Cyperkill Max 500 EC
  • Cyperkill Max 500 EC
  • Cyperkill Max 500 EC
  • Cyperkill Max 500 EC

  Cyperkill Max 500 EC

  1 324,51 zł brutto
  (1 226,40 zł netto)
  Jednostka
  • 5L
  Ilość
  Ostatnie sztuki w magazynie
  Cyperkil Maxx 500 EC powierzchniowy insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.

  Substancja czynna: cypermetryna 500 g/l.

  Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

  Cyperkill Max 500 EC

  Insektycyd przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

  Pszenica ozima, pszenica jara

  1. Mszyca zbożowa
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73).
   • Liczba zabiegów: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  2. Skrzypionki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia pszenicy (BBCH 39-65).
   • Liczba zabiegów: 2
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Jęczmień jary

  1. Skrzypionki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

  Ziemniak

  1. Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej, od początku rozwoju liści do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych na pędzie głównym (BBCH 10-51).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

  Rzepak ozimy

  1. Słodyszek rzepakowy
   • Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
   • Liczba zabiegów: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  2. Chowacz podobnik
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni kwitnienia do fazy, gdy większość płatków opada (BBCH 65-67).
   • Liczba zabiegów: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

  Kapusta głowiasta

  1. Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie masowego wylegania się gąsienic, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 10-46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

  Groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

  1. Mszyca grochowa
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

  Por

  1. Wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznego pierwszego liścia do fazy, gdy por osiągnie długość i średnicę łodygi typową dla odmiany (BBCH 11-47).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

  Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

  Burak cukrowy

  1. Szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy, od fazy rozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 12 - 35).
   • Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, burak pastewny

  1. Drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy rozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 12 - 35).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Brukiew, rzepa

  1. Mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazyrozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga dojrzałość zbiorczą (BBCH 12 - 49).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Szparagi

  1. Poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu zbioru wypustek, po pojawieniu  się szkodników.
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak

  1. Mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście uzyskają 60% masy typowej dla odmiany (BBCH 12 - 46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Koper ogrodowy

  1. Mszyce
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy uzyskano 60% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 12 - 46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Konopie siewne uprawiane na włókno

  1. Mszyce, pchełki, wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Len zwyczajny uprawiany na włókno

  1. Pchełki, wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Len zwyczajny uprawiany na nasiona

  1. Pchełki, wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39- 59) lub od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65-67).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary

  1. Pchełki, słodyszek rzepakowy
   • Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
    • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
    • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
   • Chowacz podobnik, pchełki
    • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
    • Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65-67).
    • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
    • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
    • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
    • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, groch siewny pastewny (peluszka), soja, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica
  jadalna

  1. Mszyce, zmieniki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona

  1. Mszyce, zmieniki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska

  1. Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (kapusta czerwona, kapusta włoska) / 60% rozgałęzień mocno zamkniętych (brukselka) (BBCH 10-46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Brokuł, kalafior

  1. Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 10-46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Sałata

  1. Mszyce, zmieniki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście uzyskają 60% masy typowej dla odmiany (BBCH 12-46).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Cebula, czosnek, szalotka

  1. Wciornastki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników, od fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy (BBCH 11-45).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  Rośliny ozdobne (krzewy, byliny, rośliny jednoroczne)

  1. Błonkówki (larwy), mszyce, zmieniki, gąsienice motyli
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników od fazy dwóch liści właściwych do końca sezonu wegetacyjnego (od BBCH 12).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

  8 innych produktów w tej samej kategorii: