Metobrom 500 SC
 • Niedostępny
 • Metobrom 500 SC
 • Metobrom 500 SC
 • Metobrom 500 SC

Metobrom 500 SC

153,94 zł brutto
(142,54 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Metobrom 500 SC jest herbicydem, środkiem chwastobójczym w formie koncentratu zawiesinowego do rozcieńczania wodą, stosowanym doglebowo, przeznaczonym do zwalczania rocznych chwastów dwuliściennych i niektórych chwastów jednoliściennych w uprawie ziemniaka, soi, słonecznika i bobiku.

Substancja czynna: metobromuron (związek z grupy fenylomocznika - 500 g/l (41,02%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Metobrom 500 SC

Metobrom 500 SC jest herbicydem pobieranym przez korzenie i liście chwastów. Działa na chwasty od fazy ich kiełkowania do fazy rozety.

Chwasty wrażliwe na działanie herbicydu Metobrom 500 SC:

 • dymnica pospolita,
 • fiołek polny,
 • gorczyca polna,
 • gwiazdnica pospolita,
 • jasnota purpurowa,
 • komosa biała,
 • krzywoszyj polny,
 • maruna bezwonna,
 • owies głuchy,
 • poziewnik szorstki,
 • przetacznik perski,
 • rdest kolankowy,
 • rdest ptasi,
 • samosiewy rzepaku,
 • starzec zwyczajny,
 • szarłat szorstki,
 • szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha),
 • tasznik pospolity,
 • tobołki polne,
 • wiechlina roczna,
 • żółtlica drobnokwiatowa.

Chwasty średnio wrażliwe na działanie herbicydu Metobrom 500 SC:

 • bodziszek drobny,
 • chwastnica jednostronna,
 • przytulia czepna,
 • psianka czarna,
 • rdestówka powojowata (rdest powojowy),
 • rdest plamisty,
 • szczyr roczny (na dawkę 3 l/ha).

Chwasty odporne na działanie herbicydu Metobrom 500 SC:

 • chwasty wieloletnie, głęboko korzeniące się.

Stosowanie herbicydu Metobrom 500 SC:

Ziemniaki

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 – 4,0 l/ha
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować przed wzejściem roślin ziemniaka, po ich obredleniu i zabronowaniu, na świeżo wzruszoną, wilgotną glebę (BBCH 00-09).
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGI:

 1. Środka nie stosować po wschodach ziemniaków.
 2. Po oprysku nie wykonywać żadnych uprawek pielęgnacyjnych; w przypadku wystąpienia skorupy
  glebowej stosować narzędzia płytko działające.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Soja, słonecznik

 • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha.
 • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 – 3,0 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

Bobik

 • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha.
 • Termin stosowania:
  • Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00-08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypoktyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi.
 • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

8 innych produktów w tej samej kategorii: