Contans WG
 • Niedostępny
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG
 • Contans WG

Contans WG

738,66 zł brutto
(683,94 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Contans WG to środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową. Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki grzybów z rodzaju Sclerotinia powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Contans WG

Środek zawierający żywy organizm, przeznaczony do ochrony korzeni i podstawy pędu roślin przed zgnilizną twardzikową. Coniothyrium minitans wyizolowany z gleby ma działanie selektywne i zastosowany doglebowo działa na przetrwalniki grzybów z rodzaju Sclerotinia powodując ich wyniszczenie, rozpadanie się. Środek Contans WG stosuje się używając opryskiwaczy polowych lub ręcznych.

Rośliny ozdobne (w gruncie i pod osłonami)

 • Choroby powodowane przez Sclerotinia spp. (zgnilizna twardzikowa)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 g/m2 (4,0 kg/ha)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 g/m2 (4,0 kg/ha)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 500-1000 l/ha
 • Środek stosować do odkażania podłoża przeznaczonego do produkcji rozsady oraz uprawy roślin doniczkowych i na kwiat cięty.
 • Środek stosować na 10 - 30 dni przed planowanym sadzeniem (siewem). Wcześniej przed siewem wykonany zabieg zwiększa skuteczność fungicydu. Po opryskaniu chronionej powierzchni, podłoże lub ziemię wymieszać na głębokość około 20 cm.

Rośliny warzywnicze (w gruncie i pod osłonami)

 • Choroby powodowane przez Sclerotinia spp. (zgnilizna twardzikowa)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/m2 (8,0 kg/ha)
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 g/m2 (8,0 kg/ha)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 500-700 l/ha
 • Środek stosować na 10 - 30 dni przed planowanym sadzeniem (siewem). Wcześniej przed siewem wykonany zabieg zwiększa skuteczność fungicydu. Po opryskaniu chronionej powierzchni, podłoże lub ziemię wymieszać na głębokość około 10 cm.

Rzepak ozimy

 • Choroby powodowane przez Sclerotinia spp. (zgnilizna twardzikowa)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 kg/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-500 l/ha
 • Środek stosować przed siewem rzepaku ozimego.
 • Po opryskaniu chronionej powierzchni, ziemię wymieszać na głębokość około 5-10 cm.

Uwaga: Po zastosowaniu środka Contans WG nie stosować doglebowo chemicznych środków grzybobójczych chroniących rośliny przed szarą pleśnią i zgnilizną twardzikową.

Tytoń

 • Choroby powodowane przez Sclerotinia spp. (zgnilizna twardzikowa)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8,0 kg/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0-8,0 kg/ha
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
 • Zalecana ilość wody: 200-1000 l/ha
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Środek stosować do odkażania gleby na 10 - 30 dni przed planowanym sadzeniem/siewem tytoniu.
 • Zabieg wykonany w terminie wcześniejszym przed sadzeniem/siewem zwiększa skuteczność fungicydu. Po opryskaniu chronionej powierzchni, podłoże lub ziemię wymieszać na głębokość 10-20 cm.

8 innych produktów w tej samej kategorii: