Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC
  • Agil-S 100 EC

  Agil-S 100 EC

  ADAMA
  588,12 zł brutto
  (544,56 zł netto)
  Jednostka
  • 5L
  • 20L
  Ilość
  Agil S 100 EC jest to herbicyd układowy do nalistnego zwalczania chwastów jednoliściennych w roślinach rolniczych i warzywnych.

  Substancja czynna: propachizafop 100g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Agil-S 100 EC

  Agil S 100 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji. Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Agil-S 100 EC:

  • chwastnica jednostronna,
  • miotła zbożowa,
  • owies głuchy,
  • palusznik krwawy,
  • perz właściwy,
  • samosiewy zbóż,
  • włośnica sina,
  • włośnica zielona,
  • życica trwała.

  Chwasty odporne na działanie herbicydu Agil-S 100 EC:

  • rośliny dwuliścienne.

  Stosowanie środka:

  • Burak cukrowy,
  • rzepak ozimy,
  • ziemniak,
  • cebula,
  • groch zielony,
  • groch na suche nasiona,
  • fasola,
  • kapusta głowiasta,
  • marchew,
  • pietruszka,
  • truskawka.

  Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

  • Zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
   • Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
  • Zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej:
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
   • Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
  • Zwalczanie perzu właściwego:
   • Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
   • Drugi zabieg:
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
   • Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

  Uwaga:

  Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

  Rośliny rolnicze:

  Burak cukrowy:

  • Termin stosowania: Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Uwaga: Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

  Rzepak ozimy:

  • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
  • Uwaga: Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Ziemniak:

  • Termin stosowania: pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny warzywne:

  Groch zielony i na suche nasiona:

  • Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Cebula:

  • Termin stosowania: Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Kapusta głowiasta:

  • Termin stosowania: Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Marchew, pietruszka:

  • Termin stosowania: Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Fasola:

  • Termin stosowania: Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Rośliny sadownicze:

  Truskawka:

  • Termin stosowania: Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Następstwo roślin:

  Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil-S 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: