Koromite 10 EC
  • Niedostępny
  • Koromite 10 EC
  • Koromite 10 EC

Koromite 10 EC

Belchim
448,82 zł brutto
(415,57 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Koromite 10 EC to akarycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Koromite 10 EC

Akarycyd w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Substancja czynna działa na system nerwowy roztoczy, powodując ich paraliż. Zwalcza wszystkie stadia rozwojowe roztoczy Środek ma działanie kontaktowe i żołądkowe. Na roślinie działa powierzchniowo i wgłębnie. Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 59/2012 z dnia 21.03.2012 r. zmieniony decyzją MRRW nr R- 219/2019d z dnia 07.03.2019 r. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy sadowniczych oraz opryskiwaczy ręcznych.

8 innych produktów w tej samej kategorii: