Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC

  Moddus 250 EC

  Syngenta
  156,28 zł brutto
  (144,70 zł netto)
  Jednostka
  • 1L
  • 5L
  • 20L
  Ilość
  Moddus 250 EC to regulator wzrostu roślin, opracowany do zastosowania w intensywnych systemach uprawy zbóż ozimych i jarych, rzepaku ozimego i jarego, rzepiku ozimego, a także w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej. Jako koncentrat do sporządzania emulsji wodnej, Moddus 250 EC efektywnie zapobiega wyleganiu roślin, co jest kluczowe przy wysokim poziomie nawożenia azotowego oraz w technologiach intensywnej produkcji.

  Substancja czynna: trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) - 250 g/l (25,5%).

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Moddus 250 EC

  Moddus 250 EC to zaawansowany regulator wzrostu i rozwoju roślin, który znajduje zastosowanie w intensywnych technologiach rolniczych, szczególnie w uprawach charakteryzujących się wysokim poziomem nawożenia azotowego. Dzięki zawartości substancji czynnej - trineksapaku etylu (250 g/l), należącej do grupy cykloheksanodionów, preparat efektywnie przeciwdziała wyleganiu roślin, poprawiając ich stabilność oraz kondycję.

  Zastosowanie Moddus 250 EC:

  Moddus 250 EC jest przeznaczony do stosowania w uprawach takich jak:

  • Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime,
  • Pszenica jara, jęczmień jary, owies siewny,
  • Rzepak ozimy i jary,
  • Koniczyna czerwona (produkcja nasienna),
  • Trawy (produkcja nasienna).

  Mechanizm działania Moddus 250 EC:

  Preparat jest pobierany głównie przez liście i źdźbła roślin, po czym transportowany do tkanek merystematycznych, gdzie zapobiega nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Efekt ten nie wpływa na redukcję długości korzeni ani na masę rośliny. Zastosowanie Moddus 250 EC prowadzi do usztywnienia i skrócenia źdźbeł, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze ryzyko wylegania.

  Korzyści ze stosowania regulatora wzrostu Moddus 250 EC:

  • Poprawa stabilności i kondycji roślin,
  • Usztywnienie i skrócenie źdźbeł,
  • Lepszy rozwój systemu korzeniowego,
  • Wyższa efektywność fotosyntezy,
  • Lepsze wykorzystanie wody oraz nawożenia mineralnego,
  • Zwiększenie plonów dzięki poprawie kondycji roślin.

  Sposób stosowania Moddus 250 EC:

  Dawkowanie preparatu zależy od rodzaju uprawy oraz fazy rozwojowej rośliny, przy czym ogólne zalecenia mieszczą się w przedziale od 0,3 l/ha do 1,5 l/ha. Moddus 250 EC aplikuje się od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego w zbożach oraz w specyficznych fazach rozwojowych dla rzepaku, koniczyny czerwonej i traw.

  Ważne uwagi:

  • Optymalna temperatura stosowania to 10-15°C, w warunkach bezchmurnego lub lekko zachmurzonego nieba.
  • Niesprzyjające warunki, takie jak silne zachmurzenie, deszcz, niska temperatura, mogą osłabić efektywność działania środka.
  • Preparat należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, aby uniknąć znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje.

  Okres karencji: Nie dotyczy.

  Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 0°C do 30°C, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od żywności, napojów i pasz.

  Moddus 250 EC jest niezbędnym narzędziem dla rolników dążących do optymalizacji wzrostu i rozwoju roślin, szczególnie w intensywnie nawożonych uprawach. Jego stosowanie przyczynia się do zwiększenia stabilności roślin i ich plonów, poprawiając zarazem efektywność produkcji rolniczej.

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

  Zawartość substancji czynnej:

  • trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) - 250 g/l (25,5 %).

  Pszenica ozima

  1. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  2. Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39).
  3. Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Moddus 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
  4. Termin stosowania:
   • Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33).
   • Liczba zabiegów: 1

  Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:

  • w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29-31) - dawka 0,3 l/ha
  • w fazie liścia flagowego (BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha. Liczba zabiegów: 2.
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych)

  Jęczmień ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto ozime

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica jara

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Jęczmień jary

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Owies siewny

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
  • Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rzepak ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Rzepak jary, rzepik ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto jare

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Koniczyna czerwona - produkcja nasienna

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania środka: Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Trawy - produkcja nasienna

  • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: