Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC
  • Goltix-S 700 SC

  Goltix-S 700 SC

  ADAMA
  410,62 zł brutto
  (380,20 zł netto)
  Jednostka
  • 5L
  Ilość
  Goltix-S 700 SC jest środkiem chwastobójczym, w formie koncentratu w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo lub nalistnie, przeznaczonym do zwalczania niektórych gatunków rocznych chwastów dwuliściennych w buraku cukrowym i ćwikłowym. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Goltix-S 700 SC

  Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy Środek pobierany jest poprzez liście i korzenie chwastów. Najskuteczniej niszczy chwasty od fazy kiełkowania do fazy liścieni.

  Chwasty wrażliwe na działanie Goltix-S 700 SC:

  • fiołek polny,
  • gwiazdnica pospolita,
  • jasnota purpurowa,
  • komosa biała,
  • przetacznik perski,
  • przytulia czepna,
  • samosiewy rzepaku,
  • szarłat szorstki,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne,
  • wilczomlecz obrotny,
  • żółtlica drobnokwiatowa.

  Chwasty średniowrażliwe na działanie Goltix-S 700 SC:

  • maruna bezwonna.

  Chwasty średnio odporne na działanie Goltix-S 700 SC:

  • rdest plamisty.

  STOSOWANIE ŚRODKA

  Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

  Burak cukrowy

  1. W celu ekonomicznego zwalczania chwastów, w warunkach optymalnych do wykonywania zabiegów, można stosować środek w dawkach dzielonych. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużego zagrożenia samosiewami rzepaku lub chwastami rumianowatymi. Wielkości dawek w poszczególnych kombinacjach dobierać każdorazowo po analizie stanu i stopnia zachwaszczenia plantacji (zabiegi te należy wykonywać z dużą precyzją sprawnym opryskiwaczem zaopatrzonym w dysze przystosowane do opryskiwania herbicydami, każdorazowo z chwilą pojawienia się kolejnych siewek chwastów).
  2. Minimalne dawki stosować w warunkach wysokiej temperatury i wysokiej wilgotności, na najmłodsze chwasty zaraz po wschodach.
  3. Zabiegi można wykonywać według przedstawionego poniżej układu:
   • zabieg doglebowy i zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC
    • pierwszy zabieg: po siewie buraka, przed wschodami chwastów
     • Maksymalna / zalecana dawka: 2,0 l/ha,
    • drugi zabieg w fazie liścieni chwastów w 7-14 dni po pierwszym zabiegu:
     • Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
    • trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
     • Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
  4. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  5. Zabiegi nalistne środkiem Goltix-S 700 SC
  6. Zabiegi wykonywać niezależnie od fazy rozwojowej buraka każdorazowo na chwasty w fazie liścieni:
   • pierwszy zabieg:
    • Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
   • drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu, na wschodzące chwasty
    • Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
   • trzeci zabieg w 7-14 dni po drugim zabiegu (jeżeli zachodzi taka potrzeba lub w celu ograniczenia zachwaszczenia wtórnego)
    • Maksymalna / zalecana dawka: Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Powertwin 400 SC 1,0 l/ha, lub Goltix-S 700 SC 1,0 l/ha + Kontakttwin 191 EC 2,0 l/ha.
  7. Zalecana ilość wody. 200-300 l/ha.
  8. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Burak ćwikłowy

  1. Zabieg można wykonać po siewie przed wschodami roślin buraka ćwikłowego lub po ich wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści.
  2. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha.
  3. W celu obniżenia dawki środka albo w celu zwalczenia chwastów zaawansowanych w rozwoju:
  4. Goltix-S 700 SC można stosować łącznie z adiuwantem Olbras 88 EC od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego:
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania Goltix-S 700 SC 3,0 4,0 l/ha + Olbras 88 EC 1,5 l/ha.
  5. Goltix-S 700 SC można stosować także w dawce dzielonej:
   • pierwszy zabieg po wschodach od fazy liścieni do fazy 2-4 liści buraka ćwikłowego
    • Zalecana dawka: 2,0 l/ha
   • drugi zabieg w 7-14 dni po pierwszym zabiegu
    • Zalecana dawka: 2,0 l/ha
  6. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  7. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Uwagi:
  Stosując środek po wschodach buraka zabieg najlepiej wykonać podczas wilgotnej, ciepłej pogody, na suche rośliny (co najmniej na 6 godzin przed spodziewanym deszczem). Najwyższą skuteczność chwastobójczą uzyskuje się wykonując zabieg w godzinach wieczornych. Stosując Goltix-S 700 SC łącznie z innymi herbicydami przestrzegać zaleceń i przeciwwskazań oraz środków ostrożności obowiązujących dla tych herbicydów (zgodnie z etykietą stosowania). Środek Goltix-S 700 SC stosowany w temperaturach poniżej 10C wolniej działa. Nie zaleca się łącznego stosowania środka z insektycydami.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: