Zaprawy zbożowe 2023 - walka o plon zbóż ozimych

Zaprawy zbożowe 2023 - walka o plon zbóż ozimych

Walka o plon zbóż ozimych rozpoczyna się od wyboru zaprawy zbożowej. Jesień to okres, w którym rolnicy planują nowe zasiewy, ale także strategie ochrony swoich upraw przed agrofagami.

Wybór odpowiedniej zaprawy pod zboża ozime ma kluczowe znaczenie w ograniczaniu ryzyka porażenia roślin przez chorobotwórcze patogeny, które znajdują się w glebie. Agrotechnika stanowi pierwszy i ważny element budowy podstawy ochrony upraw.

Warunki atmosferyczne w Polsce mają pozytywny wpływ na wzrost presji chorób grzybowych w okresie jesieni. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do zwiększenia liczby patogenów w glebie, takich jak:

 • Niestarannie przykryte i nierozłożone resztki pożniwne

Pozostawione resztki pożniwne stanowią idealne schronienie dla chorobotwórczych organizmów, które mogą zimować w nich i zainfekować nowe rośliny w sezonie.

 • Udział roślin niepożądanych

Obecność roślin niepożądanych może sprzyjać rozwojowi patogenów, a także utrudniać skuteczną kontrolę nad nimi.

 • Niewłaściwy płodozmian

Brak odpowiedniego płodozmianu może prowadzić do gromadzenia się patogenów w glebie, co zwiększa ryzyko infekcji w kolejnych sezonach.

 • Zbyt wczesne siewy

Wczesne siewy mogą być bardziej podatne na ataki patogenów, ponieważ rośliny są młodsze i słabsze w okresie, gdy patogeny są aktywne.

 • Zbyt gęsty siew

Zbyt gęste siewy mogą sprzyjać rozprzestrzenianiu się chorób, ponieważ rośliny są zbliżone do siebie, co ułatwia przenoszenie się patogenów.

 • Wysiew niekwalifikowanego materiału siewnego

Korzystanie z materiału siewnego niskiej jakości może wprowadzać do uprawy patogeny i osłabiać rośliny od samego początku.

Dlatego też, właściwa strategia ochrony upraw zboża ozimego zaczyna się od rozważnego wyboru zaprawy nasiennej i przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej. Odpowiednio dobrana zaprawa może pomóc w zwalczaniu patogenów i zminimalizować ryzyko strat plonu. Jednak równie ważne jest także dbanie o inne aspekty agrotechniczne, takie jak staranne usuwanie resztek pożniwnych, właściwy płodozmian i termin siewu, aby stworzyć jak najlepsze warunki dla wzrostu zdrowych i wydajnych upraw zboża ozimego.

Choroby grzybowe obniżające plon

Zboża ozime, takie jak jęczmień ozimy, pszenica ozima, pszenżyto ozime i żyto ozime, wymagają szczególnej ochrony przy użyciu zapraw fungicydowych ze względu na ryzyko infekcji różnymi chorobotwórczymi patogenami. Oto kilka kluczowych chorób, które stanowią zagrożenie dla tych upraw:

 • Zgorzel siewek (fuzarioza siewek)

To jedna z pierwszych i najważniejszych chorób wpływających na plonowanie upraw ozimych. Najczęściej atakowane są rośliny niezaprawione. Choroba ta poraża kiełki oraz korzonki zarodkowe siewek. Pszenica ozima, żyto i jęczmień są szczególnie podatne na tę chorobę, która może obniżyć plon nawet o około 20%.

 • Pleśń śniegowa

Choroba ta wykazuje największą aktywność po opadach śniegu, jeszcze na niezamarzniętej glebie, gdy warstwa śniegu utrzymuje się przez około 11 tygodni. Długotrwała, ciepła jesień także może sprzyjać jej rozwojowi na dobrze rozwiniętych uprawach ozimych. Pleśń śniegowa może wywołać znaczne straty zwłaszcza w uprawach życia, jęczmienia i pszenicy.

Oprócz tych dwóch głównych zagrożeń, istnieją również inne groźne choroby zagrażające oziminom:

 • Pasiastość liści jęczmienia

Ta choroba atakuje liście jęczmienia, prowadząc do plam na liściach i obniżając jakość oraz plon uprawy.

 • Głownia pyląca

To grzybica, która atakuje główki kłosów zbóż, wpływając negatywnie na formowanie ziarniaków.

 • Śnieć cuchnąca

Choroba ta może wpływać na liście i korzenie roślin ozimych, osłabiając je i obniżając plon.

 • Śnieć karłowa

Jest to inna choroba grzybiczna, która może prowadzić do karłowatości roślin i spadku plonu.

Aby chronić uprawy zboża ozimego przed tymi chorobami, stosuje się zaprawy fungicydowe oraz przestrzega się zasad higieny uprawy, takie jak usuwanie resztek pożniwnych, odpowiedni płodozmian i termin siewu. Wybór odpowiedniej zaprawy i systematyczne monitorowanie roślin w okresie wegetacji to kluczowe kroki w zapobieganiu chorobom i utrzymaniu zdrowych i wydajnych upraw ozimych.

Tylko najlepsze zaprawy gwarancją zdrowych zbóż ozimych jesienią

Zaprawy nasienne odgrywają istotną rolę w ochronie upraw przed chorobami grzybowymi, zwłaszcza w przypadku zbóż ozimych. Jednym z preparatów zaprawy nasiennej, który może pomóc w zwalczaniu chorób, jest Real Plus. Oto nieco więcej informacji na jego temat:

Real Plus:

 • Preparat dostępny w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym.
 • Szeroka rejestracja pozwala na jego stosowanie w odpowiednich roślinach uprawnych, takich jak pszenica ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, pszenica jara, jęczmień jary i żyto.
 • Skład tego preparatu zawiera trzy substancje czynne: fludioksonil (z grupy fenylo-piroli) w stężeniu 33,3 g/I, flusksapyroksad w stężeniu 33,3, oraz tritikonazol w stężeniu 33,3.
 • Działa układowo, co oznacza, że chroni roślinę nie tylko na powierzchni, ale także wewnątrz tkanek.

Real Plus świetnie pokrywa ziarno, przylega do niego i barwi na czerwony kolor. Na ma tu efektu pylenia, a tym samym odpadania wyschniętej zaprawy od nasion. Doskonałe pokrycie przekłada się na zwiększona skuteczność zwalczanych chorób, a tym samym na większe bezpieczeństwo dla

człowieka i środowiska. Nie zawsze przy wyborze zaprawy musimy się kierować tylko zawartością substancji aktywnych, ale warto też brać pod uwagę resztę czynników jak nośniki, polimery itd. Wpływają one na lepsze pokrycie materiału siewnego zaprawą, a co za tym idzie więcej substancji aktywnej na ziarniakach. 

Na rynku dostępne są również inne preparaty zaprawy nasiennej od różnych producentów, które również mają za zadanie zwalczać choroby grzybowe i zwiększać zdrowotność roślin. Przykłady takich preparatów to:

Wybór odpowiedniej zaprawy nasiennej zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj uprawy, konkretne warunki glebowe i klimatyczne na danym obszarze, a także preferencje rolnika. Ważne jest również, aby przestrzegać zaleceń producenta dotyczących dawkowania i terminu aplikacji, aby zapewnić maksymalną skuteczność ochrony roślin przed chorobami grzybowymi. Dobrym praktykom rolniczym zawsze towarzyszy także dbałość o higienę uprawy, właściwy płodozmian i inne działania zmniejszające ryzyko infekcji chorobami.

Stymulacja już od korzenia

Stymulacja rozwoju systemu korzeniowego jest niezwykle istotnym elementem technologii zaprawiania zbóż ozimych w okresie jesieni. Wykorzystanie preparatów takich jak Nano-Gro Forte Superstart i Seed Star może przynieść liczne korzyści dla roślin i plonów. Oto więcej informacji na ten temat:

Nano-Gro Forte Superstart

 • Jest to preparat, który dodaje się do zaprawy nasiennej w dawce 0,25 l/t ziarna.
 • Działanie tego preparatu polega na stymulacji rozwoju roślin poprzez uruchomienie ich naturalnego systemu obronnego.
 • Główne efekty to zwiększenie produkcji substancji zapasowych, takich jak cukry, białka i naturalne hormony w roślinach.
 • Najważniejszym rezultatem jest rozwój silnego, gęstego systemu korzeniowego, który charakteryzuje się dłuższymi korzeniami i większą ilością włośników.
 • To z kolei pozwala roślinie lepiej przetrwać okresy suszy, ponieważ korzenie sięgają głębiej i czerpią wodę z niższych warstw gleby.
 • Dodatkową korzyścią jest lepsze przezimowanie roślin, co przekłada się na ich zdolność do przetrwania trudnych warunków zimowych.

Seed Star

 • To nawóz do nasion, który został zoptymalizowany pod kątem potrzeb małych, wschodzących roślin.
 • Jego głównym celem jest uzupełnianie braków pokarmowych, które mogą wystąpić u roślin na początku wzrostu.
 • Preparat pomaga roślinom w uzyskaniu odpowiedniej ilości składników pokarmowych, zwłaszcza w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych i glebowych.
 • Rośliny dobrze odżywione mają większą zdolność do rozwoju i wzrostu, co wpływa na ich zimotrwałość i ogólną kondycję.

Dbanie o rozwój systemu korzeniowego i dostarczanie roślinom odpowiednich składników pokarmowych w początkowym okresie wzrostu ma kluczowe znaczenie dla uzyskania zdrowych, silnych i wydajnych upraw zbożowych. Te dodatkowe preparaty mogą pomóc rolnikom w osiągnięciu lepszych rezultatów w uprawach zbóż ozimych i zminimalizowaniu strat wynikających z chorób i niekorzystnych warunków pogodowych.

Wszystkie komentarze

  Zostaw odpowiedź