Nikita Plus Pak
 • Niedostępny
 • Nikita Plus Pak
 • Nikita Plus Pak

Nikita Plus Pak

Adama
2 373,13 zł brutto
(2 197,34 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Nikita Plus Pak to zaawansowane połączenie herbicydu Nikita 562,5 WG i adiuwanta Adigor 440 EC, skutecznie eliminujące chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawie kukurydzy poprzez działanie układowe oraz poprawę adhezji i penetracji środka chwastobójczego.

Substancje czynne: Dikamba (związek z grupy pochodnych kwasu benzoesowego) - 312,5 g/kg (31,3%), Mezotrion (związek z grupy pochodnych trójketonów) - 150 g/kg (15%), Nikosulfuron (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) - 100 g/kg (10%).

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Jak działa herbicyd Nikita Plus Pak?

Nikita Plus Pak to zaawansowane połączenie herbicydu Nikita 562,5 WG i adiuwanta Adigor 440 EC, skutecznie eliminujące chwasty jedno- i dwuliścienne w uprawie kukurydzy poprzez działanie układowe oraz poprawę adhezji i penetracji środka chwastobójczego.

Środek na chwasty Nikita Plus Pak – substancje czynne:

 • Nikita 562,5 WG zawiera dikambę, mezotrion oraz nikosulfuron.
 • Adigor 440 EC to adiuwant zwiększający skuteczność herbicydu poprzez obniżenie napięcia powierzchniowego.

Zalety oprysku chwastobójczego Nikita Plus Pak:

 • Skuteczne zwalczanie szerokiego spektrum chwastów.
 • Poprawa zdrowotności i wydajności upraw kukurydzy.
 • Ograniczenie ryzyka odporności chwastów dzięki różnorodności substancji czynnych.

W jakich uprawach można stosować Nikita Plus Pak?

Pakiet jest dedykowany do uprawy kukurydzy, zarówno cukrowej jak i na ziarno.

Kiedy stosować oprysk Nikita Plus Pak?

Najlepiej aplikować po wschodach kukurydzy, w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14).

W jakich warunkach stosować herbicyd Nikita Plus Pak?

Stosować w warunkach bezdeszczowych, przy braku silnego wiatru, aby zminimalizować ryzyko dryfu cieczy opryskowej.

W jakiej temperaturze można stosować Nikita Plus Pak?

Optymalna temperatura do aplikacji wynosi od 10°C do 25°C, co zapewnia najwyższą efektywność działania herbicydu.

Jak stosować środek Nikita Plus Pak?

Aplikować przy użyciu opryskiwacza polowego, stosując zalecaną ilość wody (200-300 l/ha) oraz dawkowanie 0,4 kg/ha Nikita 562,5 WG i 1,0-1,5 l/ha Adigor 440 EC.

Oprysk chwastobójczy - dawkowanie Nikita Plus Pak:

 • Nikita 562,5 WG: 0,4 kg/ha
 • Adigor 440 EC: 1,0-1,5 l/ha

Jaki okres karencji ma herbicyd Nikita Plus Pak?

Nie wymaga okresu karencji.

Bezpieczne stosowanie środka na chwasty Nikita Plus Pak:

Stosować zgodnie z zaleceniami na etykiecie, unikać aplikacji w warunkach sprzyjających dryfowi oprysku. Regularnie rotować herbicydy o różnych mechanizmach działania.

Ile kosztuje środek chwastobójczy Nikita Plus Pak?

Szczegółowe informacje o cenie dostępne są na stronie HotFarm.pl.

Gdzie kupić oprysk Nikita Plus Pak?

Produkt dostępny jest w sklepie internetowym HotFarm.pl.

Dostępne opakowania herbicydu Nikita Plus Pak:

Produkt oferowany jest w różnych wielkościach opakowań, dostosowanych do potrzeb rolników.

Dawkowanie produktu Nikita Plus Pak dla uprawy kukurydzy jest następujące:

 1. Nikita 562,5 WG:

  • Dawkowanie: 0,4 kg/ha
 2. Adigor 440 EC:

  • Dawkowanie: 1,0 l/ha lub 1,5 l/ha w zależności od potrzeb i warunków

Zastosowanie wody:

 • Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha

Aplikacja:

 • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste
 • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

Termin stosowania:

 • Środek stosować po wschodach rośliny uprawnej, w fazie 2-4 liści (BBCH 12-14).

To dawkowanie jest zoptymalizowane do zapewnienia efektywnego zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w uprawie kukurydzy, z wykorzystaniem zarówno działania herbicydu Nikita 562,5 WG, jak i poprawy skuteczności przez adiuwant Adigor 440 EC.

8 innych produktów w tej samej kategorii: