Zaprawa Redigo Pro 170 FS
  • -15%
  • Zaprawa Redigo Pro 170 FS

Zaprawa Redigo Pro 170 FS

Zniżka 15%
310,65 zł
264,05 zł brutto
287,64 zł
(244,49 zł netto)
Jednostka
  • 5L
  • 1L
  • 25L
Ilość
Zaprawa Redigo Pro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Zaprawa Redigo Pro 170 FS

Redigo Pro 170 FS jest zaprawą grzybobójczą w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym, przeznaczoną do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego.

Substancja aktywna:

  • protiokonazol - 150 g/l,
  • tebukonazol - 20 g/l

Sposób działania:

Zaprawa grzybobójcza w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym

Stosowanie:

Zaprawa przeznaczona do ochrony ziarna siewnego zbóż ozimych i jarych, do zaprawiania w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych z zamkniętą strefą mieszania materiału siewnego

Sporządzanie zawiesiny i technika zaprawiania:

Na 100 kg ziarna używać zawiesiny sporządzonej z 66,7- 50 ml zaprawy i 400 - 800 ml wody. Przed użyciem, zawartością opakowania energicznie wstrząsnąć. Zawiesinę sporządzić w osobnym naczyniu. Naczynie napełnić najpierw zalecaną ilością wody, następnie dodać odpowiednią ilość środka Redigo Pro 170 FS. Dopiero wówczas zawiesinę wolno i dokładnie wymieszać i wlać do zbiornika zaprawiarki włączając automatyczne mieszadło. Zaprawiać ziarno w zaprawiarkach mechanicznych o ruchu ciągłym lub porcjowych zgodnie z instrukcją obsługi danej zaprawiarki.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z resztkami zawiesiny oraz z wodą użytą do mycia zaprawiarki należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

  • zużyć do sporządzenia zawiesiny podczas kolejnego zaprawiania lub
  • unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin lub,
  • unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

8 innych produktów w tej samej kategorii: