Korn-Kali
  • Niedostępny
  • Korn-Kali

Korn-Kali

K+S
907,20 zł brutto
(840,00 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Korn-Kali to nawóz chlorku potasu z dodatkiem soli magnezu do stosowania w uprawach zbożach, rzepaku, kukurydzy, buraka cukrowego, roślin pastewnych.

Nawóz PK (potasowo-magnezowy) Korn-Kali z 40% K2O w postaci chlorku potasu oraz 6% MgO w postaci siarczanu magnezu (Kieserit). Granulowana forma nawozu pozwala na precyzyjny wysiew, nawet przy obszernych stanowiskach. Korn-Kali jest skuteczny niezależnie od poziomu pH gleby, dzięki czemu można go stosować na wszystkich stanowiskach. Składniki nawozu całkowicie rozpuszczają się w wodzie i są bezpośrednio przyswajalne przez rośliny.

Korn-Kali, nawóz chlorku potasu z dodatkiem soli magnezu

Struktura oraz skład chemiczny wpływają na przydatność gleby pod kątem uprawnym. Podstawowym czynnikiem monitorującym stan roli jest jej analiza pod kątem chemicznej zawartości składników pokarmowych, jednakże niezbędnym narzędziem jest również znajomość budowy minerałów ilastych naszych gleb. Teren Polski podzielony jest różnymi typami gleb (ok. 50% gleby płowe i brunatne, 25% bielicowe), w przeważającej części są to gleby klimatu umiarkowanego w których dominują minerały ilaste trójwarstwowe w typie 2:1 (illit, montmorylonit, kaolinit, wermikulit). W zależności od stopnia zaawansowania zwietrzenia gleby zmieniają się możliwości magazynowania poszczególnych składników pokarmowych jak również ich ilości.

Całość można uprościć do wietrzenia glinokrzemianów (mika), w wyniku czego pierwotnie powstają illit oraz kaolinit, następnie przeobrażają się w montmorylonit oraz wermikulit. Wraz z biegiem tego procesu (wzrostu uwodnienia oraz powierzchni właściwej z kationową pojemnością wymienną glinokrzemianów), spada możliwość wiązania w przestrzeniach między pakietowych potasu a wzrasta kationów dwuwartościowych Mg2+, Ca2+. Często nie zdajemy sobie sprawy, że przeciętny hektar uprawny w Polsce, zawiera powierzchnię frakcji ilastej sięgającej 20-25 razy większej niż terytorium całego kraju!

2 innych produktów w tej samej kategorii: