Spotlight Plus 060 EO
  • Spotlight Plus 060 EO
  • Spotlight Plus 060 EO

  Spotlight Plus 060 EO

  FMC
  976,17 zł brutto
  (903,86 zł netto)
  Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 262,47 zł
  Jednostka
  • 5L
  Ilość
  Spotlight Plus 060 EO jest środkiem chwastobójczym w formie emulsji (woda w oleju), stosowanym nalistnie, przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego). Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych.

  Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Spotlight Plus 060 EO

  Spotlight Plus 060 EO jest środkiem chwastobójczym przeznaczonym do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego).

  Działanie na rośliny Spotlight Plus 060 EO:

  Środek zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie. Środek działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) łęcin ziemniaka rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

  Stosowanie środka Spotlight Plus 060 EO w uprawie ziemniaków:

  1. Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.
  2. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1l/ha.
  3. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1.
  4. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  5. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  6. Maksymalne/zalecane dawki dla dwuetapowego zastosowania:
  7. I zabieg – 0,7 l/ha;
  8. II zabieg – 0,3 l/ha.
  9. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 2.
  10. Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni.
  11. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha.
  12. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  Termin niszczenia naci:

  • Termin fizjologiczny

  Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki.

  • Termin uwzględniający choroby wirusowe

  Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych:

  1. odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  2. odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka,
  3. odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka.
  • Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka

  W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw.

  • Termin zbioru:

  W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: