Dimetic
 • Niedostępny
 • Dimetic

Dimetic

1 165,89 zł brutto
(1 079,53 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Dimetic to herbicyd układowy do wiosennego zwalczania chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym, w tym uciążliwy bodziszek chaber i mak.

Substancja czynna: chlopyralid 120 g/l, halauksyfen metylu 5 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Dimetic

Dimetic zawiera dwie substancje czynne zaliczane do grupy regulatorów wzrostu (zwane również syntetycznymi auksynami) zaliczane do inhibitorów wzrostu i rozwoju. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Środek najskuteczniej zwalcza aktywnie rosnące chwasty.

Herbicyd selektywny Dimetic o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne chlopyralid oraz halauksyfen metylu zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Dimetic:

 • bodziszek drobny,
 • chaber bławatek,
 • jasnota purpurowa,
 • mak polny,
 • mak wątpliwy,
 • maruna bezwonna,
 • przytulia czepna.

Rzepak ozimy:

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30-50).
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Niższe dawki wody stosować tylko w przypadku otwartych międzyrzędzi, przy łatwym dostępie do chwastów, gdy chwasty znajdują się we wcześniejszych stadiach rozwojowych. W późniejszych stadiach rozwojowych rzepaku, gdy międzyrzędzia zakrywają się, oraz na chwasty w późniejszych stadiach rozwojowych stosować 200-300 litów wody na hektar.

Ze względu na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, rośliny następcze należy siać nie wcześniej niż 125 dni od daty zabiegu środkiem Dimetic i (po wymieszaniu gleby na głębokość minimum 20 cm.)

Zawartość substancji czynnych:

 • chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%)
 • halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylopikolinowych) - 5 g/l (0,51%)
 • Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: - masa reakcyjna N, N-dimetyldecan-1-amidu, N, N-dimetyloktanamidu

8 innych produktów w tej samej kategorii: