Marker 360 SL
 • Niedostępny
 • Marker 360 SL

Marker 360 SL

ADAMA
31,45 zł brutto
(29,12 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Marker 360 SL jest dolistnym herbicydem o działaniu systemicznym. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę) a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie.

Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Marker 360 SL

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich) na polach uprawnych oraz w sadach jabłoniowych. Środek ochrony roślin Marker 360 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub sadowniczych.

Chwasty wrażliwe:

 1. Pszenica ozima:
  • Na dawkę 3-4 l/ha: perz właściwy.
 2. Sady jabłoniowe:
  • Na dawkę 3 l/ha: gwiazdnica pospolita, komosa biała, przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, stokłosa miękka, tasznik pospolity, wiechlina roczna;
  • Na dawkę 5 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 3 l/ha oraz jasnota purpurowa, mniszek pospolity i perz właściwy;
  • Na dawkę 6,25 l/ha: gatunki wrażliwe na dawkę 5 l/ha oraz bodziszek drobny.

Chwasty średniowrażliwe:

 1. Sady jabłoniowe:
  • Na dawkę 6,25 l/ha: ślaz zaniedbany i wierzbownica gruczołowata.

STOSOWANIE ŚRODKA

 1. Zalecane dawki odnoszą się do zwalczania perzu, jeżeli na polu jest przewaga innych chwastów dobrać dawkę środka wg wrażliwości dominujących gatunków chwastów. A. Pola uprawne przed zbiorem zbóż A.1.
 2. Zwalczanie perzu i innych chwastów uniemożliwiających zbiór.

UWAGA: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i w miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór.

PSZENICA OZIMA

 1. Środek stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20-30%, to jest na 10-14 dni przed przewidywanym zbiorem.
 2. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju.
 3. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3 l/ha.
 4. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha.
 5. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. A. 2. Desykacja

Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji zbóż lub jej części wyłącznie w sytuacji gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągniecie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru.

6 innych produktów w tej samej kategorii: