych warunkach środowiskowych oraz technicznych.

-opryskiwanie ultra niskoobjętościowe (ULV, do 2 litrów cieczy opryskowej na 1 ha) oraz niskoobjętościowe (LV, do 20 l wody na 1 ha) stosować 0,75 litra adiuwanta na 1 ha,
-opryskiwanie standardowe (do 300 litrów wody na 1 ha) stosować w stężeniu 0,75 obj. (tj. 0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody),
-opryskiwanie z użyciem dużych objętości wody (powyżej 300 l/ha, np. w ochronie roślin sadowniczych) stosować w stężeniu 0,5-0,75% obj. (tj. 0,5-0,75 litra adiuwanta na każde 100 litrów wody).

Przeciwskazania
Nie stosować adiuwanta EntoMaxx pH w mieszaninach insektycydów z herbicydami sulfonylomocznikowymi (możliwość obniżenia ich skuteczności) oraz z fungicydami miedziowymi (możliwość ich fitotoksycznego działania na rośliny uprawne).

13 innych produktów w tej samej kategorii: