Dimetic
 • Niedostępny
 • Dimetic

Dimetic

1 128,91 zł brutto
(1 045,29 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Dimetic zawiera dwie substancje czynne zaliczane do grupy regulatorów wzrostu (zwane również syntetycznymi auksynami) zaliczane do inhibitorów wzrostu i rozwoju. Środek pobierany jest poprzez liście chwastów, a następnie szybko przemieszczany w roślinie. Pierwszym objawem działania herbicydu jest zahamowanie wzrostu, następnie chwasty ulegają deformacji, powstają chlorozy prowadzące do nekroz i zamierania. Środek najskuteczniej zwalcza aktywnie rosnące chwasty.

Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, jasnota prpurowa, mak polny, mak wątpliwy, maruna bezwonna, przytulia czepna.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Dimetic

to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne chlopyralid oraz halauksyfen metylu zaliczane są do grupy O. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Rzepak ozimy:

 • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30-50).
 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
 • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.
 • Niższe dawki wody stosować tylko w przypadku otwartych międzyrzędzi, przy łatwym dostępie do chwastów, gdy chwasty znajdują się we wcześniejszych stadiach rozwojowych. W późniejszych stadiach rozwojowych rzepaku, gdy międzyrzędzia zakrywają się, oraz na chwasty w późniejszych stadiach rozwojowych stosować 200-300 litów wody na hektar.

Ze względu na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, rośliny następcze należy siać nie wcześniej niż 125 dni od daty zabiegu środkiem Dimetic i (po wymieszaniu gleby na głębokość minimum 20 cm.)

Zawartość substancji czynnych:

 • chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%)
 • halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylopikolinowych) - 5 g/l (0,51%)
 • Inne substancje stwarzające zagrożenie nie będące substancją czynną: - masa reakcyjna N, N-dimetyldecan-1-amidu, N, N-dimetyloktanamidu
hotfarm.pl Reviews with ekomi-pl.com

8 innych produktów w tej samej kategorii: