Zorvec Endavia
  • Niedostępny
  • Zorvec Endavia
  • Zorvec Endavia
  • Zorvec Endavia
  • Zorvec Endavia

Zorvec Endavia

Corteva
587,16 zł brutto
(543,67 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Zorvec Endavia Fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: Substancja czynna oksatiapiprolina (wg FRAC grupa 49) i bentiowalikarb (wg FRAC grupa 40).

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Zorvec Endavia

Fungicyd o działaniu powierzchniowym i układowym, w postaci zawiesiny olejowej (OD) do rozcieńczania wodą, do stosowania zapobiegawczego. Środek zawiera dwie substancje czynne o odmiennym mechanizmie działania: Substancja czynna oksatiapiprolina (wg FRAC grupa 49) i bentiowalikarb (wg FRAC grupa 40).

8 innych produktów w tej samej kategorii: