Hogibis 450 EC
  • Niedostępny
  • Hogibis 450 EC

Hogibis 450 EC

383,02 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 372,16 zł
Ilość
Niedostępny
Hogibis 450 EC Fungicyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Hogibis 450 EC


OPIS DZIAŁANIAFUNGICYD w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC) o działaniu wgłębnym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie przed chorobami powodowanymi przez grzyby.

STOSOWANIE ŚRODKA


Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Pszenica ozima
łamliwość źdźbła zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Liczba zabiegów: 1
septorioza paskowana liści pszenicy
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Żyto ozime
łamliwość źdźbła zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Pszenżyto ozime
łamliwość źdźbła zbóż
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby, od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka (BBCH 30-31).
Liczba zabiegów: 1
septorioza liści
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po zauważeniu pierwszych objawów choroby od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia (BBCH30-59).
Liczba zabiegów: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Rzepak ozimy
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
Termin stosowania: Środek zastosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do opadania pierwszych płatków kwiatowych
(BBCH 65). W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku (BBCH 73).
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha
Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Rzepak jary
czerń krzyżowych, zgnilizna twardzikowa.
Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub po wystąpieniu pierwszych objawów chorób, od fazy zwartego kwiatostanu (BBCH 50) do fazy pełni kwitnienia (BBCH 65).
W przypadku wystąpienia tylko czerni krzyżowych zabieg można opóźnić do momentu wykształcenia pierwszych łuszczyn na rzepaku (BBCH 70 73). Termin zabiegu określa okres karencji.
Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1
Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
Zalecane opryskiwanie - drobnokropliste

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA


Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

Pszenica ozima - 35 dni
żyto - 35 dni
pszenżyto 35 dni
rzepak - 50 dni

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz):
Zielonych części roślin, traktowanych środkiem, nie przeznaczać do celów paszowych

1. Podczas stosowania środka nie dopuścić doznoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych.
2. Środek może wykazywać średni poziom skuteczności lub tylko ograniczać występowanie plamistości siatkowej jęczmienia.
3. Środek zawiera substancję czynną prochloraz inhibitor biosyntezy steroli - inhibitor demetylacji (SBI-DMI, grupa FRAC 3). Na skutek wielokrotnego stosowania fungicydów z tej grupy może rozwinąć się odporność w populacjach niektórych patogenów, co może negatywnie oddziaływać na skuteczność zabiegów grzybobójczych. W ramach strategii antyodpornościowej zaleca się stosowanie środka tylko w dawkach zalecanych, zgodnie z etykietą, przemiennie ze środkami zawierającymi substancje czynne z innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania lub łącznie ze środkami z takich grup chemicznych.

NASTĘPSTWO ROŚLIN


Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo:
W razie konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji, nie należy wysiewać lub sadzić roślin uprawianych następczo przed upływem 30 dni od zastosowania środka.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ


Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem.
Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą ( z włączonym mieszadłem).
Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać.
W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać.
hotfarm.pl Reviews with ekomi-pl.com

16 innych produktów w tej samej kategorii: