Agil-S 100 EC
 • Agil-S 100 EC
 • Agil-S 100 EC
 • Agil-S 100 EC

Agil-S 100 EC

ADAMA
123,78 zł brutto
(114,61 zł netto)
Jednostka
 • 5L
 • 1L
 • 20L
Ilość
Produkt dostępny - wysyłka w 24 godziny
AGIL S 100 EC to środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, przeznaczony do selektywnego zwalczania perzu właściwego, samosiewów zbóż, chwastnicy jednostronnej, miotły zbożowej, owsa głuchego i innych chwastów jednoliściennych (po wschodach) w niektórych roślinach rolniczych, warzywnych i sadowniczych w okresie wegetacji.

Środek wykazuje działanie układowe, pobierany jest bardzo szybko poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin. Efekt działania środka widoczny jest już po upływie 3 dni od zabiegu i objawia się żółknięciem, a następnie zamieraniem najmłodszych liści. Opady deszczu występujące w godzinę po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Agil-S 100 EC

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Agil-S 100 EC:

 • chwastnica jednostronna,
 • miotła zbożowa,
 • owies głuchy,
 • palusznik krwawy,
 • perz właściwy,
 • samosiewy zbóż,
 • włośnica sina,
 • włośnica zielona,
 • życica trwała.

Chwasty odporne na działanie herbicydu Agil-S 100 EC:

 • rośliny dwuliścienne.

Stosowanie środka:

 • Burak cukrowy,
 • rzepak ozimy,
 • ziemniak,
 • cebula,
 • groch zielony,
 • groch na suche nasiona,
 • fasola,
 • kapusta głowiasta,
 • marchew,
 • pietruszka,
 • truskawka.

Wielkość dawki środka Agil-S 100 EC zależy od gatunku zwalczanego chwastu, a efektywność ich zwalczania zależy od fazy rozwojowej chwastu, w której środek jest stosowany.

 • Zwalczanie chwastów chwastnicy jednostronnej, owsa głuchego, palusznika krwawego, włośnicy sinej, włośnicy zielonej, życicy trwałej.
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy trzech liści do końca fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-29).
 • Zwalczanie samosiewów zbóż i miotły zbożowej:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5-0,7 l/ha
  • Termin stosowania: Niższą z zalecanych dawek stosować od fazy 3 liści do początku fazy krzewienia chwastów (BBCH 13-21), natomiast wyższą gdy chwasty znajdują się w fazie od pełni krzewienia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 25-30).
 • Zwalczanie perzu właściwego:
  • Termin stosowania: Gdy rośliny perzu wykształciły 3-6 liści (osiągnęły wysokość 15-20 cm) (BBCH 13-16).
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,25 - 1,5 l/ha Agil-S 100 EC do zwalczania perzu właściwego można stosować w dawkach dzielonych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Drugi zabieg:
  • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha. Odstęp między zabiegami: co najmniej 12 dni.
  • Po wykonaniu zabiegu zwalczania perzu przez miesiąc nie wykonywać uprawy mechanicznej gleby.

Uwaga:

Chwasty dwuliścienne można zwalczać na co najmniej trzy dni przed lub w trzy dni po zastosowaniu środka Agil-S 100 EC.

Rośliny rolnicze:

Burak cukrowy:

 • Termin stosowania: Zabieg wykonać gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu, gdy zakryły nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Uwaga: Na plantacjach, na których wykonuje się przerywkę buraków środek stosować na 10 dni przed przerywką lub w 10 dni po przerywce (gdy chwasty prosowate lub perz pojawiły się ponownie).

Rzepak ozimy:

 • Termin stosowania: Środek stosować jesienią, gdy rośliny rzepaku wykształciły co najmniej pierwszą parę liści lub wiosną, nie później niż do początku fazy wydłużania pędu, braku międzywęźli (rozeta) (BBCH 12-30). W celu zwiększenia szybkości działania jesienią można stosować środek Agil-S 100 EC w mieszaninie z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC.
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
  • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: Agil-S 100 EC 0,5 - 0,7 l/ha + Olejan 85 EC/Olemix 84 EC 1,5 l/ha
 • Uwaga: Mieszanina środka Agil-S 100 EC z adiuwantem Olejan 85 EC lub Olemix 84 EC zwalcza tylko chwasty roczne i samosiewy zbóż.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Ziemniak:

 • Termin stosowania: pierwszych liści do fazy zakrywania międzyrzędzi, gdy 50% powierzchni gleby jest zakryta (BBCH 10-35).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny warzywne:

Groch zielony i na suche nasiona:

 • Termin stosowania: Opryskiwać nie wcześniej niż po wykształceniu przez rośliny uprawne 2-3 liści (BBCH>12).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Cebula:

 • Termin stosowania: Cebulę z siewu opryskiwać od fazy 1-2 liści właściwych (BBCH 11-12). Plantacje nasienne opryskiwać po wschodach do chwili, gdy pędy nasienne osiągnęły wysokość 10-15 cm (BBCH 09-53).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Kapusta głowiasta:

 • Termin stosowania: Opryskiwać po przyjęciu się rozsady i po wzejściu chwastów jednoliściennych (BBCH>13).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Marchew, pietruszka:

 • Termin stosowania: Opryskiwać od fazy dwóch liści właściwych rośliny uprawnej (BBCH>12)
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Fasola:

 • Termin stosowania: Opryskiwać po wschodach fasoli, od pierwszej pary potrójnych liści (BBCH>13).
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Rośliny sadownicze:

Truskawka:

 • Termin stosowania: Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Następstwo roślin:

Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji nie stwarzając zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku wcześniejszego zaorania plantacji traktowanej środkiem Agil-S 100 EC (np. w wyniku wymarznięcia lub uszkodzenia roślin przez choroby czy szkodniki) można uprawiać rośliny dwuliścienne lub rośliny, do odchwaszczania których zaleca się środek. 

hotfarm.pl Reviews with ekomi-pl.com

16 innych produktów w tej samej kategorii: