Sunfire 500 SC
  • Niedostępny
  • Sunfire 500 SC
  • Sunfire 500 SC

Sunfire 500 SC

Belchim
219,77 zł brutto
(203,49 zł netto)
Ilość
Niedostępny

Sunfire 500 SC pobierany jest przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Sunfire 500 SC

SUNFIRE 500SC to selektywny herbicyd o działaniu układowym, stosowany doglebowo, w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna flufenacet zaliczana jest do grupy K3. Środek zawiera substancję czynną flufenacet zaliczaną do inhibitorów syntezy kwasów tłuszczowych o długich łańcuchach. Środek pobierany jest przez korzenie oraz częściowo przez pędy siewek. Kiełkujące po zabiegu siewki chwastów mają zmniejszoną warstwę wosku kutykularnego, przez co pozbawione są okrywy woskowej pełniącej funkcje ochronne. Rośliny wrażliwe albo nie kiełkują, albo kiełkujące siewki stają się ciemnozielone, rozwijają się nieprawidłowo i po pewnym czasie giną. Najlepszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek we wczesnych fazach rozwojowych chwastów, to jest w czasie kiełkowania lub krótko po wschodach, w fazie siewek. Środek zalegając w wierzchniej warstwie gleby przez wiele tygodni po zabiegu, powoduje utrzymanie wysokiej skuteczności chwastobójczej również w późniejszym okresie. Wysokiej skuteczności środka sprzyja optymalna wilgotność gleby. Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli w ciągu 7 dni od wykonania zabiegu wystąpią opady deszczu. Skuteczność zwalczania chwastów może zostać ograniczona w razie długotrwałego występowania suszy. Aby osiągnąć efekt właściwego zwalczania chwastów po zastosowaniu środka nie należy wykonywać zabiegów agrotechnicznych powodujących naruszenie wierzchniej warstwy gleby.

8 innych produktów w tej samej kategorii: