Cyperkill Max 500 EC
 • Niedostępny
 • Cyperkill Max 500 EC
 • Cyperkill Max 500 EC
 • Cyperkill Max 500 EC
 • Cyperkill Max 500 EC

Cyperkill Max 500 EC

292,46 zł brutto
(270,80 zł netto)
Ilość
Niedostępny
Cyperkil Maxx 500 EC powierzchniowy insektycyd o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych.

Substancja czynna: cypermetryna 500 g/l.

Środki ochrony roślin mogą być nabywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28. Ustawy z dnia 08.03.2013r. o środkach ochrony roślin (Dz.U. z 2020r., poz.2097). Nie spełnienie powyższych warunków jest złamaniem regulaminu sklepu. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem środków ochrony roślin (herbicydów, insektycydów, fungicydów i innych) przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie oprysku i informacje dotyczące stosowania środka ochrony roślin.

Cyperkill Max 500 EC

Insektycyd przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i gryzących w uprawach roślin rolniczych, warzywnych i ozdobnych. Na roślinie działa powierzchniowo.

Pszenica ozima, pszenica jara

 1. Mszyca zbożowa
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wykłoszeniu, nie później niż do okresu dojrzałości mlecznej ziarna (BBCH 59-73).
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
 2. Skrzypionki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia pszenicy (BBCH 39-65).
  • Liczba zabiegów: 2
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Jęczmień jary

 1. Skrzypionki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać od początku wylęgania się larw, od fazy liścia flagowego do pełni kwitnienia jęczmienia (BBCH 39-65).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.

Ziemniak

 1. Larwy i chrząszcze stonki ziemniaczanej
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy i larw stonki ziemniaczanej, od początku rozwoju liści do fazy widocznych pierwszych pąków kwiatowych na pędzie głównym (BBCH 10-51).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Rzepak ozimy

 1. Słodyszek rzepakowy
  • Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
 2. Chowacz podobnik
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni kwitnienia do fazy, gdy większość płatków opada (BBCH 65-67).
  • Liczba zabiegów: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Kapusta głowiasta

 1. Gąsienice tantnisia krzyżowiaczka
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać w okresie masowego wylegania się gąsienic, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do fazy, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 10-46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Groch siewny cukrowy uprawiany na strąki

 1. Mszyca grochowa
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu licznych kolonii mszyc, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.

Por

 1. Wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznego pierwszego liścia do fazy, gdy por osiągnie długość i średnicę łodygi typową dla odmiany (BBCH 11-47).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach i zastosowaniach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Burak cukrowy

 1. Szarek komośnik, tarczyk mgławy, tarczyk złotosmugi
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się chrząszczy, od fazy rozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 12 - 35).
  • Liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na korzeń, burak pastewny

 1. Drobnica burakowa, mszyce, pchełka burakowa, tarczyk mgławy, szarek komośnik
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy rozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 12 - 35).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Brukiew, rzepa

 1. Mszyce, pchełki, gąsienice zjadające liście
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazyrozwiniętych 2 liści właściwych do fazy, gdy korzeń osiąga dojrzałość zbiorczą (BBCH 12 - 49).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Szparagi

 1. Poskrzypka szparagowa, poskrzypka dwunastokropkowa, mszyce
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po zakończeniu zbioru wypustek, po pojawieniu  się szkodników.
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Burak ćwikłowy z przeznaczeniem na botwinę, szczypiorek, pietruszka naciowa, szczaw, szpinak

 1. Mszyce, zmieniki, gąsienice zjadające liście
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście uzyskają 60% masy typowej dla odmiany (BBCH 12 - 46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Koper ogrodowy

 1. Mszyce
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy uzyskano 60% masy liściowej typowej dla odmiany (BBCH 12 - 46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Konopie siewne uprawiane na włókno

 1. Mszyce, pchełki, wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Len zwyczajny uprawiany na włókno

 1. Pchełki, wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Len zwyczajny uprawiany na nasiona

 1. Pchełki, wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39- 59) lub od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65-67).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, rzepak jary

 1. Pchełki, słodyszek rzepakowy
  • Chowacz czterozębny – ograniczenie występowania
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu chrząszczy, od fazy widocznych 9 międzywęźli do fazy, gdy widoczne są pierwsze płatki kwiatowe, ale pąki są nadal zamknięte (BBCH 39-59).
  • Chowacz podobnik, pchełki
   • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
   • Termin stosowania: zabieg wykonać od pełni do końcowej fazy kwitnienia, gdy większość płatków opadła (BBCH 65-67).
   • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
   • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
   • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
   • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Bobik, łubin wąskolistny, łubin biały, łubin żółty, groch siewny pastewny (peluszka), soja, fasola zwyczajna uprawiana na suche nasiona, groch siewny uprawiany na suche nasiona, soczewica
jadalna

 1. Mszyce, zmieniki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Bób, fasola szparagowa, fasola zwyczajna uprawiana na świeże nasiona, groch siewny uprawiany na świeże nasiona

 1. Mszyce, zmieniki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy 9 liści do fazy, gdy widoczne są pierwsze, ale nadal zamknięte pąki kwiatowe (BBCH 19-55).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Kapusta brukselska, kapusta czerwona, kapusta włoska

 1. Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (kapusta czerwona, kapusta włoska) / 60% rozgałęzień mocno zamkniętych (brukselka) (BBCH 10-46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Brokuł, kalafior

 1. Bielinek kapustnik, bielinek rzepnik, błyszczka jarzynówka, mszyce, pchełki, piętnówka, kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją po wystąpieniu szkodników, od fazy całkowicie rozwiniętych liścieni do momentu, gdy główka osiąga 60% typowej wielkości (BBCH 10-46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Sałata

 1. Mszyce, zmieniki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,06 l/ha
  • Termin stosowania: zabieg wykonać zgodnie z sygnalizacją, po wystąpieniu szkodników, od fazy dwóch liści właściwych do fazy, gdy liście uzyskają 60% masy typowej dla odmiany (BBCH 12-46).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 300-400 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Cebula, czosnek, szalotka

 1. Wciornastki
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po pojawieniu się pierwszych szkodników, od fazy wyraźnie widocznego pierwszego liścia do fazy, gdy cebula osiąga 50% typowej średnicy (BBCH 11-45).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 10 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

Rośliny ozdobne (krzewy, byliny, rośliny jednoroczne)

 1. Błonkówki (larwy), mszyce, zmieniki, gąsienice motyli
  • Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,05 l/ha.
  • Termin stosowania: zabieg wykonać po wystąpieniu pierwszych szkodników od fazy dwóch liści właściwych do końca sezonu wegetacyjnego (od BBCH 12).
  • Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.
  • Odstęp pomiędzy zabiegami: co najmniej 14 dni.
  • Zalecana ilość wody: 200-600 l/ha.
  • Zalecany rodzaj opryskiwania: średniokroplisty.

8 innych produktów w tej samej kategorii: