Halvetic 180 SL
  • -10%
  • Halvetic 180 SL
  • Halvetic 180 SL

Halvetic 180 SL

73,53 zł
66,18 zł - 10%
Opakowanie
  • 5L
  • 1L
  • 20L
Ilość
Halvetic 180 SL to herbicyd, który osiąga bardzo dobrą skuteczność wzwalczaniu chwastów, co potwierdziły liczne testy i oceny działania środka na chwasty jedno- idwuliścienne, jak np.: perz właściwy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż, komosa biała, gwiazdnica pospolita, rdestówka powojowata, przytulia czepna. Wysoka skuteczność wkażdej ocenie potwierdza najwyższą jakość produktu.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.
Gotowy wbudowana optymalna ilość siarczanu amonu, adiuwantów i uszlachetniaczy cieczy roboczej. Bezkonkurencyjny - zmniejsza do połowy zużycie substancji aktywnej na hektar. Trafny - niezawodność działania w twardej wodzie i warunkach stresu abiotycznego.

Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu syntazy 5-enolopirogronianoszikimowo-3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu roślin.

Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 2 - 4 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Dawka 1,5 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała, maruna bezwonna, rdest ptasi
Chwasty średnio wrażliwe: chaber bławatek, tasznik pospolity, tobołki polne, wyczyniec polny

Dawka 2,5 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średnio wrażliwe: tobołki polne, wyczyniec polny.

Dawka 3,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, psianka czarna, rdest ptasi, samosiewy zbóż, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: wyczyniec polny

Dawka 4,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: bylica pospolita, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, maruna bezwonna, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, psianka czarna, samosiewy zbóż, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe: babka lancetowata, życica trwała.
Chwasty odporne: koniczyna polna, pięciornik gęsi.

Dawka 5,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: babka lancetowa, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.
Chwasty odporne: koniczyna polna

Dawka 6,0 l/ha:
Chwasty wrażliwe: babka lancetowata, bylica pospolita, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, kostrzewa czerwona, krwawnik pospolity, miotła zbożowa, mniszek pospolity, perz właściwy, pokrzywa zwyczajna, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, trzcinnik piaskowy, wiechlina roczna.
Chwasty średnio wrażliwe: życica trwała.

6 innych produktów w tej samej kategorii: