Fabulis OD
 • Niedostępny
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD
 • Fabulis OD

Fabulis OD

521,45 zł brutto
(482,82 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Fabulis OD to regulator wzrostu i rozwoju roślin w postaci zawiesiny olejowej do rozcieńczania wodą (OD), o działaniu systemicznym.

Środek stosuje się w celu redukcji długości źdźbeł zbóż i zapobiegania wyleganiu. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Fabulis OD

Substancja czynna środka proheksadion wapnia wykazuje inhibicyjne działanie na późniejsze etapy biosyntezy giberelin w roślinie, prowadząc do szybkiego i znaczącego skracania międzywęźli.

8 innych produktów w tej samej kategorii: