Bandur 600 SC
 • Niedostępny
 • Bandur 600 SC
 • Bandur 600 SC

Bandur 600 SC

101,47 zł brutto
(93,95 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Bandur 600 SC to herbicyd, stosowany doglebowo na dobrze uprawioną glebę. Pobierany jest przez liścienie i koleoptyl chwastów w trakcie ich kiełkowania i wschodów. Substancja czynna pozostaje aktywna w glebie przez 2-3 miesiące po zabiegu, w związku z tym zwalcza zachwaszczenie wtórne.

Przeznaczony do stosowania w uprawach: ziemniak, groch zwyczajny, marchew, pietruszka, cebula, czosnek, słonecznik.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Bandur 600 SC

Bandur 600 SC to zaawansowany herbicyd selektywny przeznaczony do zwalczania szerokiego spektrum chwastów jednoliściennych i dwuliściennych, w tym chwastnicy jednostronnej, fiołka polnego, komosy białej, gwiazdnicy pospolitej, maruny nadmorskiej, poziewnika szorstkiego, przytulii czepnej, rdestu plamistego, samosiewów rzepaku, oraz szarłatu szorstkiego. Formułowany jako koncentrat do sporządzania zawiesiny wodnej, Bandur 600 SC jest przeznaczony do stosowania w uprawie ziemniaka oraz w uprawach małoobszarowych takich jak groch zwyczajny, marchew, pasternak, pietruszka korzeniowa, cebula, czosnek, słonecznik, kminek zwyczajny, a także w szkółkach drzewek iglastych i wierzbie energetycznej.

Skład: Bandur 600 SC zawiera aklonifen – substancję czynną z grupy dwufenyloeterów, w stężeniu 600 g/l (49,59%). Aklonifen jest skuteczny w zwalczaniu chwastów poprzez kontakt, działając głównie w momencie ich kiełkowania i wschodów.

Mechanizm działania: Herbicyd tworzy na powierzchni gleby jednolitą powłokę, przez którą chwasty pobierają substancję czynną poprzez liścienie oraz koleoptyl. Największą efektywność wykazuje wobec chwastów w fazie liścieni. Aktywność herbicydu utrzymuje się na polu przez 2-3 miesiące po aplikacji, co zapewnia ochronę przed wtórnym zachwaszczeniem.

Zastosowanie: Bandur 600 SC jest szczególnie polecany do stosowania w uprawach ziemniaka, gdzie zapewnia długotrwałą ochronę przed chwastami, ułatwiając zarządzanie plantacją. Dodatkowo, środek ten znajduje zastosowanie w uprawach małoobszarowych, gdzie jego selektywność i skuteczność mogą przyczynić się do poprawy jakości i ilości zbiorów.

Okres karencji:

 • Ziemniak: 40 dni,
 • Marchew, pasternak, pietruszka, cebula, czosnek, słonecznik, kminek: okres karencji nie dotyczy.

Korzyści z stosowania Bandur 600 SC to nie tylko szerokie spektrum działania na chwasty i długotrwała ochrona, ale także bezpieczeństwo dla uprawianych roślin i elastyczność w planowaniu zabiegów ochronnych. Środek ten jest kluczowym elementem w strategiach integrowanej ochrony roślin, pozwalając na osiągnięcie lepszych wyników w produkcji rolniczej.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Środek przeznaczony do stosowania w uprawach:

 • ziemniak,
 • groch zwyczajny,
 • marchew,
 • pietruszka,
 • cebula,
 • czosnek,
 • słonecznik.

Chwasty wrażliwe na działanie Bandur 600 SC:

 • chwastnica jednostronna,
 • fiołek polny,
 • komosa biała

Chwasty średnio wrażliwe na działanie Bandur 600 SC:

 • rdestówka powojowata, (syn. rdest powojowaty)

Chwasty odporne na działanie Bandur 600 SC:

 • iglica pospolita

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - ziemniak

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha
 • Termin stosowania: Środek stosować po ostatecznym obredleniu i ukształtowaniu redlin, ale nie później niż tydzień przed pojawieniem się wschodów roślin ziemniaka (BBCH 01-08).
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących spectrum zwalczanych chwastów oraz ich wrażliwości na stosowany środek ochrony roślin zaleca się kontakt z posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia.

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - groch zwyczajny (uprawiany na suche nasiona)

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale przed wschodami rośliny uprawnej na starannie uprawioną glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - marchew, pasternak

 1. Zabieg jednorazowy
  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Liczba zabiegów: 1.
 2. System dawek dzielonych
  • Pierwszy zabieg:
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
   • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  • Drugi zabieg:
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
   • Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.

   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   • Liczba zabiegów: 2
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub 2 w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - pietruszka korzeniowa

 1. System dawek dzielonych
  • Pierwszy zabieg
   • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha
  • Drugi zabieg
   • Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - cebula uprawiana z siewu, czosnek

 1. Zabieg jednorazowy
  • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha.
  • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Liczba zabiegów: 1.
 2. System dawek dzielonych
  • Pierwszy zabieg
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować bezpośrednio przed wschodami rośliny uprawnej
  • Drugi zabieg
   • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Termin stosowania: środek stosować po wschodach rośliny uprawnej (roślina w fazie 2 liści właściwych oraz chwasty w fazie liścieni
   • Stosowanie środka w dawkach dzielonych skutkuje lepszą skutecznością, ponieważ obejmuje ona również zachwaszczenie wtórne.
   • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
   • Liczba zabiegów: 2
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 lub w przypadku zastosowania systemu dawek dzielonych 2

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - słonecznik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, ale nie później niż tydzień przed wschodami rośliny uprawnej
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - kminek zwyczajny

 • Maksymalna / zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować bezpośrednio po siewie, przed wschodami roślin na starannie uprawioną glebę.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Szkółki drzewek iglastych (sosna, świerk, jodła, modrzew)
 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5-3,0 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować kiedy drzewka są w stanie uśpienia
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Stosowanie herbicydu Bandur 600 SC - wierzba energetyczna

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,5 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5-2,5 l/ha.
 • Termin stosowania: Środek stosować natychmiast po wysadzeniu, przed pojawieniem się nowych pędów. Zaleca się stosowanie niższej dawki na glebach lekkich, aby uniknąć szkodliwego działania środka na roślinie.
 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

8 innych produktów w tej samej kategorii: