Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC
  • Colzor Trio 405 EC

  Colzor Trio 405 EC

  SYNGENTA
  589,56 zł brutto
  (545,89 zł netto)
  Jednostka
  • 5L
  • 20L
  Ilość
  Colzor Trio 405 EC jest to kompleksowy herbicyd do stosowania doglebowego w rzepaku ozimym, zwalczający jednoroczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne.

  Substancje czynne: dimetachlor 187,5g/l, napropamid 187,5g/l, chlomazon 30g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Colzor Trio 405 EC

  Colzor Trio 405 EC to wysoce efektywny herbicyd przeznaczony do stosowania w uprawie rzepaku ozimego, skierowany przeciwko jednorocznym chwastom dwuliściennym oraz niektórym jednoliściennym. Jego unikalna mieszanka trzech substancji czynnych: dimetachlor (187,5 g/l), chlomazon (30 g/l) i napropamid (187,5 g/l), sprawia, że jest to kompleksowe rozwiązanie w walce z chwastami na polach rzepaku.

  Główne cechy i sposób działania Colzor Trio 405 EC:

  • Forma: Koncentrat przeznaczony do sporządzania emulsji wodnej, co ułatwia aplikację i zapewnia równomierny rozkład środka na polu.
  • Sposób stosowania: Herbicyd stosuje się doglebowo, co oznacza, że najlepsze efekty osiąga się, gdy substancja czynna jest wchłaniana przez okrywę nasienną, kiełki oraz korzenie chwastów.
  • Spektrum działania: Środek skutecznie zwalcza szeroki zakres jednorocznych chwastów dwuliściennych, a także niektóre chwasty jednoliścienne, co przyczynia się do lepszej kondycji i wzrostu rzepaku ozimego.
  • Zalecenia dotyczące stosowania: Ze względu na skład substancji czynnych zaleca się, aby Colzor Trio 405 EC nie był stosowany na tej samej działce częściej niż co 3 lata, aby uniknąć ryzyka budowania odporności wśród chwastów.

  Korzyści z zastosowania Colzor Trio 405 EC:

  1. Kompleksowe zwalczanie chwastów: Efektywne eliminowanie zarówno chwastów dwuliściennych, jak i wybranych jednoliściennych.
  2. Długotrwała ochrona: Doglebowy sposób działania zapewnia długotrwałą ochronę rzepaku ozimego przez cały okres wegetacyjny.
  3. Bezpieczeństwo dla upraw: Przy zastosowaniu zgodnie z zaleceniami, środek jest bezpieczny dla rzepaku, nie wpływając negatywnie na jego rozwój.
  4. Zmniejszenie ryzyka budowania odporności: Rzadka rotacja stosowania (nie częściej niż co 3 lata) zmniejsza ryzyko budowania odporności przez chwasty.

  Sposób sporządzania cieczy użytkowej:

  1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem, aby uzyskać jednorodną emulsję.
  2. Odmierzyć wymaganą ilość środka, a następnie wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą.
  3. Uzupełnić zbiornik wodą do pełnej wymaganej objętości, cały czas mieszając, aby zapewnić jednolite rozprowadzenie środka.
  4. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta, uwzględniając specyfikę uprawy i panujące warunki atmosferyczne.

  Colzor Trio 405 EC jest więc cennym narzędziem w integrowanej ochronie rzepaku ozimego, pozwalającym na utrzymanie pola wolnego od chwastów, co jest kluczowe dla uzyskania wysokich i jakościowych plonów.

  Colzor Trio 405 EC to herbicyd przeznaczony do zwalczania jednorodnych chwastów dwuliściennych i niektórych jednoliściennych w rzepaku ozimym. Preparat Colzor Trio 405 EC można stosować w dawce:

  • 2,5-4 l/ha lub w mieszaninie Butisan 500 SC 1 l /ha + Colzor Trio 405 EC 2-2,5 l /ha.

  Takie rozwiązanie zmniejsza ilość jednej z substancji aktywnych, którą jest chlomazon, co ma znaczenie na słabszych stanowiskach. Powyższe kombinacje stosujemy na dobrze doprawione (bez grud) stanowisko. Zaleca się również, aby gleba w momencie zabiegu była wilgotna, niemniej dodatek Atpolanu Soil Maxx pozwala nam wykorzystać te mieszaniny w latach o ograniczonych opadach i słabym uwilgotnieniu.

  Dawkowanie Colzor Trio 405 EC:

  1. Rzepak ozimy
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 - 4,0 l/ha
   • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio po siewie (do 3 dni po siewie) na wilgotną, starannie uprawioną (bez grud) glebę.
   • Nasiona wysiewać na jednakową głębokość i dokładnie przykryć glebą.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
   • Zalecana ilość wody: 150-400 l/ha
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   • Uwaga: mniejsze ilości cieczy użytkowej stosować tylko przy wysokim uwilgotnieniu gleby.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: