Czyste pole od siewu do zbioru, herbicydy w rzepaku

Czyste pole od siewu do zbioru, herbicydy w rzepaku

Ochrona rzepaku przed chwastami

Rzepak ozimy jako roślina uprawna pozostaje na polu niemal przez cały rok. Praktycznie od siewu (pod koniec sierpnia) do zbioru narażona jest na konkurencję chwastów jedno i dwuliściennych. 

Jakie rozwiązania możemy w tej sytuacji zastosować? Co nowego pojawiło się wśród preparatów dostępnych na rynku?

Rzepak ozimy powinien być zasiany w technologii opierającej się na płodozmianie w cyklu czteroletnim. Gleba musi być odpowiednio doprawiona oraz, co najważniejsze, z zagęszczonym podglebiem, np. przy użyciu wału Campbella w wypadku orki lub wału pierścieniowego lub rurowego w uprawie uproszczonej. Jest to niezwykle istotne zarówno dla dalszego rozwoju i wzrostu roślin, jaki potencjalne go zachwaszczenia. Źle zagospodarowane resztki pożniwne lub niewłaściwie uprawiona gleba mogą spowodować gorsze wschody i większe ryzyko wtórnego zachwaszczenia plantacji.

Najpopularniejszym rozwiązaniem w ochronie herbicydowej rzepaku ozimego jest mieszanina zbiornikowa dwóch substancji: metazachloru i chlomazonu, która otrzymujemy w produktach Effendi 500 SC i Comodo 480 EC. Jest ona skuteczna na większość pojawiających się chwastów w okresie jesiennym. Dodatek adiuwantu Atpolan Soil Maxx zwiększa efektywność ochrony nawet w trudnych warunkach wilgotnościowych gleby. Coraz częściej stosuje się też tą mieszaninę zbiornikowa wraz z dodatkiem RSM w proporcji z wodą 50/50.

Kolejny rozwiązaniem jest preparat Colzor Trio 405 EC można stosować w dawce 2,5-4l/ha lub w mieszaninie Cannon 500 SC 1/ha-+ Colzor Trio 405 EC 2-3l/ha. Takie rozwiązanie zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowiskach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze doprawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, a dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzystać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach i słabym uwilgotnieniu. Adiuwant utrzymuje substancje czynne na powierzchni, zapobiegając tym samym ich przemieszczaniu się w głąb profilu glebowego w przypadku nadmiernego deszczu oraz tworzy jednocześnie swoisty film dla wschodzących chwastów.

Zastosowanie zaraz po siewie

Do 3 dni po siewie można stosować kombinacje:

  • Cannon 500 SC 1,5 I/ha + Comodo 480 EC 0,15-0,2 I/ha + Atpolan Soil Maxx 0,5 I/ha

lub

  • Cannon 500 SC 1 I/ha + Colzor Trio 405 EC 2-3/ha + Atpolan Soil Maxx 0,5 I/ha

Powschodowo

Najlepiej zastosować na siewki chwastów, aby nie zimowały na plantacjach i jesienią i nie konkurowały do wiosny z rzepakiem. Kiedy rzepak wyprzęduje się już na polu i chwasty również, polecam sięgnąć po Cannon 500 SC 1,5 I/ha Navigator+360 SL 0.2 I/ha Atpolan Bio 1/ha. Ta mieszanina pomoże uporać się z wieloma dwuliściennymi chwastami, takimi jak rumianowate, maki, chabry oraz gwiazdnica, przetaczniki, ostrożeń polny. Może być stosowana nie tylko na glebach o utrudnionych możliwościach doprawienia (np. mady), ale i w sytuacji braku możliwość wykonania zabiegu po siewie. Rozwiązanie najlepiej wykonać od fazy czterech liści właściwych rzepaku.

Jednoliścienne też groźne

W przypadku chwastów jednoliściennych, takich jak samosiewy zbóż, polecam zestaw Targa Max 10 EC 0,5- 1l/ha+ 1l/ha Atpolan Bio lub preparat Grastop 150 EC 0,75-2l/ha. Istnieje też możliwość oprysku w dwóch dawkach dzielonych na polach w przypadku, kiedy rzepak zasiany został w technologii bezworkowej i tym samym presja chwastów jest większa. Nie należy zapominać wówczas o Atpolan Bio 1l/ha. Walka z perzem lub trawami wieloletnimi jest możliwa przy zastosowaniu większej dawki. Producent zaleca 1-1,5 l/ha w przypadku Targi i 2l w przypadku Grastop.

Nowości niosą korzyści

Firma Corteva przygotowała zestaw dwóch preparatów. Maja one w swoim składzie znane już dotychczas substancje, takie jak: metazachlor, pikloram, aminopyralid, ale zawierają stosunkowo nową substancję Arylex" Active (halauksyfen metylu). Belkar 0,25I/ha+ Kliper 0,75 1/ha przeznaczone są do stosowania jesienią od fazy drugiego liścia właściwego rośliny uprawnej. Radzą sobie one z wyżej wymienionymi chwastami dodatkowo zwalczają bodziszki, które w ostatnich latach są co raz większym problemem i nie tylko na glebach lekkich.

Lustracja plantacji to podstawa sukcesu i nie dotyczy to tylko ochrony herbicydowej, a także ochrony fungicydowej, insektycydowej.

Wszystkie komentarze

    Zostaw odpowiedź