Korvetto
  • Korvetto

  Korvetto

  CORTEVA
  1 059,24 zł brutto
  (980,78 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  Ilość
  Korvetto to zaawansowany herbicyd selektywny, zaprojektowany z myślą o nowoczesnym rolnictwie, który wykorzystuje innowacyjne podejście do zwalczania chwastów. Jego unikalna formuła opiera się na działaniu układowym, co oznacza, że po aplikacji nalistnej, w formie koncentratu przeznaczonego do sporządzania emulsji wodnej (EC), środek szybko wnika do wnętrza rośliny, zapewniając skuteczną kontrolę nad chwastami.

  Substancje czynne: chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - 120 g/l (12,21%), halauksyfen metylu (związek z grupy pochodnych kwasów arylopikolinowych) - 5 g/l (0,51%).

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Korvetto

  to nowoczesny herbicyd opracowany przez Corteva CropScience, zaprojektowany do skutecznego zwalczania rocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w rzepaku ozimym wiosną. Jest to płyn do sporządzania emulsji wodnej, stosowany nalistnie, który dzięki swojemu układowemu działaniu pozwala na kontrolę chwastów, które dotychczas były trudne do wyeliminowania, takich jak bodziszki, jasnoty, mak polny, a także chaber bławatek, chwasty rumianowate, przytulia czepna, ostrożenie polne i inne.

  Skład Korvetto obejmuje dwie substancje czynne:

  • Chlopyralid w stężeniu 120 g/l (12,21%),
  • Halauksyfen metylu - 5 g/l (0,51%).

  Główną zaletą Korvetto jest zawarcie Arylex Active, substancji z najnowszej grupy chemicznej, która zapewnia herbicydowi wysoką skuteczność. Produkt ten wyróżnia się elastycznością w stosowaniu oraz efektywnością nawet w niższych temperaturach. Jest bardzo efektywny w zwalczaniu zarówno rocznych, jak i wieloletnich chwastów dwuliściennych, oferując szerokie spektrum działania. Ponadto, Korvetto szybko działa i jest odporny na zmywanie przez deszcz już po 1 godzinie od aplikacji, co jest istotne w trudnych warunkach atmosferycznych.

  Produkt ma również szerokie okno aplikacji wiosną, pomiędzy fazami rozwojowymi BBCH 30-50 rzepaku ozimego, co czyni go wyjątkowo użytecznym w optymalizacji ochrony roślin oleistych przed chwastami. Jego zastosowanie może znacząco przyczynić się do poprawy jakości i ilości zbiorów rzepaku, eliminując chwasty, które konkurują z uprawami o wodę, światło i składniki odżywcze.

  Odkryj Korvetto - innowacyjny herbicyd selektywny, rewolucjonizujący ochronę roślin w rolnictwie. Zawierający nowoczesne substancje czynne chlopyralid i halauksyfen metylu, klasyfikowane do grupy O przez HRAC, Korvetto jest mistrzem w zwalczaniu trudnych chwastów. Jego działanie układowe, realizowane poprzez nalistne stosowanie koncentratu do emulsji wodnej (EC), gwarantuje wyjątkową efektywność przeciwko aktywnie rosnącym chwastom takim jak bodziszek drobny, chaber bławatek czy mak polny.

  Zatwierdzony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych, ciągnikowych lub samobieżnych, oferuje elastyczność w adaptacji do różnych warunków uprawy. Z uwagi na możliwość wykrycia pozostałości chlopyralidu, zaleca się planowanie następczych roślin z odpowiednim wyprzedzeniem, co gwarantuje bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój agroekosystemu.

  Najważniejsze zalety herbicydu Korvetto:

  1. Skuteczność przeciwko szerokiemu spektrum chwastów - Korvetto jest wyjątkowo efektywny przeciwko aktywnie rosnącym chwastom, w tym bodziszkowi drobnemu, chaberowi bławatkowi, jasnocie purpurowej, maku polnemu, marunie bezwonnej, i przytulii czepnej.

  2. Działanie układowe - Herbicyd jest szybko pobierany przez liście chwastów i przemieszczany w roślinie, co zapewnia głębokie dotarcie i skuteczność działania.

  3. Wysoka selektywność - Korvetto nie szkodzi uprawom, na których jest stosowany, dzięki selektywnemu działaniu na chwasty.

  4. Długotrwała kontrola chwastów - Pierwsze objawy działania to zahamowanie wzrostu, po którym następuje deformacja, chlorozy, a w końcu nekroza i zamieranie chwastów.

  5. Ograniczona liczba zabiegów - Zalecana jest maksymalnie jedna aplikacja w sezonie wegetacyjnym, co redukuje koszty i nakład pracy.

  6. Efektywne dawkowanie - Zalecana dawka 1,0 l/ha pozwala na efektywne zwalczanie chwastów przy optymalizacji zużycia produktu.

  7. Elastyczność stosowania - Możliwość stosowania w różnych warunkach, przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych, oferuje rolnikom elastyczność aplikacji.

  8. Bezpieczeństwo dla następnych roślin - Zalecenie okresu oczekiwania przed siewem roślin następczych minimalizuje ryzyko negatywnego wpływu na kolejne uprawy.

  9. Wysoka efektywność przy zróżnicowanych ilościach wody - Możliwość stosowania w szerokim zakresie ilości wody (100-300 l/ha) umożliwia dostosowanie aplikacji do specyficznych warunków polowych.

  10. Zgodność z zaleceniami HRAC - Substancje czynne chlopyralid oraz halauksyfen metylu zaliczane do grupy O, zgodnie z klasyfikacją HRAC, co świadczy o wysokiej jakości i bezpieczeństwie produktu z punktu widzenia zrównoważonego rolnictwa.

  Korvetto oferuje zaawansowaną technologię w zwalczaniu chwastów, zapewniając rolnikom skuteczne narzędzie do ochrony upraw i zwiększania plonów.

  Stosowanie herbicydu Korvetto:

  Rzepak ozimy

  • Termin stosowania: środek stosować wiosną, po ruszeniu wegetacji, od początku fazy wydłużania pędu głównego do fazy pąków kwiatowych zamkniętych w liściach rzepaku (BBCH 30 -50).
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
  • Zalecana ilość wody: 100-300 l/ha.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:
   • Niższe dawki wody stosować tylko w przypadku otwartych międzyrzędzi, przy łatwym dostępie do chwastów, gdy chwasty znajdują się we wcześniejszych stadiach rozwojowych. W późniejszych stadiach rozwojowych rzepaku, gdy międzyrzędzia zakrywają się, oraz na chwasty w późniejszych stadiach rozwojowych stosować 200-300 litów wody na hektar.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: