Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC
  • Moddus 250 EC

  Moddus 250 EC

  SYNGENTA
  198,01 zł brutto
  (183,34 zł netto)
  Jednostka
  • 5L
  • 1L
  Ilość
  Moddus 250 EC to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin, w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Środek stosuje się w celu zapobiegania wyleganiu zbóż ozimych i zbóż jarych oraz rzepaku ozimego, rzepaku jarego i rzepiku ozimego uprawianych w technologiach intensywnych, z wysokim poziomem nawożenia azotowego, jak również w produkcji nasiennej traw i koniczyny czerwonej.

  Intensywność działania środka zależy od fazy rozwojowej rośliny uprawnej, odmiany, stanowiska oraz warunków atmosferycznych. Najsilniejszemu skróceniu ulegają międzywęźla intensywnie wydłużające się w okresie stosowania środka. Odmiany genetycznie wysokie reagują na działanie środka silniejszym skróceniem międzywęźli.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Moddus 250 EC

  Środek do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Środek pobierany jest głównie przez liście i źdźbła zbóż, a następnie przenoszony do tkanek merystematycznych zapobiegając nadmiernemu wydłużaniu się międzywęźli. Nie powoduje redukcji długości korzeni i masy rośliny. Skrócenie i usztywnienie źdźbeł zbóż zapobiega wyleganiu łanu.

  Zawartość substancji czynnej:

  • trineksapak etylu (związek z grupy cykloheksanodionów) - 250 g/l (25,5 %).

  Pszenica ozima

  1. Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  2. Termin stosowania: Środek stosować od fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 25-39).
  3. Środek Moddus 250 EC można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL w dawkach: Moddus 250 EC - 0,3 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
  4. Termin stosowania:
   • Środki stosować od fazy 1. kolanka do fazy 3. kolanka (BBCH 31-33).
   • Liczba zabiegów: 1

  Środek Moddus 250 EC można stosować również w dawkach dzielonych:

  • w fazie początku strzelania źdźbło (BBCH 29-31) - dawka 0,3 l/ha
  • w fazie liścia flagowego (BBCH 39) - dawka 0,3 l/ha. Liczba zabiegów: 2.
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1 (zabieg jednorazowy) lub 2 (w systemie dawek dzielonych)

  Jęczmień ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto ozime

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy liścia flagowego (BBCH 31-39).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenżyto ozime

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Pszenica jara

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 29-39).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Jęczmień jary

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 2. kolanka (BBCH 31-32).
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Owies siewny

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka (BBCH 31-34).
  • Środek można stosować w mieszaninie ze środkiem Antywylegacz Płynny 675 SL od fazy 1. kolanka do fazy 4. kolanka, w dawkach: Moddus 250 EC - 0,2 l/ha + Antywylegacz Płynny 675 SL - 1 l/ha.
  • Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.

  Rzepak ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Maksymalna liczba zabiegów sezonie wegetacyjnym: 1.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

  STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

  Rzepak jary, rzepik ozimy

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy wzrostu/wydłużania pędu głównego (widocznych 9 lub więcej międzywęźli) do końca fazy rozwoju pąków kwiatowych na głównym kwiatostanie (widoczne pojedyncze pąki kwiatowe, nadal zamknięte) (BBCH 39-55). Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Żyto jare

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do końca fazy strzelania w źdźbło (liść flagowy całkowicie rozwinięty) (BBCH 31-39).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Koniczyna czerwona - produkcja nasienna

  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,5 l/ha.
  • Termin stosowania środka: Środek stosować w fazie rozwoju pędu głównego, od momentu trzeciego do dziewiątego widocznego międzywęźla (BBCH 33-39).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  Trawy - produkcja nasienna

  • Maksymalna /zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha.
  • Termin stosowania: Środek stosować od fazy pierwszego kolanka do fazy widocznego liścia flagowego (liść flagowy jeszcze nierozwinięty) (BBCH 31-37).
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Ilość wody dostosować do wielkości roślin i ich zagęszczenia.
  • Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: