Roundup Flex 480
  • Roundup Flex 480
  • Roundup Flex 480
  • Roundup Flex 480

  Roundup Flex 480

  50,88 zł brutto
  (47,11 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  • 200L
  • 15L
  Ilość
  Roundup Flex 480 jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (rocznych i wieloletnich) wiosną na polach przed siewem lub sadzeniem roślin uprawnych, wiosną po siewie, a przed wschodami kukurydzy, cebuli, przed zbiorem pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona oraz fasoli uprawianej na suche nasiona, na ścierniskach, w uprawie jabłoni, czarnej porzeczki, orzecha włoskiego, orzecha laskowego na użytkach zielonych (łąkach), w leśnych szkółkach sosny, a także do likwidacji ugorów i odłogów, przygotowania gleby pod szkółki i uprawy leśne oraz do desykacji pszenicy ozimej, rzepaku ozimego, łubinu białego, łubinu żółtego, łubinu wąskolistnego, bobiku, peluszki, grochu uprawianego na suche nasiona oraz fasoli uprawianej na suche nasiona.

  Substancja czynna: substancji czynnej: glifosat (związek z grupy aminofosfonianów w formie soli potasowej) - 480 g/l (35,75%).

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Roundup Flex 480, środek chwastobójczy do zwalczania perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych

  Roundup Flex 480 to herbicyd nieselektywny o działaniu systemicznym, czyli przenikającym przez całą roślinę. Produkt ten zawiera jako substancję aktywną glifosat w stężeniu 480 g/l. Roundup Flex 480 stosuje się do zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w uprawach rolniczych, leśnych oraz w ogrodach i terenach zielonych. Może być stosowany przed siewem lub sadzeniem roślin, w czasie wegetacji uprawy lub po jej zakończeniu przed zbiorami.

  Produkt ten działa poprzez zniszczenie enzymu, który bierze udział w produkcji aminokwasów, co prowadzi do zaburzenia metabolizmu rośliny i jej zamierania. Herbicyd ten jest szybko wchłaniany przez roślinę i przenoszony do jej najważniejszych organów, co skutkuje skutecznym i długotrwałym zwalczaniem chwastów. Roundup Flex 480 jest produktem profesjonalnym i wymaga zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas stosowania. Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania.

  Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie. Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych. Pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju w ciągu 1 doby, a następnie ich zamieranie.

  Chwasty wrażliwe na środek Roundup Flex 480:

  Dawka 1,125-1,5 l/ha*:

  • gorczyca polna,
  • gwiazdnica pospolita,
  • komosa biała,
  • rdest plamisty,
  • tasznik pospolity,
  • tobołki polne.

  Dawka 1,5-2,25 l/ha:

  • tobołki polne,
  • wilczomlecz obrotny.

  Dawka 2,25-3,0 l/ha:

  • maruna bezwonna,
  • perz właściwy,
  • przetacznik perski,
  • przetacznik polny,
  • przymiotno kanadyjskie,
  • samosiewy jęczmienia,
  • starzec zwyczajny,
  • wiechlina roczna.

  Dawka 3,0-4,5 l/ha:

  • bodziszek drobny,
  • fiołek polny,
  • jasnota purpurowa,
  • krwawnik pospolity,
  • mniszek pospolity,
  • ostrożeń polny,
  • powój polny,
  • przytulia właściwa,
  • przytulia pospolita,
  • rdest ptasi,
  • wyczyniec łąkowy,
  • wiechlina łąkowa,
  • wierzbownica gruczołowata,
  • wrotycz pospolity,

  *dotyczy chwastów w fazie siewki

  Dawka 2,25-4,5 l/ha: 

  • leśne szkółki oraz przygotowanie gleby pod szkółki i uprawy leśne:
   • borówka czarna,
   • dąb szypułkowy,
   • grab pospolity,
   • gwiazdnica pospolita,
   • jeżyna fałdowana,
   • konwalia majowa,
   • konwalijka dwulistna,
   • kosmatka owłosiona,
   • malina właściwa,
   • orlica pospolita,
   • poziewnik szorstki,
   • przetacznik leśny,
   • siódmaczek leśny,
   • starzec leśny,
   • trzcinnik piaskowy.

  Chwasty odporne na środek Roundup Flex 480:

  • skrzyp polny.

  6 innych produktów w tej samej kategorii: