Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC

  Agil-S 100 EC

  Adama
  124,29 zł brutto
  (115,08 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 20L
  Ilość
  Agil S 100 EC jest to herbicyd układowy do nalistnego zwalczania chwastów jednoliściennych w roślinach rolniczych i warzywnych.

  Substancja czynna: propachizafop 100g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Jak działa oprysk Agil-S 100 EC?

  Herbicyd Agil-S 100 EC to selektywny herbicyd o działaniu układowym, przeznaczony do nalistnego stosowania. Jego działanie obserwuje się już po 3 dniach od aplikacji, co objawia się zahamowaniem wzrostu, żółknięciem i zamieraniem najmłodszych liści chwastów.

  Herbicyd Agil-S 100 EC – substancje czynne

  Środek na chwasty Agil-S 100 EC zawiera 100 g/l propachizafopu, należącego do pochodnych kwasów arylofenoksypropionowych. Jest szybko absorbowana przez liście, skąd przenosi się do korzeni, skutecznie hamując wzrost i rozwój chwastów jednoliściennych.

  Zalety środka na chwasty Agil-S 100 EC

  Oprysk Agil-S 100 EC wyróżnia się szybkim działaniem i efektywnością w zwalczaniu trudnych chwastów jednoliściennych. Jest bezpieczny dla upraw, do których został przeznaczony, dzięki selektywnemu działaniu. Ponadto, opady deszczu występujące w godzinę po aplikacji nie zmniejszają jego skuteczności.

  W jakich uprawach można stosować Agil-S 100 EC?

  Herbicyd Agil-S 100 EC znajduje zastosowanie w takich uprawach jak: 

  • burak cukrowy,
  • rzepak ozimy,
  • ziemniak,
  • cebula, groch,
  • fasola,
  • kapusta głowiasta,
  • marchew,
  • pietruszka,
  • truskawka.

  Środek jest dostosowany do specyfiki każdej z upraw, co sprawia, że jest wszechstronnym rozwiązaniem w ochronie roślin.

  Jakie chwasty zwalcza środek Agil-S 100 EC?

  Oprysk na chwasty jednoliścienne Agil-S 100 EC zwalcza:

  • chwastnicę jednostronną,
  • miotłę zbożową,
  • owies głuchy,
  • palusznik krwawy,
  • perz właściwy,
  • samosiewy zbóż,
  • włośnicę siną i zieloną, 
  • życicę trwałą.

  Kiedy stosować oprysk Agil-S 100 EC?

  W przypadku miotły zbożowej i samosiewów zbóż – niższą z zalecanych dawek należy stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów, natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło. Zwalczanie perzu właściwego należy przeprowadzić gdy rośliny mają 3–6 liści, natomiast termin aplikacji herbicydu dla pozostałych chwastów przypada na okres od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów. Należy pamiętać, że rośliny uprawne również muszą być w odpowiedniej fazie rozwoju podczas zabiegu herbicydowego.

  W jakich warunkach stosować herbicyd Agil-S 100 EC?

  Dla uzyskania najlepszych rezultatów Agil-S 100 EC nie należy stosować podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, zwłaszcza rośliny jednoliścienne (np. kukurydza, zboża), a także podczas długotrwałej suszy.

  W jakiej temperaturze można stosować środek Agil-S 100 EC?

  Herbicydu Agil-S 100 EC nie należy stosować w temperaturze przekraczającej 27°C.

  Jak stosować środek chwastobójczy Agil-S 100 EC?

  Do aplikacji środka Agil S 100 EC używać samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych wyposażonych w belkę herbicydową. Dawka i technika aplikacji zależą od typu chwastów i uprawy. Zalecana ilość wody to 200-300 l/ha, a opryskiwanie powinno być średniokropliste.

  Oprysk na chwasty Agil-S 100 EC – dawkowanie

  Dawkowanie oprysku na chwasty Agil S 100 EC waha się od 0,5 do 1,5 l/ha, zależnie od typu chwastu i uprawy. Dla perzu wynosi 1,25 – 1,5 l/ha,  0,5-0,7 l/ha dla samosiewów zbóż i miotły zbożowej, a dla pozostałych chwastów – 0,6 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie to 1 lub 2 przy dawkach dzielonych, z odstępem co najmniej 12 dni między zabiegami.

  Jaki okres karencji ma herbicyd Agil-S 100 EC?

  Przy stosowaniu herbicydu Agil S 100 EC jest wymagany okres karencji. Wynosi:

  • burak cukrowy, kapusta głowiasta, fasola, marchew, pietruszka, seler korzeniowy, pasternak, brokuł, kapusta brukselska, burak pastewny, burak ćwikłowy – 28 dni,
  • rzepak ozimy – 42 dni,
  • ziemniak – 40 dni
  • groch zielony, groch na suche nasiona, bób, łubin, peluszka, bobik – 45 dni,
  • cebula, czosnek pospolity, cebula szalotka, brukiew – 30 dni.
  • rzepak jary, mak lekarski, len zwyczajny, lnianka siewna – 90 dni. 

  Bezpieczne stosowanie środka na chwasty Agil-S 100 EC

  Dla bezpiecznego stosowania środka Agil S 100 EC należy przestrzegać zaleceń producenta. Najważniejsze, by unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych oraz nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

  Ile kosztuje oprysk chwastobójczy Agil-S 100 EC?

  Cena oprysku chwastobójczego Agil S 100 EC jest uzależniona od ilości zakupionego produktu. Koszt zakupu poszczególnych pojemności można sprawdzić na stronie HotFarm.pl.

  Gdzie kupić herbicyd Agil-S 100 EC?

  Herbicyd Agil S 100 EC można nabyć online w specjalistycznym sklepie internetowym HotFarm.pl.

  Dostępne opakowania oprysku Agil-S 100 EC

  Oprysk Agil S 100 EC jest dostępny w różnych wielkościach opakowań – 5 l i 20 l, co umożliwia dopasowanie zakupu do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

  Dawkowanie herbicydu Agil-S 100 EC:

  Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

  • Zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   • Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
  • Zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej:
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
   • Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
  • Zwalczanie perzu właściwego:
   • Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
   • Drugi zabieg:
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
   • Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

  Uwaga:

  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

  Rośliny rolnicze:

  Burak cukrowy:

  • Termin stosowania: Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Uwaga: Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

  Rzepak ozimy:

  • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
  • Uwaga: Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ziemniak:

  • Termin stosowania: pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny warzywne:

  Groch zielony i na suche nasiona:

  • Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula:

  • Termin stosowania: Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Kapusta głowiasta:

  • Termin stosowania: Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Marchew, pietruszka:

  • Termin stosowania: Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Fasola:

  • Termin stosowania: Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny sadownicze:

  Truskawka:

  • Termin stosowania: Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil-S 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: