Caryx 240 SL
  • Caryx 240 SL
  • Caryx 240 SL
  • Caryx 240 SL
  • Caryx 240 SL

  Caryx 240 SL

  BASF
  173,79 zł brutto
  (160,92 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  Ilość
  Caryx 240 SL to fungicyd z grupy regulatorów wzrostu o działaniu systemicznym, stosowany jesienią i wiosną w ochronie rzepaku ozimego przed najważniejszymi chorobami grzybowymi. Działa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczająco.

  Substancja czynna: metkonazol 30 g/l, chlorek mepikwatu 210 g/l.


  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Jak działa oprysk Caryx 240 SL?

  Caryx 240 SL to środek grzybobójczy do roślin, który dzięki zawartości dwóch substancji czynnych działa dwutorowo. Hamuje biosyntezę giberelin, co sprawia, że rośliny rzepaku tworzą jesienią zwartą rozetę liściową, zwiększając ich odporność na mrozy i poprawiając rozwój wiosenny. Zwalcza również choroby grzybowe i pełni funkcję regulatora wzrostu.

  Oprysk grzybobójczy Caryx 240 SL – substancje czynne

  Skład Caryx 240 SL opiera się na dwóch substancjach czynnych: chlorek mepikwatu (210 g/l) i metkonazol (30 g/l). Dzięki tym składnikom Caryx na rzepak działa nie tylko jako preparat grzybobójczy, ale również jako regulator wzrostu.

  Zalety środka grzybobójczego Caryx 240 SL

  Fungicyd Caryx wyróżnia się na tle innych środków grzybobójczych przede wszystkim dzięki swojemu dwutorowemu działaniu. Pozwala to na ograniczenie liczby zabiegów w sezonie, upraszczając ochronę roślin i poprawiając efektywność zarządzania czasem pracy.

  W jakich uprawach można stosować Caryx 240 SL?

  Głównym obszarem zastosowania Caryx 240 SL jest uprawa rzepaku ozimego. Środek Caryx jest specjalnie zaprojektowany do ochrony tej rośliny przed najczęściej występującymi chorobami grzybowymi.

  Jakie choroby zwalcza fungicyd Caryx 240 SL?

  Caryx 240 SL skupia się głównie na zwalczaniu takich chorób grzybowych jak:

  • sucha zgnilizna kapustnych,
  • czerń krzyżowych,
  • szara pleśń.

  Nie jest bezpośrednio stosowany przeciwko chwastom, lecz jego działanie regulatora wzrostu wspomaga rośliny w lepszym radzeniu sobie z ich konkurencją.

  Kiedy stosować środek grzybobójczy do roślin Caryx 240 SL?

  Idealny czas na zastosowanie Caryx na rzepak to jesień – faza 4–6 liści oraz wiosna od początku fazy wydłużania pędu. Jesienne zastosowanie przyczynia się do lepszej zimotrwałości i zwiększenia plonu nasion, a wiosenne wpływa na zmianę pokroju roślin i w efekcie również do zwiększenia plonu.

  W jakich warunkach stosować oprysk grzybobójczy Caryx 240 SL?

  Oprysk grzybobójczy Caryx 240 SL nie powinien być stosowany w wietrznych warunkach, które sprzyjają znoszeniu cieczy użytkowej na sąsiednie uprawy.

  Jak stosować oprysk grzybobójczy Caryx 240 SL?

  Środek Caryx 240 SL przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych z wykorzystaniem 200–400 l wody na hektar. Środek należy dokładnie wymieszać przed użyciem, a opryskiwanie powinno być drobnokropliste, aby zapewnić równomierne pokrycie.

  Środek grzybobójczy Caryx 240 SL – dawkowanie

  Dawkowanie Caryx 240 SL różni się w zależności od pory roku. Jesienią zalecana dawka to 1,0 l/ha, natomiast wiosną 1,0–1,4 l/ha, w zależności od stopnia nasilenia chorób i wrażliwości odmiany.

  Jaki okres karencji ma fungicyd Caryx 240 SL?

  Środek grzybobójczy Caryx 240 SL nie posiada okresu karencji dla rzepaku ozimego, co oznacza, że można go stosować bez obawy o wpływ na termin zbiorów.

  Bezpieczne stosowanie oprysku grzybobójczego Caryx 240 SL

  Podczas stosowania fungicydu Caryx 240 SL należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. Należy również zapobiegać znoszeniu środka.

  Ile kosztuje środek grzybobójczy Caryx 240 SL?

  Cena Caryx 240 SL może różnić się w zależności od wielkości opakowania produktu. Aktualne ceny można sprawdzić na stronie internetowej HotFarm.pl.

  Gdzie kupić fungicyd Caryx 240 SL?

  Fungicyd Caryx 240 SL można nabyć w internetowym sklepie HotFarm.pl, co znacznie ułatwia proces zakupowy.

  Dostępne opakowania oprysku Caryx 240 SL

  Środek grzybobójczy Caryx 240 SL jest dostępny w opakowaniach o pojemności 1l i 5l, co pozwala na dopasowanie zakupu do indywidualnych potrzeb gospodarstwa.

  Stosowanie fungicydu Caryx 240 SL:

  Jesień

  1. sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha.
   • Maksymalna liczba zabiegów: 1.
   • Termin stosowania:
    • Opryskiwać rośliny rzepaku w fazie 4-6 liści (BBCH 14 – 16).
   • Zabieg wykonany jesienią wpływa na zmianę pokroju roślin, pobudzenie systemu korzeniowego, wytworzenie zwartej rozety liści oraz zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie poprawia zimotrwałość roślin rzepaku i zwiększa plon nasion.

  Wiosna

  1. sucha zgnilizna kapustnych, czerń krzyżowych, szara pleśń
   • Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,4 l/ha.
   • Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 – 1,4 l/ha.
   • Maksymalna liczba zabiegów: 1.
   • Termin stosowania:
    • Opryskiwać rośliny rzepaku na początku fazy wydłużania się pędu głównego (BBCH 32 – 35).
   • Wysokość dawki dostosować do stopnia nasilenia chorób w danym regionie oraz wrażliwości na choroby uprawianej odmiany.
   • Zabieg wykonany wiosną wpływa na zmianę pokroju roślin, zahamowanie wzrostu łodygi, co w efekcie prowadzi do zwiększenia plonu nasion.
   • Zalecana ilość wody: 200 – 400 l/ha.
   • Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Środek Caryx 240 SL zawiera dwie substancje czynne:

  • chlorek mepikwatu, który hamuje biosyntezę giberelin, co w efekcie powoduje powstanie jesienią zwartej rozety (pędu z liśćmi) tuż nad ziemią. Rośliny takie charakteryzuje większa odporność na mrozy oraz lepszy rozwój w okresie wiosennym;
  • metkonazol, który zwalcza choroby grzybowe oraz dodatkowo pełni funkcję regulatora wzrostu.

  Obie substancje działają plonotwórczo zwiększając pozyskiwaną masę nasion rzepaku.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: