Strobe 250 SC
  • Strobe 250 SC

  Strobe 250 SC

  PROAGRI
  73,94 zł brutto
  (68,46 zł netto)
  Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 119,57 zł
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  • 10L
  Ilość
  Strobe 250 SC to fungicyd, zawierający aktywny składnik azoksystrobinę. Jest nowoczesnym fungicydem, który oferuje szeroki zakres korzyści w ochronie roślin uprawnych przed chorobami grzybiczymi i grzybopodobnymi. Zgodnie z klasyfikacją FRAC substancja czynna zaliczana jest do grupy 11. Polecany do stosowania w uprawach: pszenica ozima i jara, pszenżyto ozime i pszenżyto jare, rzepak ozimy.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Strobe 250 SC

  Oto kluczowe zalety stosowania tego produktu:

  1. Uzupełnienie programu ochrony fungicydowej: Strobe 250 SC wprowadza odmienny mechanizm działania, wzbogacając istniejące strategie ochrony roślin przed chorobami o skuteczne działanie zapobiegawcze i interwencyjne.

  2. Działanie fitotoniczne: Produkt ma korzystny wpływ na procesy fizjologiczne roślin, co przyczynia się do utrzymania dłuższej zieloności liści. To z kolei może wpływać na lepszy wzrost i rozwój roślin, a nawet na potencjalny wzrost plonów.

  3. Dopracowana forma użytkowa SC: Stężona zawiesina (SC) pozwala na łatwą i wygodną aplikację. Formuła ta umożliwia swobodne włączenie produktu w istniejące programy ochrony roślin przed chorobami, zapewniając elastyczność w zarządzaniu ochroną upraw.

  4. Szerokie spektrum działania: Azoksystrobina skutecznie zwalcza wiele chorób grzybiczych i grzybopodobnych, w tym mączniaka prawdziwego, szarą pleśń, zgniliznę twardzikową, brunatną plamistość liści, czy alternariozę, oferując kompleksową ochronę dla wielu upraw.

  5. Systemowe i wgłębne działanie: Dzięki działaniu systemicznemu, Strobe 250 SC zapewnia długotrwałą ochronę, przemieszczając się wewnątrz rośliny i chroniąc nowe przyrosty przed chorobami. Efektywność fungicydu nie jest ograniczona przez opady deszczu po aplikacji.

  6. Szerokie zastosowanie: Produkt jest rekomendowany do użytku w wielu uprawach, w tym w zbożach (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto), rzepaku ozimym oraz w ponad 60 innych zastosowaniach małoobszarowych, co sprawia, że jest on cennym narzędziem w każdym gospodarstwie rolnym.

  7. Zróżnicowane dawkowanie: Możliwość dostosowania dawek w zależności od uprawy i rodzaju choroby pozwala na efektywne i ekonomiczne wykorzystanie produktu, maksymalizując jego efektywność przy minimalizacji kosztów.

  8. Ochrona przed szerokim spektrum agrofagów: Efektywnie zwalcza choroby w różnych uprawach, w tym mączniak prawdziwy, septoriozę, brunatną plamistość liści w pszenicy, pszenżycie, oraz zgniliznę twardzikową i szarą pleśń w rzepaku ozimym.

  Korzystając z Strobe 250 SC, rolnicy mogą liczyć na zaawansowaną ochronę swoich upraw przed szerokim spektrum chorób grzybiczych, co przekłada się na zdrowsze rośliny i potencjalnie lepsze plony.

  Przeczytaj artykuł na naszym blogu i zapoznaj się jak stosować Strobe 250 SC.

  Substancja czynna Strobe 250 SC:

  • 250 g/l (23,23%) azoksystrobina (związek z grupy strobiluryn)

  Uprawy:

  Zastosowanie małoobszarowe Strobe 250 SC:

  • bardzo szeroka możliwość aplikacji - pełen wykaz upraw przedstawiony jest w zakresie stosowania

  Typ i sposób działania Strobe 250 SC:

  • wgłębne i układowe.

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - pszenica ozima

  1. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (liść flagowy całkowicie rozwinięty, widoczny języczek (ligula) ostatniego liścia) (BBCH 31-39).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - pszenica jara

  1. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści pszenicy, brunatna plamistość liści
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - pszenżyto ozime

  1. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, brunatna plamistość liści
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - pszenżyto jare

  1. Mączniak prawdziwy zbóż i traw, septoriozy liści, brunatna plamistość liści
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do zakończenia fazy kłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos całkowicie widoczny) (BBCH 31 59).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - żyto ozime

  1. Brunatna plamistość liści
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy 1. kolanka do zakończenia  fazykłoszenia (wszystkie kłoski wydobywają się z pochwy, kłos (wiecha) całkowicie widoczny) (BBCH 31-59).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Stosowanie fungicydu Strobe 250 SC - rzepak ozimy

  1. Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń, czerń krzyżowych
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 - 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować wiosną, zapobiegawczo lub natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych objawów choroby, od fazy otwartych pierwszych kwiatów do zakończenia fazy kwitnienia (BBCH 60-69).
   • Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 (Uwaga: w liczbie zabiegów należy uwzględnić wszystkie zastosowania środka w tej uprawie)

  8 innych produktów w tej samej kategorii: