Fabulis OD
  • Niedostępny
  • Fabulis OD
  • Fabulis OD

Fabulis OD

521,45 zł brutto
(482,82 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Fabulis OD to nowoczesny regulator wzrostu roślin, przeznaczony do użytku w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym oraz jęczmieniu ozimym i jarym. Formulacja tego produktu w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD) gwarantuje łatwe stosowanie oraz doskonałą przyczepność i absorpcję przez rośliny. Środek stosuje się w celu redukcji długości źdźbeł zbóż i zapobiegania wyleganiu.

Substancje czynne: proheksadion wapnia (związek z grupy cykloheksanodionów) - 50 g/l (4,88%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Jak działa regulator wzrostu Fabulis OD?

Fabulis OD działa jako regulator wzrostu i rozwoju roślin poprzez hamowanie produkcji giberelin, kluczowego hormonu roślinnego odpowiedzialnego za wzrost. Główną substancją czynną w tym preparacie jest proheksadion wapnia, który skraca międzywęźla roślin, zapobiegając wyleganiu.

Substancje czynne w Fabulis OD

Główną substancją czynną w Fabulis OD jest proheksadion wapnia, zawarty w stężeniu 50 g/l.

Zalety oprysku Fabulis OD:

Zaletami oprysku Fabulis OD są:

  • Hamowanie produkcji giberelin, co prowadzi do zwiększenia stabilności i mocy łanu,
  • Odporność na zmywanie oraz dobre pokrycie roślin,
  • Skuteczność niezależna od warunków nasłonecznienia,
  • Możliwość stosowania w różnych fazach rozwojowych roślin.

W jakich uprawach można stosować Fabulis OD?

Fabulis OD można stosować w pszenicy ozimej, pszenżycie ozimym, życie ozimym, jęczmieniu ozimym i jarym.

Kiedy stosować oprysk Fabulis OD?

Oprysk Fabulis OD zaleca się stosować w dwóch terminach, tj. w fazach BBCH 31–32 i BBCH 37, czyli na wczesnych etapach rozwojowych roślin.

W jakich warunkach stosować regulator Fabulis OD?

Najlepsze efekty stosowania Fabulis OD osiąga się w warunkach, gdy chwasty intensywnie rosną, a pogoda sprzyja aplikacji, tj. bez deszczu krótko przed i po zabiegu oraz przy umiarkowanej temperaturze.

W jakiej temperaturze można stosować oprysk Fabulis OD?

Fabulis OD można stosować w szerokim zakresie temperatur, od 5 do 25°C.

Jak stosować regulator wzrotu Fabulis OD?

Środek należy stosować poprzez mieszanie odmierzonej ilości preparatu z wodą w zbiorniku opryskiwacza, dodając adiuwant w odpowiedniej proporcji, a następnie aplikować przy włączonym mieszadle.

Oprysk Fabulis - dawkowanie

Zalecane dawkowanie preparatu to 0,5-1l/ha, dostosowywane do specyficznych potrzeb rolnika i warunków uprawy.

Jaki okres karencji?

Okres karencji dla Fabulis OD nie jest określony, jednak zawsze należy stosować się do zaleceń producenta oraz przepisów dotyczących stosowania środków ochrony roślin.

Bezpieczne stosowanie środka ocherony roślin Fabulis OD

Aby zapewnić bezpieczne stosowanie Fabulis OD, zawsze należy używać odpowiedniego sprzętu ochronnego, unikać aplikacji w silny wiatr lub deszcz oraz przestrzegać zaleceń dotyczących dawkowania i aplikacji.

Ile kosztuje środek Fabulis OD?

Ceny produktu mogą się różnić, jednak dostępne informacje na temat ceny można znaleźć na stronie internetowej specjalistycznego sklepu HotFarm.pl.

Gdzie kupić oprysk Fabulis OD?

Oprysk Fabulis OD jest dostępny w specjalistycznym sklepie internetowym HotFarm.pl, który oferuje szeroki wybór środków ochrony roślin.

Dostępne opakowania

Fabulis OD dostępny jest w opakowaniach o pojemności 5 litrów, co pozwala na elastyczne planowanie i realizację zabiegów na większą skalę.

8 innych produktów w tej samej kategorii: