Sulcotrek 500 SC
  • Niedostępny
  • Sulcotrek 500 SC
  • Sulcotrek 500 SC
  • Sulcotrek 500 SC
  • Sulcotrek 500 SC
  • Sulcotrek 500 SC

Sulcotrek 500 SC

Adama
86,43 zł brutto
(80,03 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Sulcotrek 500 SC to herbicyd selektywny o działaniu układowym w postaci skoncentrowanej zawiesiny do rozcieńczania z wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna sulkotrion zaliczana jest do grupy F2 a substancja czynna terbutylazyna zaliczana jest do grupy C1.

Substancje czynne sulkotrion (związek z grupy trójketonów) - 173 g/l (15,11%), terbutylazyna (związek z grupy triazyn) - 327 g/l (28,56%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Sulcotrek 500 SC

Środek zawiera dwie substancje czynne o uzupełniającym się działaniu. Sulkotrion, pobierany jest głównie przez liście i w mniejszym stopniu przez korzenie. Substancja ta blokuje syntezę karotenoidów w roślinie, co powoduje utratę chlorofilu i zakłóca przebieg fotosyntezy. Zanik barwników prowadzi do bielenia chwastów, a następnie ich zamierania. Terbutylazyna pobierana jest głównie przez korzenie (w mniejszym stopniu przez liście) i transportowana przez ksylem do merystemów wierzchołkowych i liści, powodując początkowo chlorozy dolnych liści, następnie nekrozy, zahamowanie wzrostu, zasychanie i zamieranie chwastów. Działanie tej substancji polega na zakłóceniu przebiegu fotosyntezy, rozpadu chlorofilu i zakłóceniu w funkcjonowaniu membran komórkowych. Chwasty wrażliwe: fiołek polny, gwiazdnica pospolita, maruna bezwonna, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna. Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rdest ptasi. Chwasty odporne: chwastnica jednostronna.

8 innych produktów w tej samej kategorii: